Mojekarte

Sustavna integrirana platforma za marketing i prodaju produkata industrije priredbi, događaja i doživljaja

Pučko otvoreno učilište Velika Gorica

1. veljače 2021. g. platforma Mojekarte započela je s radom u POU Velika Gorica. Izvedbeni projekt, u kojem je polivalentna, višekanalna platforma Mojekarte zamijenila stari program, obuhvatio je područja prodaje ulaznica na lokalnim blagajnama te putem prilagođene (kastomizirane) on-line trgovine, prodaju artikala, prodaju usluga, prodaju prepaid kartica i upravljanje bazom pretplatničkih (prepaid) računa, učlanjenje u program vjernosti (loyalty) Gorica+ i upravljanje bazom članova. Nakon POU Daruvar, POU dr. Ante Starčević u Gospiću i Centra za kulturu Korčula to je četvrti projekt implementacije kojeg je ekipa podrške u cjelini odradila na daljinu i bez fizičkog prisustva na lokaciji korisnika. Nakon uspješno završene implementacije u Velikoj Gorici, platforma Mojekarte sada je stalno prisutna u 16 hrvatskih gradova (Zagreb, Split, Rijeka, Zadar, Pula, Opatija, Bjelovar, Daruvar, Našice, Kostrena, Kastav, Krk, Mali Lošinj, Gospić, Korčula).  

 

Priprema izvedbenog projekta obuhvaćala je: kreiranje i sistemsku administraciju inicijalne baze podataka novog korisnika platforme, instalaciju baze podataka na informacijsku i telekomunikacijsku infrastrukturu profesionalnog podatkovnog centra, administraciju korisnika, administraciju prava pristupa, učitavanje inicijalnih podataka u bazu podataka, instalaciju produkcijskog aplikativnog certifikata za fiskalizaciju računa, pripremu predložaka za ispise ulaznica i računa, prilagodbe financijskih izvještaja i drugih dokumenata, programiranje rasporeda sjedenja i prilagodba rasporeda u tzv. restriktivnom Covid-19 režimu prodaje. Pripremna faza izvedbenog projekta završila je s instalacijom programske opreme Mojekarte na računala korisnika poslije koje je slijedila edukacija novih korisnika programske opreme.

PRODAJA ULAZNICA I ARTIKALA NA LOKALNIM BLAGAJNAMA

Za prodaju svih vrsta ulaznica i artikala (knjige, časopisi, 3D naočale i sl.) na blagajnama POU Velika Gorica koristi se programski modul Mojekarte BoxOffice. Za razliku od programa koji se na blagajnama POU Velika Gorica koristio prije, platforma Mojekarte omogućava prodaju ulaznica za više predstava i više termina u istoj transakciji. Također omogućava da se u istoj transakciji prodaju ulaznice i artikli. Unutar iste transakcije moguće je stornirati stare te prodati nove ulaznice, kao što je moguće u istoj transakciji prodati bilo koju kombinaciju usluga, artikala, ulaznica, darovnih kartica i slično. Velika fleksibilnost i logičan redoslijed koraka u korisničkom sučelju modula Box Office olakšava i ubrzava rad blagajne koja sada može prodati minimalno 600 ulaznica na sat.

PROGRAM VJERNOSTI GORICA+

Za podršku programu vjernosti i upravljanje bazom postojećih članova koji koriste usluge Učilišta i/ili kupuju knjige i časopise u nakladi Biblioteke “Albatros”, koristi se programski modul Membership management koji je integralni dio višenamjenske platforme Mojekarte. Kako je baza članstva postojala već u starom programu, podaci aktivnih članova importirani su u Mojekarte, a kao dio tog postupka kreirani su novi kodovi za članske kartice. Ujedno je implementiran napredan koncept višenamjenskih kartica pa je svakoj članskoj kartici u tom postupku dodijeljeno i novo svojstvo putem kojega postaje interno sredstvo plaćanja. Vlasnik kartice može na svoju člansku karticu, koja je ujedno i pretplatnički račun, uplatiti sredstva te ista koristiti za plaćanje na lokalnoj blagajni te u on-line trgovini POU Velika Gorica. Sredstva na računu mogu se nadopunjavati i koristiti na način na koji rade bankovne debitne kartice. Uvođenje platforme Mojekarte ponudilo je i priliku za analizu programa vjernosti Gorica+ kakav je postojao u proteklim godinama te njegovo ponovno osmišljavanje na temelju mogućnosti koje pruža nova platforma. Program vjernosti Gorica+ putem automatizma u programskoj opremi sada prati kumulativnu potrošnju korisnika kartice unutar jedne godine od datuma učlanjenja, a na tom temelju određuje popuste u visini 10%, 20% i 40% prilikom svake kupnje.

PRODAJA I UPRAVLJANJE DAROVNIM / PRETPLATNIČKIM KARTICAMA

Darovne kartice postale su standardni proizvod kulturnih ustanova. No, kad pogledamo malo šire i uključimo u razmišljanje i stajalište računovodstva, vidimo da darovnu karticu, sukladno računovodstvenim standardima, treba tretirati kao zaprimljeni iznos novaca koji će biti potrošeni tek u nekoj budućnosti, a iz toga slijedi logičan zaključak da se darovna kartica ponaša vrlo slično kao pretplatnički račun. Granica između darovne kartice i pretplatničkog računa, ako ona uopće i postoji, vrlo je tanka pa napredna programska podrška za prodaju i upravljanje darovnim karticama mora omogućavati i opciju sukcesivnog korištenja sredstava na kartici (sva sredstva ne trebaju se iskoristiti prilikom jedne kupovine), a ako je to tako, zašto onda ne bi podržavala i mogućnost nadopune sredstava na karticu. U POU Velika Gorica implementirane su sve spomenute mogućnosti pa se sredstva na darovnoj kartici mogu koristiti sukcesivno prilikom kupnji na lokalnoj blagajni i/ili prilagođenoj on-line trgovini, a po želji vlasnika darovne kartice, sredstva se mogu i nadopuniti. U procesu implementacije pripremljene su darovne kartice u apoenima po 100 i 200 KN koje se mogu kupovati na lokalnoj blagajni i on-line, a isto tako mogu se koristiti kao interno sredstvo plaćanja prilikom kupnji na lokalnoj blagajni i on-line.

PRILAGOĐENA (KASTOMIZIRANA) ON-LINE TRGOVINA

Prilagođeni webshop POU Velika Gorica nalazi se na poddomeni portala mojekarte.hr, a korisnicima nudi on-line servise: 

  • – za registraciju korisnika, 
  • – za prodaju ulaznica s opcijama [email protected] ulaznica i e-ulaznica, 
  • – za prodaju artikala (knjige, časopisi),
  • – za prodaju usluga (radionice),
  • – za prodaju i nadopune darovnih kartica te
  • – za učlanjenje u program vjernosti Gorica+.
  •  

Osim plaćanja s kreditnim karticama prilagođeni webshop nudi osim mogućnosti plaćanja s kreditnim karticama i mogućnost plaćanja darovnim karticama POU Velika Gorica, a kupci s karticom povjerenja Gorica+ mogu prilikom on-line kupnje ostvariti odgovarajući popust.

ELEKTRONIČKA PROVJERA ULAZNICA I KONTROLA ULAZA

Automatska elektronička provjera svih vrsta ulaznica, što podrazumijeva ulaznice prodane na lokalnoj blagajni, [email protected] ulaznice i e-ulaznice na pametnom telefonu vrši se pomoću namjenske aplikacije Mojekarte™ Access Control koja je instalirana na pametnim telefonima s OS Android. Aplikacija omogućava rad u on-line načinu, što podrazumijeva automatsko provjeravanje ulaznica u stvarnom (real-time) vremenu, a za takav način rada telefoni moraju biti povezani na internet. Aplikacija omogućava i rad u off-line načinu u kojem telefoni nisu povezani na internet već rade lokalno.

OBRADE PODATAKA

On-line pristup do statističkih i analitičkih obrada podataka omogućen je u stvarnom (real time) vremenu putem programskog modula Mojekarte™ Alpha Analytics. Rezultati obrada interpretirani su u numeričkim i grafičkim prikazima. 

Tvrtka Moje karte d.o.o. Rijeka specijalizirana je za uvođenje i održavanje informatičkih rješenja za podršku marketinga i prodaje ulaznica te drugih vezanih produkata karakterističnih za industriju priredbi, događaja i doživljaja. Naša rješenja jednako su uporabna i učinkovita u manjim kino dvoranama sa svega 50 ili 100 mjesta, kao i u velikim sportskim, koncertnim ili višenamjenskim dvoranama s 10.000 i više mjesta, ali isto tako i na nogometnim stadionima u rasponu kapaciteta od 2.500 do 55.000 sjedala. Programsku opremu moguće je prilagoditi svim potrebama i specifičnostima te svakom obimu poslovanja, a tridesetogodišnje međunarodno iskustvo ekipe Mojekarte jamac je vašeg 100% zadovoljstva.

Rijeka, veljača 2021. godine.