Mojekarte

Sistemska platforma za marketing in prodajo produktov industrije prireditev, dogodkov in doživetij

Upravljanje družbe, ki s svojimi programskimi rešitvami in storitvami deluje v različnih gospodarskih panogah in na različnih trgih, med katerimi ima vsak svoje karakteristične specifike, je velik izziv. Naloga je toliko zahtevnejša, ko je večina gospodarskih panog v katerih delujejo naše programske rešitve regulirana z državno zakonodajo, kar posledično pomeni nenehno spremljanje sprememb regulative in pravočasno odzivanje na iste.