Tri visoke obletnice

V letu 2021 smo brez proslavljanja, ki so ga onemogočile neugodne razmere, obeležili kar tri visoke obletnice:

 

 • 25 let neprekinjenega sodelovanja s Slovenskim narodnim gledališčem Maribor,
 • 20 let neprekinjenega sodelovanja s Slovenskim mladinskim gledališčem ter
 • 20 let neprekinjenega sodelovanja z Lutkovnim gledališčem Ljubljana.

Nadaljevanje pandemije

Leto 2021 je sicer, tako kot že leto 2020, ključno zaznamovalo nadaljevanje pandemije virusa Covid-19, ki je, poleg vsega ostalega seveda, ohromilo tudi prireditvene dejavnosti. Za razliko od leta 2020, ko so bile prireditvene dejavnosti večji del leta povsem onemogočene, je leto 2021 ponudilo malo več optimizma. Prireditvena industrija je sicer še vedno delovala v razmerah, ki so bile daleč od normalnih ter z močno okrnjeno gledališko, koncertno in filmsko produkcijo, do popolnega zapiranja dejavnosti pa več ni prišlo. Zato pa so omejitve razpoložljivih kapacitet prireditvenih prostorov, obvezno izpolnjevanje PCT pogoja za udeležence prireditev ter splošno nelagodje, do določene mere pa tudi strah, močno vplivali na obiskanost prireditev in dogodkov. Distribucija Mojekarte je v teh neugodnih okoliščinah realizirala manj kot 50% prodaje vstopnic glede na leto 2019, kar je nazorna ilustracija razmer. Ves čas smo se seveda srečevali tudi z izzivom vračanja denarja za kupljene vstopnice v primeru odpadlih in preloženih prireditev.

 

Minulo leto nam je obilno postreglo predvsem s skrbmi za zdravje sodelavcev in nejasno perspektivo podjetja z več kot 30-letno tradicijo na področju digitalizacije prodaje vstopnic. Čeprav so bile priložnosti za dokazovanje kompetenc redke, si nekaj projektov kljub vsemu zasluži pozornost.

LIVE Stream, Video On Demand

Kot že neštetokrat v minulih letih in desetletjih, je ekipi Mojekarte ponovno uspelo narediti korak več od konkurence na regionalnem tržišču. Dogajanja segajo v čas, ko so se v jesenskih mesecih leta 2020 na tržišču, in to dobesedno čez noč, pričele pojavljati takšne in drugačne rešitve za predvajanje dogodkov preko spleta. To je bilo obdobje lock down-a zaradi zaostrenih razmer epidemije Covid-19,  katerega del je bila tudi prepoved izvajanja prireditev in dogodkov v živo. Prireditelji so – tudi na temelju medijskih spinov o nepredvidljivi prihodnosti, v kateri se nam obeta zaprtost – iskali tehnološke rešitve, s pomočjo katerih bi svojo produkcijo na nek način le pripeljali v domove gledalcev. Podjetja in posamezniki, ki niso imeli sicer prav nobenih izkušenj v prireditveni industriji, so na svetovnem spletu pač poiskali eno od mnogih VOD platform, kot so: Datacast, VPlayed, Muvi, Uscreen, IBM Cloud video, Kaltura, Wistia, Wowza, Vimeo, YouTube in druge ter svojo izbiro predstavljali kot vsemogočno rešitev za vse probleme.

Zgodilo se je natančno to, kar smo napovedali. Prireditelji in na žalost tudi publika so kmalu spoznali, da ponujene rešitve niso bile niti dovolj dobro osmišljene, niti dovolj kvalitetno izvedene, kar je bila naravna posledica tehničnega neznanja njihovih ponudnikov. Slaba podpora, ki je bila tudi posledica tehničnega neznanja in nerazumevanja delovanja rešitve, je uporabnikom dodatno otežila stvari. Posledice so bile nezadovoljstvo, razočaranje in pogoste reklamacije kupcev ter zahtevki za povračilo denarja za kupljene vstopnice za spletne oglede.

Platforma Mojekarte je potrebovala, predvsem zaradi svoje kompleksnosti, več časa za sistemsko integracijo novih rešitev. Zato v jeseni 2020 še ni ponujala LIVE Streaming in Video on demand (VOD) storitev. Naš poslovni koncept namreč ne zagovarja hitrih in delnih rešitev, temveč vedno išče celovite, trajne, stabilne in sistemske rešitve in temu smo sledili tudi v konkretnem primeru.

V prvi različici smo ponudili LIVE in VOD spletne storitve na avtonomni platformi live.mojekarte.si. Ta izkušnja nas je utrdila v prepričanju, da je za kupce moteče in so zbegani, če kupujejo vstopnice za spletne oglede na eni platformi, za ogled dogodka pa se morajo potem prijaviti na drugo platformo. Takšne rešitve ne moremo umestiti med dobre uporabniške izkušnje. 

Na temelju teh spoznanj smo storitvi LIVE in VOD povsem integrirali v digitalno platformo Mojekarte, s tem pa omogočili publiki nakup vstopnic in ogled dogodka na isti platformi. Integrirana rešitev se je izkazala za zadetek v polno in publika jo je odlično sprejela. Samo vprašanje časa je bilo, kdaj bo želela LIVE in VOD storitev integrirati v svojo kustomizirano spletno trgovino prva kulturna ustanova.

Kot že mnogokrat v minulih desetletjih je bil tudi tokrat prvi Cankarjev dom. Integracija LIVE in VOD storitve v spletno trgovino je omogočila uspešno hibridno izvedbo Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala (LIFFE). Nadgradnje svoje spletne trgovine pa Cankarjev dom ni izkoristil le za integracijo LIVE in VOD spletnih storitev, temveč tudi za uvedbo spletne prodaje artiklov. Ker zbujajo dobre prakse pozornost, je z majhnim časovnim zamikom integriralo v svojo spletno trgovino LIVE in VOD spletni storitvi tudi Slovensko narodno gledališče Maribor.

Če pogledamo s specifičnega zornega kota, odpira integracija spletnih storitev LIVE in VOD nove izzive, a tudi priložnosti. Te sicer niso tako očitne in jih je zato malo težje prepoznati, kar pa ne pomeni, da ne obstajajo. Vprašajmo se recimo, zakaj ne bi kulturne ustanove ponudile svojega programa preko on-line kanala: vrtcem, šolam, domovom za ostarele, zdraviliščem in drugim. O takšnih možnostih se v časih prejšnje normale ni niti razmišljalo, saj za to ni bilo prave potrebe. Morda pa je potreba bila celo ves čas prisotna, a je ponudniki dogodkov enostavno niso zaznali in v njej prepoznali priložnosti.

Pandemiji Covid-19 še ni videti konca. Brez vsakega dvoma ima kultura v teh zahtevnih časih nalogo, da poišče in najde pot do ljudi, če je že ljudem zaradi različnih omejitev pot do kulture otežena, ali celo trajno onemogočena. Niti najkvalitetnejšega on-line prenosa sicer ni možno na noben način primerjati z odhodom v gledališče ali na koncert in ogledom dogodka v živo. Toda on-line možnost ogleda je še vedno boljša možnost od dolgotrajne in neprostovoljne kulturne abstinence.

Park Škocjanske jame

Rezultat upešnega kandidiranja na javnem razpisu Parka Škocjanske jame, na katerem je bila ponudba za uvajanje platforme Mojekarte izbrana kot najboljša opcija, je bil tehnološko in organizacijsko zelo zahteven projekt implementacije, ki je vključeval:

 

 • uvedbo rešitve Mojekarte BoxOffice na hišni blagajni naročnika ter dobavo novih hitrih in robustnih tiskalnikov za tiskanje vstopnic STIMARE;
 • dobavo ročnih čitalcev za preverjanje vstopnic proizvajalca ZEBRA ter nadgradnjo obstoječih fizičnih omejevalnikov prehoda z novimi čitalci QR kod proizvajalca COMInfo ter integracijo opreme z rešitvijo Mojekarte Access Control;
 • dobavo sistema za avtomatsko štetje obiskovalcev ob zagotavljanju njihove popolne anonimnosti;
 • uvedbo rešitve Mojekarte Back Office v rezervacijsko, vodniško in računovodsko službo naročnika;
 • kastomizacijo rešitve Mojekarte Webshop in njeno integracijo s spletno stranjo naročnika;
 • integracijo spletne trgovine z bančnim procesorjem;
 • integracijo rezervacijsko prodajne platforme Mojekarte z računovodskim sistemom naročnika SAOP;
 • uvajanje in trening uporabnikov na vseh ravneh uporabe integrirane platforme.

Prva faza uvajalnega projekta, ki je vključevala dobavo, namestitev in zagon dogovorjene opreme ter uvedbo in integracijo modulov Box Office, Back office, Webshop in Access Control v enovit sistem, je bila uspešno zaključena pred poletno turistično sezono, integrirana rešitev pa predana naročniku v rutinsko uporabo. 

 

Druga izvedbena faza uvajalnega projekta je obsegala tehnološko zahtevno integracijo rezervacijsko prodajne platforme Mojekarte z računovodskim sistemom naročnika SAOP, izvajati pa se je pričela po zaključeni turistični sezoni. S formalno primopredajo delujoče rešitve naročniku je bila uspešno zaključena v jesenskih mesecih. 

 

Verjamemo, da bo naročnik v letih, za katera je sklenjena aktualna pogodba za uporabo in vzdrževanje platforme, prepoznal dodano vrednost modulov, ki jih za zdaj še ne uporablja in se bo odločil za uvajanje katerega izmed njih. Na voljo je namreč še kar nekaj možnosti. Med najbolj aktualnimi za potrebe obstoječih poslovnih procesov v Parku Škocjanske jame se kaže modul za celovito podporo trgovinskega poslovanja z avtomatskim vodenjem zalog Mojekarte Retail. 

Spletno plačevanje z BON21

Naš razvojni oddelek se je hitro odzval in pripravil nadgradnjo za spletno trgovino, ki je kupcem omogočila plačevanje spletnih nakupov vstopnic z mehanizmom BON21. Med rešitvami za podporo prodaje vstopnic in drugih produktov, ki so značilni za dejavnost prireditev in dogodkov, je prav platforma Mojekarte prva ponudila celovito rešitev, ki je omogočila spletno rezervacijo z oddajo vseh predpisanih dokumentov ter izvedbo nakupa s plačilnim mehanizmom BON21. 

 

Z novo opcijo je bila najprej nadgrajena spletna trgovina Postojnske jame, prvi nakupi vstopnic za oglede pa so sledili praktično takoj po nadgradnji. Sledile so nadgradnje spletnih trgovin Cankarjevega doma, SNG Maribor, Blejskega gradu, NŠ Mura in drugih. 

 

Uporabniki platforme Mojekarte so se tudi ob tej priložnosti lahko znova prepričali, da jim stoji ob strani partner, ki se strokovno, odgovorno, hitro in učinkovito odziva na spremembe v okolju ter pravočasno zagotavlja rešitve za nove izzive.

Športni center Višnjik Zadar

Dvorana Krešimir Ćosić je s kapaciteto 9.000 sedečih mest, za zagrebško Areno in splitsko dvorano Spaladium, tretja največja športna dvorana v Hrvaški. Čeprav gre za večnamensko dvorano, jo v največji meri uporablja domači Košarkarski klub Zadar. Razen košarkarskih tekem se v dvorani prirejajo tudi koncerti, športna tekmovanja, kongresi, sejmi in drugi dogodki. Uvajalni projekt je vključeval:

 • programiranje digitalnega vizuala sedežnega reda dvorane in uvedbo rešitve Mojekarte BoxOffice na hišne blagajne naročnika;
 • dobavo hitrih tiskalnikov za tiskanje vstopnic STIMARE model SML;
 • dobavo ročnih čitalcev Zebra model TC ter integracijo opreme z rešitvijo Mojekarte Access Control;
 • uvedbo rešitve Mojekarte Back Office v prodajno službo naročnika;
 • integracijo lokalne prodajne platforme s spletnim portalom za prodajo vstopnic croatia-tickets.com;
 • uvajanje in trening uporabnikov na vseh ravneh uporabe integrirane rešitve.

Projekt v Športnem centru Višnjik Zadar je novo priznanje platformi Mojekarte ter nova potrditev ekspertnega znanja in veščin izkušenega tima strokovnjakov z mednarodnimi referencami, kateri se je sposoben soočiti tudi z najbolj zahtevnimi izzivi.

V danih in zelo zahtevnih razmerah lahko leto 2021 pod črto ocenimo kot pozitivno. Tako kot večina ljudi, si tudi mi želimo predvsem norma-lizacije stanja, kar bi nam končno omogočilo nadaljevanje razvojnega dela. Pred ekipo je namreč še kar nekaj načrtov, končni cilj pa je peta generacija integrirane programske opreme za področje marketinga in prodaje vstopnic.

Ljubljana, januar 2022