Za uvajanje integrirane večopravilne delovne platforme za podporo trženja in prodaje vstopnic DRAGON Venue™ so se odločili tudi v Parku vojaške zgodovine (PVZ) v Pivki. V primerjavi s ključnimi akterji na slovenskem trgu turističnih znamenitosti, je PVZ nastajajoča blagovna znamka, ki se še umešča na trg turističnih znamenitosti in še oblikuje svoj turistični proizvod.

V medorganizacijskem sodelovanju z že uveljavljenimi in mednarodno prepoznavnimi regionalnimi turističnimi atrakcijami in blagovnimi znamkami iz svoje bližnje okolice, kot sta na primer Postojnska jama in Kobilarna Lipica, ter ob podpori naprednih informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij, išče Park vojaške zgodovine svoje priložnosti za ustvarjanje sinergij ter poti za hitrejši preboj in uspešno pozicioniranje lastne blagovne znamke.

Uvajanje integrirane, večopravilne in večkanalne informacijske platforme DRAGON Venue™ je sestavni in neločljivi del tega procesa umeščanja na trg turističnih znamenitosti Slovenije.

Prehod na sodobno informacijsko platformo se načrtuje v roku enega meseca, s tem pa bo zagotovljena polna funkcijska operativnost novega delovnega orodja za podporo promocije, trženja in prodaje vstopnic še pred pričetkom turistične sezone 2012.

V medorganizacijskem sodelovanju z že uveljavljenimi in mednarodno prepoznavnimi regionalnimi turističnimi atrakcijami in blagovnimi znamkami iz svoje bližnje okolice, kot sta na primer Postojnska jama in Kobilarna Lipica, ter ob podpori naprednih informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij, išče Park vojaške zgodovine svoje priložnosti za ustvarjanje sinergij ter poti za hitrejši preboj in uspešno pozicioniranje lastne blagovne znamke.

Uvajanje integrirane, večopravilne in večkanalne informacijske platforme DRAGON Venue™ je sestavni in neločljivi del tega procesa umeščanja na trg turističnih znamenitosti Slovenije.

Prehod na sodobno informacijsko platformo se načrtuje v roku enega meseca, s tem pa bo zagotovljena polna funkcijska operativnost novega delovnega orodja za podporo promocije, trženja in prodaje vstopnic še pred pričetkom turistične sezone 2012.