Javna ustanova Pula Film Festival je za potrebe prodaje vstopnic v svojem Kinu Valli s 1. januarjem 2016 uvedla integrirano platformo Mojekarte™. Projekt implementacije se je začel dva tedna prej in je obsegal: analizo zatečenega stanja, pripravo in sistemsko administracijo baze podatkov, parametrizacijo platforme, povezavo na hrvaški sistem fiskalizacije računov, izobraževanje in trening uporabnikov ter testni zagon sistema in testno uporabo programske opreme. Rezultat projekta je bila delujoča blagajna za prodajo vstopnic v Kinu Valli, kustomizirana spletna trgovina, ki omogoča rezervacije sedežev in direktno kupovanje vstopnic ter delujoči back office, ki omogoča pripravo filmov za prodajo, pripravo dodatnih podatkov za promocijo filmov preko interneta ter finančna poročila in obračune, vključno s poročili in obračuni za distributerje. Končni uporabniki so se novi opremi in novemu načinu dela prilagodili zelo hitro.

Katja Restović, direktorica: Poslovna odločitev za zamenjavo softvera na tako občutljivem področju kot je prodaja kart, je občutljiva tema. Še posebej zato, ker je potrebno dodatno upoštevati specifiko javne ustanove Pula Film Festival, ki je v primerjavi s klasičnimi kinoprikazovalci, v nekoliko drugačnem položaju. Poleg upravljanja Kina Valli, ki izvaja redni filmski program, je Pula Film Festival vsako letno tudi v vlogi organizatorja Puljskega filmskega festivala, ki je prireditev z več desetletno tradicijo. Vse to je seveda potrebno upoštevati in tudi zato smo več let z odločitvijo odlašali. No, končno smo se le odločili, da gremo v korak s časom ter odpremo vrata spremembam in novostim. Prezentacija, ki jo je imel gospod Bistrički, nas je navdušila. Bila je namreč zelo konkretna in življenjska. Hkrati smo skozi njo prepoznali za nas povsem novo širino pogleda na problematiko na eni strani, na drugi strani pa ogromno strokovnega znanja in operativnih izkušenj. To je bil tisti kamenček, ki je nagnil jeziček na tehtnici in skupaj z ekipo mojih sodelavcev smo sprejeli odločitev, da uvedemo platformo Mojekarte™. Po šestih mesecih delovanja novega sistema smo navdušeni prav vsi zaposleni, najbolj pa je za nas seveda pomembno, da so navdušeni tudi obiskovalci kina. Od njih smo namreč prejeli veliko pozitivnih povratnih informacij.

Sergej Turčinov, kino operater: Platforma Mojekarte™ je seveda nekaj povsem drugega in v primerjavi s tistim, kar smo imeli prej, je to za nas pravi space shuttle. Vse težave, s katerimi smo se srečevali vrsto let ob uporabi našega prejšnjega računalniškega programa, so z uvedbo nove platforme izginile dobesedno čez noč, stvari o katerih smo prej lahko samo sanjali pa so za nas zdaj postale resničnost. Programski uporabniški vmesnik je razumljiv, intuitiven, enostaven in prijazen do uporabnikov in nanj se študentje, ki najpogosteje delajo na naših blagajnah za prodajo kart, prilagodijo v desetih minutah. Najbolj od vsega pa nas navdušuje izjemna hitrost fiskalizacije in printanja kart na blagajni kina. Prej namreč ni bilo tako in na vsaki malo bolje obiskani projekciji smo se srečevali z vrsto čakajočih pred blagajno ter z nezadovoljstvom in negodovanjem obiskovalcev. Tega zdaj ni več. K odpravi vrst pa brez dvoma pripomore seveda tudi bistveno boljša rešitev za prodajo kart preko interneta. Ta nudi kupcem neprimerljivo boljšo izkušnjo od tiste prej in prejeli smo kar nekaj pohval in pozitivnih mnenj zadovoljnih kupcev. Ocenjujemo, da se je prav zaradi intuitivnosti in enostavnosti rešitve, bistveno povečalo število nakupov kart preko interneta. V primerjavi s časom pred uvedbo Mojekarte™, je direktna internetna prodaja kart poskočila za nekaj 100%, zanimivo pa je, da se je izboljšalo tudi razmerje med opravljenimi in dejansko realiziranimi rezervacijami, česar si še ne znamo pojasniti. Tudi dodatna promocija filmov preko portala Mojekarte.hr očitno daje rezultate, saj se je povprečna obiskanost predstav v zadnjih šestih mesecih povečala. Resnično smo zadovoljni. Tako s samim softverom, kot z odlično podporo.

Po 20. juniju se bo začela predprodaja vstopnic za 63. Pula Film Festival, festivalske vstopnice pa bodo prvič na voljo tudi na prodajnih kanalih distribucije Mojekarte.hr. Učinkovito podporo za upravljenje prodaje vstopnic na šestih festivalskih blagajnah in posebej za Pula Film Festival kustomizirani spletni trgovini pa bo zagotavljala integrirana platforma Mojekarte™.

Platformo Mojekarte™ so kot optimalno rešitev za svoje potrebe promocije in prodaje vstopnic izbrali tudi: 56. Mednarodni otroški festival Šibenik (56. Međunarodni dječji festival Šibenik), Letni oder Opatija (Ljetna pozornica Opatija), 16. Liburnia Jazz Festival, 25. Kastavsko kulturno poletje (25. Kastafsko kulturno leto), Ljeto na Gradini Rijeka, Dancestar Poreč 2016 in drugi organizatorji festivalskih dogajanj.

Pula – Ljubljana, junij 2016

Integrirana platforma Mojekarte lahko zadovolji vse potrebe organizatorjev festivalov, ne glede na trajanje, število obiskovalcev ali število prizorišč. Podporna platforma in spremljajoče storitve, ki jih organizatorji najpogosteje koristijo za promocijo festivala ter predprodajo in prodajo vseh vrst festivalskih vstopnic in drugih festivalskih produktov, zagotavljajo tudi: upravljanje akreditacij, prodajo artiklov na blagajni festivala in preko interneta, blagajno za prodajo gostinske ponudbe, omogočeno je tudi negotovinsko plačevanje z RFID zapestnicami in podobno. Z našimi profesionalnimi rešitvami in storitvami lahko zadovoljimo visoka pričakovanja in še tako specifične potrebe vsakega organizatorja. Ponujamo tudi ‘outsourcing’, pri katerem prevzamemo celotno organizacijo in izvedbo prodaje, kar vključuje seveda tudi vso potrebno opremo.