Mojekarte

Sustavna integrirana platforma za marketing i prodaju produkata industrije priredbi, događaja i doživljaja

Nakon uvođenja rješenja Ticket BOX, 30 uzastopnih predstava rasprodanih je potem on-line.

Zagrebačko kazalište lutaka (ZKL), poslije Satiričkog kazališta Kerempuh, Dramskog kazališta Gavella, Zagrebačkog kazališta mladih i Centra mladih Ribnjak, koji su prešli na platformu Mojekarte u 2017. godini, peto je zagrebačko kazalište koje je za podršku marketinga i prodaje ulaznica odabralo višekanalno rješenje  Ticket BOX.

Očito je da starija rješenja sve teže pariraju izazovima vremena i više ne mogu zadovoljavati potrebe organiza-tora i producenata programa, ali ni želje, očekivanja i potrebe suvremenih publika. Naime, sve je više kazališnih kuća koje žele uspostaviti i njegovati izravnu komunikaciju sa svojim gledateljima u segmentu on-line prodaje, a ne da ta komunikacija ide putem distributera ulaznica. Također, sve više kazališta ima potrebu za kastomizira-nom odnosno brendiranom on-line prodajom, a njihovi marketinški odjeli sve bolje razumiju nužnost raspolaga-nja s podacima kupaca ulaznica. I uvođenje provizije za kupce ulaznica od strane distributera dalo je jasan signal i pokazalo koliko je značajna mogućnost da kazališta samostalno kreiraju prodajne politike i cijene u segmentu on-line prodaje, a ne da ovise isključivo o poslovnim odlukama distributera ulaznica.

Usporedba kazališta koja koriste platformu Mojekarte s kazalištima koja koriste konkurentska rješenja pokazuje da prva hrabrije i češće osmišljavaju i uvode u prodaju nove kazališne produkte poput darovnih kartica, kartica povjerenja, pretplatničkih računa i drugih, koje publika jako dobro prihvaća. Iz te činjenice mogli bismo izvući zaključak da je rješenje Ticket BOX, komparativno gledano, napredniji i snažniji digitalni radni alat pomoću kojeg je moguće stvarati novu dodanu vrijednost.

Osnovni cilj migracije Zagrebačkog kazališta lutaka na Ticket BOX je, naravno, zadovoljavanje novih internih potreba kazališnog marketinga i prodaje te podizanje istih na višu razinu. To, između ostaloga, podrazumijeva i uvođenje novih kazališnih produkata sa 100% fokusom na ciljanu publiku. Potrebno okruženje za organizacijski zahtjevan projekt stvara se upravo s uvođenjem Ticket BOX uz popratni transfer specifičnog multidisciplinarnog znanja, iskustava s dobrim poslovnim praksama te savladanim vještinama za njihovu implementaciju. Projekt migracije na rješenje Ticket BOX u grubim crtama uključuje:

reorganizaciju prodaje ulaznica na fizičkoj blagajni (box office) kazališta,

povećanje broja prodajnih kanala, s fokusom na brendu kazališta i uvođenjem on-line prodaje ulaznica putem kastomizirane internetske trgovine kazališta na poddomeni mojekarte.hr,

integraciju on-line prodaje s analitičkim alatom Google Analytics,

uvođenje modula m.Access Control za automatsku elektroničku validaciju svih vrsta ulaznica i kontrolu ulaza gledatelja,

prilagodbu financijskih obračuna i izvješća za potrebe računovodstva te

uvođenje alata za statističke, strukturne i dinamične analize podataka prodaje Alpha Analytics.

Za iskusnu ekipu tvrtke Moje karte d.o.o. iz Rijeke implementacija platforme s osnovnim korisničkim mogućnos-tima rutinski je projekt. To je nakon POU Velika Gorica, Športskog centra Višnjik u Zadru, B Glad Produkcije, Kuće umjetnosti Arsen u Šibeniku, Koncertnog ureda Zadar, Motovun film festivala i Kazališta Ulysses osmi projekt u 2021. godini, koji je u cijelosti izveden on-line, znači bez fizičkog prisustva tehničkog kadra na lokaciji Zagrebač-kog kazališta lutaka. Takav način rada eliminira troškove terenskog rada, reducira potrebno vrijeme rada, pove-ćava fleksibilnost procesa, pojednostavljuje logistiku projekta i povećava učinkovitost.

Vjerujemo da će prilagodba korisnika na rješenje Ticket BOX i u Zagrebačkom kazalištu lutaka ići sličnim putem kao i u drugim kazalištima, a to znači da bi poslije mjesec ili dva dana već moglo biti izgrađeno okruženje za uvođenje jednoga od manje raširenih produkata – programa vjernosti, pretplatničke kartice ili možda čak kombinacije jednog i drugog.

Rješenje Ticket BOX iz godine u godinu povećava svoj tržišni udio u specifičnoj djelatnosti ticketinga na hrvatskome tržištu. Sada je prisutna već u sedamnajst hrvatskih gradova te je odlično prihvaćena među kulturnim brendovima s dugogodišnjom tradicijom i međunarodnim ugledom, kao što su: Festival Ulysses, Pula film festival, Splitsko ljeto, Motovun film festival, Dani glazbe u sv. Donatu Zadar i Međunarodni dječji festival Šibenik.

Ticket BOX postepeno postaje vodeći brend u nišnoj industriji programskih rješenja i usluga za djelatnost event menadžmenta i elektroničkog ticketinga u regiji s oko 6.000.000 stanovnika te realnim potencijalom za daljnju ekspanziju.


Rijeka, studeni 2021. godine