Mojekarte

Sustavna integrirana platforma za marketing i prodaju produkata industrije priredbi, događaja i doživljaja

Značajan porast on-line prodaje ulaznica u zagrebačkim kazalištima

On-line prodaja ulaznica u zagrebačkim kazalištima koja koriste platformu Mojekarte u sezoni 2018/19 rasla je:

– Gradsko dramsko kazalište Gavella za +3%,

– Zagrebačko kazalište mladih za +19%,

– Gradsko satiričko kazalište Kerempuh za +25%,

– Centar mladih Ribnjak za +281%,

 

dok su marketinške baze prikupljenih podataka kupaca porasle:

– Centar mladih Ribnjak za +260 e-adresa,

– Zagrebačko kazalište mladih za + 2.700 e-adresa,

– Gradsko dramsko kazalište Gavella za +6.500 e-adresa,

– Gradsko satiričko kazalište Kerempuh za +15.700 e-adresa.

Zagrebačka kazališta koja su krajem sezone 2016/2017, odnosno početkom sezone 2017/2018 uvela polivalentnu integriranu digitalnu platformu Mojekarte, a to su: Gradsko satiričko kazalište Kerempuh, Zagrebačko kazalište mladih, Gradsko dramsko kazalište Gavella i Centar Mladih Ribnjak, produžavaju svoje ugovore o suradnji s Mojekarte™ i za sezonu 2019/2020. To je prilika da u glavnim crtama rezimiramo rezultate suradnje u prve dvije sezone.

Prilikom odabira ponude koju je tvrtka Moje karte d.o.o. predložila na tenderu za odabir najboljeg rješenja za potrebe hrvatskih kazališta kao glavni strateški cilj suradnje zadali smo si postavljanje kvalitetnih i dugoročnih temelja za postepenu transformaciju klasične promocije, marketinga i prodaje produkata hrvatske kulture ( ne mislimo samo na ulaznice, već i na druge produkte) u suvremenu te s učinkovitim i naprednim informacijskim alatima podržanu e-promociju, e-marketing i e-prodaju. Pogledajmo ukratko kakve su razlike između klasičnog i suvremenog pristupa.

Ako pokušamo to objasniti na najkraći mogući način tada je dovoljno napomenuti da su razlike baš u svemu. Razlika između klasičnih procesa i suvremenih te informacijsko podržanih e-procesa ima mnogo i takve su da bismo trebali napisati knjigu kako bismo ih sve opisali, objasnili, ukazali na razlike te izravno usporedili rezultate primjene klasičnih odnosno suvremenih e-procesa. Problematika i izazovi transformacije klasičnih i pretežno ručno (što znači i subjektivno) upravljanih procesa u suvremene i naprednom informatikom (što znači i objektivno) upravljane e-procese predmet su mnogih istraživanja u svijetu, ali istodobno i tematika koja je našla put u edukativne programe mnogih visokoškolskih ustanova. Prva istraživanja na području Business Process Re-engeneering (BPR) počinju ranih devedesetih prošlog stoljeća da bi na prelasku u novi milenij to područje znatno dobilo na značaju te ušlo u najuži fokus svih onih koji se na bilo koji način bave fenomenom organizacije kao živog organizma te učinkovitog upravljanja istim.

Kako svako kazalište ima neke svoje određene specifičnosti, metode BPR-a treba prilagoditi svakom pojedinom organizacijskom sustavu, što na kraju znači i svakom uključenom djelatniku unutar svakog sustava. Zato je potreban malo duži rok, ali dobro vođene aktivnosti u razdoblju od nekakvih pet godina trebale bi dovesti uključena kazališta do stanja u kome vlada neka nova paradigma (nazovimo to novi mind set organizacije) promocije, marketinga i prodaje, po kojoj se marketing i prodaja okreću svakom pojedinom gledatelju, a podaci istoga dobivaju u toj novoj paradigmi neku novu definiranu vrijednost te ujedno postaju temelj direktnog suvremenog e-marketinga. Ne samo direktni, nego i u najvećoj mogućoj mjeri personalizirani marketing, nagovara pojedinca oslanjajući se pri tome u najvećoj mogućoj mjeri na suvremene digitalne komunikacijske kanale poput elektroničke pošte, društvenih mreža, sms-a i drugih.

Prva karakteristika, a ujedno i crvena nit vodilja prvih dviju sezona vezana je uz internetsku prodaju. Naime, sva uključena kazališta u drugoj su sezoni suradnje povećala internetsku prodaju na razinu koja je za njih prije prelaska na digitalnu platformu Mojekarte bila potpuno nezamisliva. Pogledajmo redom konkretne brojke.

 •  
 • Gavella +3%,
 • ZeKaEm +19%,
 • Kerempuh +25%,
 • Centar mladih Ribnjak posve nevjerojatnih +281% (znanje preneseno tijekom sezone 2017/18 zbilja je dobro iskorišteno).
 •  

Kako se najveći dio internetske prodaje vrši putem kastomiziranih internetskih dućana za prodaju ulaznica, koje smo napravili svakom kazalištu, ista mogu podatke registriranih kupaca, a sve sukladno s odredbom o GDPR-u, učinkovito koristiti uključujući ih u procese suvremenog e-marketinga. Pogledajmo kakav je prirast pojedine marketinške baze podataka (CRM):

 •  
 • Centar mladih Ribnjak +260 e-adresa,
 • ZeKaEm +2.700 e-adresa,
 • Gavella +6.500 e-adresa,
 • Kerempuh +15.700 e-adresa.

Poznato je da je nominalna vrijednost svake elektroničke adrese pohranjene u marketinškoj bazi podataka (CRM) od 25 pa sve do nekih 40 kuna, zato treba uzeti u obzir da svaka prikupljena elektronička adresa podiže ne samo uporabnu, već i nominalnu vrijednost baze podataka svakog kazališta. Konkretizirajmo podatke za dvije sezone:


 • vrijednost CRM-a za Centar mladih Ribnjak je oko 7.800 HRK,
 • vrijednost CRM-a za ZeKaEm je oko 81.000 HRK,
 • vrijednost CRM-a za Gavellu je oko 195.000 HRK,
 • vrijednost CRM-a za Kerempuh je više od 470.000 HRK.

Tvrtka Moje karte d.o.o. iz Rijeke glasnik je promjena na hrvatskome tržištu i promotor suvremenog koncepta digitalizacije prodaje ulaznica, a isti uključuje i nove prodajne strategije, nove komunikacijske i prodajne putove, suvremeni e-marketing na bazi kvalitetnog CRM-a, analizu podataka prodaje kao temelja za mjerenje učinkovitosti promocije i marketinga te drugo. Sve potrebne alate za podršku tog suvremenog koncepta ugradili smo u višenamjensku digitalnu platformu Mojekarte™, a praksa pokazuje da je ista već pustila duboke korijene na hrvatskome tržištu.

 

Rijeka, srpanj 2019.