Platforma Mojekarte gre tudi tokrat v korak s časom ter ponuja sistemski in pravočasni odgovor na aktualni izziv imenovan Bon-21. Seveda bi bila za Ponudnike storitev, kot jih imenuje zakon, rešitev elegantnejša, če bi imeli možnost avtomatskega unovčevanja plačilnega sredstva Bon-21. Toda za takšno rešitev bi moral FURS zagotoviti aplikativni programski vmesnik (API), preko katerega bi lahko vpogled v razpoložljiva sredstva kupcev in unovčitev zneskov za kupljene vstopnice, avtomatsko izvajali programski roboti.

Izziv, imenovan plačila vstopnic z Bon-21

Unovčevanje plačilnega sredstva Bon-21 odpira vrsto izzivov, saj poteka nakup vstopnic v štirih korakih.

Prevzem dokumentov in evidentiranje podatkov na blagajni Ponudnika storitev.

Vpogled Ponudnika storitev v FURS-ov Sistem za unovčevanje Bon-21, v katerem Ponudnik storitev preveri, ali ima kupec na svojem računu dovolj sredstev za nakup vstopnic.

Izvedba prodajne transakcije za kupljene vstopnice na blagajni Ponudnika storitev.

Unovčitev zneska za prodane vstopnice v FURS-ovem Sistemu za unovčevanje Bon-21.

Tega procesa žal ni možno avtomatizirati, saj blagajne Ponudnika storitev ni možno povezati s Sistemom za unovčevanje Bon-21. Posledično se čas, ki je potreben za izvedbo prodajne transakcije na blagajni Ponudnika storitev v primerih, ko se kot plačilno sredstvo koristi Bon-21, znatno podaljša. Posledice tega dejstva so seveda vrste, nezadovoljstvo kupcev in stres zaposlenih. Alternativa prodaji vstopnic na fizični blagajni je seveda prodaja na spletu in prav zato smo razvili rešitev, ki omogoča plačevanje spletnih nakupov vstopnic z Bon-21. Dodana vrednost rešitve ni le v manjši obremenitvi fizičnih blagajn in preusmerjanju kupcev vstopnic v spletne trgovine, temveč tudi v večjem marketinškem učinku spletnih trgovin. Več spletnih transakcij pomeni namreč več zbranih e-naslovov v marketinški bazi Ponudnika storitev.

Vsako spletno trgovino Ponudnika storitev je možno nadgraditi z novo razvito opcijo, ki omogoča, da kupec vstopnic ob spletnem nakupu izbere plačilo z Bon-21 in vpiše vse z zakonom predpisane podatke ter pripne predpisane dokumente. Ponudnik storitev vidi oddano naročilo kupca v svojem prodajnem sistemu kot rezervacijo, katero lahko obdela v času, ki najbolj ustreza njegovi dinamiki in organizaciji dela. Na ta način se izogne stresu in časovnemu pritisku, ki je vedno prisoten ob face-to-face prodaji na blagajniškem okencu. Za vsako prejeto rezervacijo je Ponudnik storitev dolžan v Sistemu za unovčevanje Bon-21 na strani FURS preveriti razpoložljiva sredstva in, če so le-ta na voljo, narediti prodajno transakcijo v modulu Mojekarte Box Office. Po zaključeni transakciji na blagajni Ponudnika storitev, prejme kupec vstopnic avtomatsko elektronsko obvestilo ter print@home vstopnice.

Z nadgradnjo spletne trgovine Ponudnika storitev se zagotovi normalna pretočnost lokalne blagajne za prodajo vstopnic; odpravi potencialna nevarnost dolgih čakalnih vrst; zagotovi standardna kvaliteta uporabniške izkušnje na strani kupcev vstopnic; zmanjša stres na fizičnih blagajnah ter razbremeni prodajno osebje kar ima pozitivni učinek na kvaliteto dela; zagotovi popolnost in verodostojnost dokumentacije vezano na plačila z mehanizmom Bon-21 in podobno. Tehtnih razlogov za načrtno preusmerjanje nakupov vstopnic z Bon-21 iz lokalnih fizičnih blagajn v spletne trgovine je torej več kot dovolj.