Sprotni izzivi in dinamika vsakdana nam redko omogočijo, da naše uporabnike ali tiste, ki so pred odločitvijo, da to postanejo, seznanimo z vsem, kar počnemo. Stiki so prepogosto omejeni le na aktualne zadeve, časovna stiska pa ne pesti le nas, saj se tudi vi srečujete z izzivi in pritiski, ki so že kar stalnica. Ozrimo se torej skupaj na opravljeno delo in povzemimo pomembnejše mejnike leta 2011.

Integrirano večopravilno platformo DRAGON Venue™ so uspešno uvedli: Ljubljanski grad, Postojnska jama, Predjamski grad, SNG Opera in balet Ljubljana ter Nogometni klub Nafta Lendava.

Avtomatsko kontrolo pristopa obiskovalcev DRAGON Venue™ Access Control so uspešno uvedli Postojnska jama in Predjamski grad, na Ljubljanskem gradu pa smo sistem kontrole vstopa celovito tehnično prenovili in funkcijsko nadgradili. Pri vseh omenjenih uporabnikih je sistem avtomatske kontrole pristopa direktno povezan s sistemom prodaje vstopnic.

SNG Maribor in Lutkovno gledališče Ljubljana sta s pomočjo novega orodja DRAGON Venue™ Marketing postavila temelje direktnega e-marketinga. Z razvojem dodatnih programskih modulov sledimo naprednemu konceptu avtomatizacije poslovnih procesov, ki zagotavlja uporabnikom, da so z enakimi viri in posledično enakimi stroški učinkovitejši in uspešnejši na segmentih promocije, trženja in prodaje.

V Postojnski jami smo uspešno uvedli najnovejše orodje za poglobljeno analizo podatkov ter njihovo interpretacijo v numerični in grafični obliki DRAGON Venue™ Analytics & Business Intelligence. S pomočjo tega naprednega orodja je menedžment Postojnske jame hitro odkril nove poslovne priložnosti ter priložnosti za izboljšave na segmentih promocije, marketinga in prodaje.

RAGON Venue™ smo uspešno povezali z omrežjem Facebook in omogočili uporabnikom platforme direktno promocijo njihovih dogodkov in prodajo vstopnic preko popularnega »fejsa«. Verjamemo, prinaša naša mala inovacija uporabnikom DRAGON Venue™ »veliko marketinga za skoraj nič denarja«.

Portal Mojekarte.si smo oblikovno prenovili, tehnično posodobili in funkcionalno nadgradili, kar se pozitivno odraža na številu in zvestobi obiskovalcev ter drugih statističnih kazalcih.

V mrežo Mojekarte.si smo vključili nova prodajna mesta, s čemer postaja prireditvena ponudba obiskovalcem še dostopnejša.

Za Ljubljanski grad, Postojnsko jamo, SNG Opera in balet Ljubljana, Rokometni klub Gorenje Velenje in Gospodarsko razstavišče Ljubljana smo izdelali lastne spletne trgovine za prodajo vstopnic, paketov in artiklov, ki so prilagojene njihovim celostnim podobam. S tem vztrajamo pri konceptu prijazne spletne trgovine pod lastno blagovno znamko uporabnika, ki smo ga postavili pred nekaj leti in je bistvenega pomena za pozicioniranje in prepoznavnost prirediteljev in uspeh na prireditvenem trgu in trgu zabave.

Na Svetovnem prvenstvu v veslanju na Bledu ter Svetovnem prvenstvu v vožnji kočij za ponije v Lipici smo organizatorje podprli pri predprodaji in prodaji vstopnic ter upravljanju akreditacij.

Dva nova avtomata za prodajo vstopnic DRAGON Venue™ Ticket Robot sta dobila stalno mesto na spodnji in zgornji postaji tirne vzpenjače na ljubljanski grad.

Razvit je prototip blagajniškega programa za prodajo vstopnic, ki deluje na vse bolj popularnih tabličnih računalnikih. S to atraktivno rešitvijo želimo prireditelje in upravitelje turističnih znamenitosti podpreti in vzpodbuditi k organizaciji mobilne oziroma terenske prodaje vstopnic in turističnih produktov, kar bi njihovo ponudbo približalo potencialnim publikam.

Želimo si, da bi bilo tudi ‘zmajevo leto’ 2012 kreativno in uspešno ter da bi v sodelovanju z uporabniki DRAGON Venue™, nadaljevali s postavljanjem novih mejnikov v procesu razvoja sodobnega »tiketinga« v Sloveniji, katerega dinamiko narekujemo ter ga vsebinsko sooblikujemo že več kot 20 let.

ekipa Mojekarte.si