Zmaga na javnem razpisu

Park Škocjanske jame je na podlagi javnega razpisa »Sistem za prodajo vstopnic« izbral kot najboljšega ponudnika družbo Programski atelje A&Z, d.o.o..

Projekt uvajanja sistemske, večopravilne in večkanalne ter integrirane digitalne platforme Mojekarte™ v Park Škocjanske jame, ki se bo pričel takoj po podpisu pogodbe in bo potekal v aprilu in maju 2021, vključuje v grobem naslednje aktivnosti:

 • posodobitev in nadgradnjo obstoječega sistema kontrole vstopa obiskovalcev (Access Control System), kar bo vključevalo dobavo in montažo sodobnih multifunkcijskih terminalov za elektronsko preverjanje avtentičnosti in veljavnosti vstopnic (REA:Ticket terminal) in povezovanje le-teh na obstoječe fizične omejevalnike vstopa v izvedbi trirogov turškega proizvajalca Ozak;
 • integracijo sistema kontrole vstopa z večopravilno platformo Mojekarte;
 • dobavo in montažo senzorjev za avtomatsko štetje obiskovalcev (people counting) z zagotavljanjem njihove popolne anonimnosti;
 • uvajanje informacijske podpore v proces upravljanja rezervacij za najavljene organizirane skupine obiskovalcev;
 • uvajanje celovite informacijske podpore v lokalno fizično blagajno za prodajo vstopnic v Parku Škocjanske jame;
 • uvajanje on-line prodaje vstopnic za oglede parka preko prilagojene spletne strani Parka Škocjanske jame;
 • implementacijo GDPR;
 • implementacijo davčnega potrjevanja računov skladno z ZDavPR;
 • pripravo in prilagoditev standardnih finančnih poročil vezano na prodajo vstopnic;
 • pripravo podatkov in izvoz podatkov prodaje v računovodski sistem naročnika;
 • integracijo posameznih programskih sklopov v enovit informacijski sistem;
 • druge aktivnosti, ki so potrebne za uspešen prehod naročnika na večopravilno digitalno platformo Mojekarte.

5 let stagnacije

V obdobju 2016-2021 je Park Škocjanske jame uporabljal za podporo prodaje vstopnic splošno poslovno odprtokodno platformo (openERP) ODOO. V tem času se je pokazalo dvoje. Prvič, da je profesionalni sistem za prodajo vstopnic preveč specifičen in kompleksen izziv, da bi ga lahko reševali s splošnimi informacijskimi rešitvami za podporo poslovanja podjetja (ERP – Enterprise Resource Planning). In drugič, da je za reševanje tega izziva na nivoju, ko letni obisk presega sto in več tisoč obiskovalcev, potrebna vrhunska specializacija dobavitelja rešitve ter njegove konkretne izkušnje na primerljivo zahtevnih poslovnih primerih. Izbira neustrezne rešitve ter pomanjkanje specifičnega znanja in izkušenj izvajalca sta postavila Park Škocjanske jame v segmentu prodaje vstopnic za nekaj let v stanje stagnacije. V smislu evolutivnega razvoja marketinške in prodajne poslovne funkcije ter tranzicije le-teh iz klasičnega analognega koncepta v sodobni digitalni koncept, lahko torej čas od leta 2016 do leta 2021 ocenimo kot izgubljeni čas za Park Škocjanske jame. Tega zaostanka seveda ni mogoče nadoknaditi čez noč.

Četrta generacija softvera in transfer dobrih praks

Z oddajo del ponudniku Programski atelje A&Z, d.o.o. na javnem naročilu v letu 2021, je Park Škocjanske jame, povedano seveda v prispodobi, resetiral čas in ga ponovno vrnil v leto 2016.

 

Do leta 2016 je namreč Park Škocjanske jame uporabljal za prodajo vstopnic našo rešitev 3. generacije DRAGON Ticketing. Nekdanji in zdaj ponovno izbrani izvajalec pa ne prinaša v Park Škocjanske jame samo sodobne programske opreme 4. generacije – večopravilne in večkanalne ter integrirane digitalne platforme Mojekarte™. Prinaša tudi mnogotera specialistična znanja in mednarodne izkušnje, predvsem pa obsežen nabor dobrih poslovnih praks, še posebej na področju e-poslovanja, ki so se oblikovale v sodelovanju z referenčnimi partnerji v minulih letih. Prav to je nekakšna tiha garancija, da se lahko zatečeni zaostanek za vodilnimi domačimi deležniki v segmentu naravnih in drugih turističnih zanimivosti, ki so dosegli največji napredek pri uvajanju e-poslovanja, v enem do dveh letih občutno zmanjša.

Po zaključenem uvajalnem projektu se bo informacijska podpora prodaje vstopnic v Parku Škocjanske jame približala ravni pri deležnikih, ki koristijo sistemsko platformo Mojekarte™ že vrsto let, med njimi: Ljubljanski grad, Postojnska jama, Blejski grad, Predjamski grad, paviljon EXPANO v Rakičanu pri Murski Soboti, Stolp Vinarium Lendava, Muzej in galerije mesta Ljubljane in drugi.

Nova petletka za zmanjševanje zaostanka za najboljšimi

Programski atelje A&Z, d.o.o., družba z vrhunskimi strokovnimi kompetencami in najboljšimi referencami v segmentu informacijske podpore trženja in prodaje produktov, ki jih ponujajo slovenske turistične naravne in druge znamenitosti, prevzema zagotavljanje in tehnično vzdrževanje integriranega sistema za prodajo vstopnic v Parku Škocjanske jame ter podporo uporabnikom za obdobje naslednjih petih let. To je dovolj dolgo obdobje, da lahko Park Škocjanske jame, gledano seveda iz informacijskega zornega kota, nadoknadi zaostanek in se približa vodilnim domačim deležnikom v dejavnosti turizma, ki jim je uspelo na področju uvajanja sodobnega e-poslovanja doseči največji in zavidljiv napredek.

Projekti brez informacijske podpore

Projektov na področju turizma, pri katerih njihovi snovalci niso prepoznali, ali pa niso razumeli vloge informacijske podpore, smo videli v Sloveniji v zadnjih 10-tih letih že veliko. Največ medijske pozornosti, žal pa ne zaradi uspešnosti in dobrih rezultatov, temveč zaradi višine potrošenih javnih sredstev, je bil deležen projekt Slovenia TOP5. Če izvzamemo velike oglasne panoje ob avtocestnem križu, je bil omenjeni projekt brez strategije, brez vsebine, brez kompetentnega in učinkovitega vodenja, brez jasno določenih, predvsem pa eksaktno merljivih ciljev in da, tudi brez vsakršne informacijske podpore. Bil je skratka brez repa in glave.

Brez profesionalne informacijske podpore, kot takšna pa ad-hoc zgodba, je tudi pobuda TRIO KRAŠKIH ZNAMENITOSTI, saj razdajanje  popustov za nakupe vstopnic ne ustvarja prav nobene dodane vrednosti. Mar razdajajo popuste Ljubljanski grad, Postojnska jama ali pa morda Blejski grad? Seveda jih ne. Priznavanje popustov brez strategije in jasnih ciljev namreč trajnostno zmanjšuje ugled in vrednost blagovnih znamk v očeh obiskovalcev ter slabša njihovo pozicijo na trgu. Po tihem namreč kaže na pomanjkanje obiskovalcev. 

Popust kot marketinško orodje

V medijskih objavah, ki so datirane v letu 2020, se lahko prebere, da se bo medsebojno priznani popust na vstopnice iz začetnih 15% povečal kar na neverjetnih 25%. Na tem temelju se seveda odpira vprašanje, ali takšne poteze ne tlakujejo poti, ki bo Park Škocjanske jame, edino slovensko znamenitost na seznamu UNESCO, z njo pa tudi Kobilarno Lipica in Park vojaške zgodovine zanesljivo in neizbežno pripeljala med nizkocenovne ponudnike in bolj kot ne lokalne zgodbe.

Trio kraških znamenitosti

Projekt v Parku Škocjanske jame lahko po določenem času morda pritegne pozornost iniciative TRIO KRAŠKIH ZNAMENITOSTI, v katero so povezani Park Škocjanske jame, Kobilarna Lipica in Park vojaške zgodovine Pivka. Omenjeni deležniki svojim obiskovalcem namreč priznavajo popuste na kupljene vstopnice ob predložitvi vstopnice drugih partnerjev. Vse lepo in prav, toda to medsebojno priznavanje popustov ne temelji na nikakršni informacijski podlagi, katera bi na podlagi kupljenih vstopnic tkala med deležniki jasne in pregledne informacijske vezi ter jih povezala v enotno rezervacijsko prodajno mrežo, kar bi v nadaljevanju omogočilo oblikovanje in prodajo paketiranih produktov z novo dodano vrednostjo.

Ljubljana, april 2021

 

Zoran Bistrički, svetovalec za e-poslovanje