Mojekarte

Sistemska platforma za marketing in prodajo produktov industrije prireditev, dogodkov in doživetij

Oddelek svetovanja in podpore uporabnikom predstavlja na eni strani usta in na drugi ušesa družbe. Svetovanje in pomoč uporabnikom, odpravljanje tekočih težav pri uporabi platforme, edukacija novih uporabnikov, redne nadgradnje platforme, uvajanje novih rešitev, orodij in uporabniških možnosti, posluh za želje uporabnikov in razumevanje njihovih potreb so vsakodnevni izzivi in velika odgovornost celotne ekipe, ki sodeluje v tem procesu.