Mojekarte

Sustavna integrirana platforma za marketing i prodaju produkata industrije priredbi, događaja i doživljaja

Usporedba generične blagajne za prodaju ulaznica i namjenske blagajne za prodaju ulaznica

Mada zvući pitanje kakvu, a to pitanje odnosi se na odabir generične ili specijalizirane, programsku opremu odabrati i koristiti za podršku marketinga priredbi i prodaju ulaznica više ili manje retoričko, je ponekad o tom pitanju ipak potrebno dobro razmisliti. U takvim situacijama dobro je znati kakve su razlike između generičnih, nazovimo ih općim rješenjima za izdavanje računa, i specijaliziranim odnosno namjenskim rješenjima za prodaju ulaznica. Konačan rezultat – ispisana ulaznica i fiskaliziran račun – jednak je i neovisan od rješenja koje je bilo korišteno. No, u načinima kako doći do ispisane ulaznice i dodanoj vrijednosti koja je bila tom prilikom ostvarena, velike su razlike. Možda to zvući pretjerano, ali razlike su stvarno takve kakve su između dana i noći. 

Ovaj članak napisan je s ciljem da barem nekima od budućih korisnika ‘ticketinga’ smanji stres, nelagodnost i dodatne troškove, koji su posljedica pogrešnih odabira i učenja na vlastitim greškama. Cijena, koju je potrebno platiti da bi došli do spoznaje i shvatili pravu vrijednost opčih (generičnih) rješenja te sami sebi priznali da isti u sadašnjim uslovima i okolnostima, a kamoli u vidu razvojnih trendova, kao što je primjerice aktivno upravljanje publikama, (pre)visoka je. Raskorak između želja i očekivanja suvremenih publika s promjenjenim životnim stilom na jednoj strani te osnovnim, mogli bi reći i oskudnim, fukcionalnim mogućnostima općih rješenja na drugoj strani, povećava se iz godine u godinu. Za sve koji koriste opća programska rješenja za prodaju ulaznica takva je situacija iznimno frustrirajuća i prije ili kasnije nastupi trenutak, kada si moraju priznati da je stanje potpuno neodrživo te da je jedini ishod da potraže svojim potrebama primjereno rješenje.

Najbitnije razlike između općih (generičnih) i namjenskih (specijaliziranih) blagajničkih rješenja

 
OPĆE (GENERIČNE) BLAGAJNENAMJENSKE BLAGAJNE ZA PRODAJU ULAZNICA
Generične blagajne se po pravilu pojavljuju u tri izvedbe: za ugostiteljstvo, za trgovinu in za uslužne djelatnosti (fri-zeri, kozmetički saloni, …). Takve blagajne mogu tiskati i ulaznice, ali to samo na načelnom nivou. Takva rješenja naime nisu specijalizirano namjensko rješenje za ‘ticketing’ – znaći za prodaju ulaznica i drugih karakterističnih produkata (paketi, pretplate, isl.) u djelatnostima koje izda-vaju ulaznice.Suvremeno, napredno, specijalizirano ‘ticketing’ rješenje je višenamjenskapolivalentnavišekanalnaintegrirana platforma, specijalizirana za djelatnosti za koje je karakteristično izdavanje ulaznica. Dok nude jednostavni programi samo osnovne funkcionalnosti za prodaju ulaznica (tiskanje karte i računa), s cjelovitim, integriranim rješenjima moguće je raditi i mnoge druge korisne stvari, kao što su: prodaja paketa / pretplata / artikala / usluga / darovnih kartica / darovnih bonova, upravlja-nje prepaid računa, članstava, CRM, elektronička vlidacija i kontrola ulaza, dubinske analize podataka i drugo.
Parcijalno (djelomično) rješenjeCjelovito rješenje s velikom dodanom vrijednošću
Proizvođać programske opreme nije specijalist i nije mu poznata specifika djelatnosti u kojoj svoje produkte oglaša-vaju i prodaju djelatnici koji izdaju ulazni-ce. Proizvođać programske opreme ne-ma specijalističnih znanja i vještina koje su karakteristične za područje ‘ticketin-ga’. Upravo prijenos specijalističnih zna-nja i vještina u poslovnu okolinu korisnika donosi istome znatnu i financijski mjerlji-vu dodanu vrijednost.Proizvođać programske opreme je sa svojim namjenskim rješe-njima prisutan u ‘ticketingu’, koji je specifična djelatnosti i speci-jalizacija u industriji priredbi, događaja i doživljaja. Njegova specifična znanja, iskustva i operativne vještine omogućavaju da će naručitelja savjetovati i ponuditi mu najbolja rješenja, a uz to u naručiteljevu će poslovnu okolinu prenositi provjerene i učinkovi-te poslovne prakse. Rezultat tog prenosa znanja i vještina je sustavno i stalno poboljšavanje promotivnih, marketinških i prodajnih procesa u poslovnom sustavu naručitelja, a tome po pravilu slijedi i povećanje prometa od prodaje te stvaranje nove dodane vrijednosti.
Reference programske opreme po pravi-lu se odnose na djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, trgovine od vrata do vrata i uslužnih djelatnosti (frizeri, kozmetički saloni, idr.). Samo u iznimnim slućajevima moguće je naći osamljeni primjer da je program prilagođen i za izdavanje ulazni-ca, ali samo u okvirima osnovnih potreba
korisnika i maloj posjeti. Rješenje u naj-boljem slućaju  omogućava najosnovnije funkcije, koje su ograničene na tiskanje ulaznica i zaključak blagajne.

Reference programske opreme odnose se na djelatnike čija je osnovna, ali svakako i ključna djelatnost prodaja ulaznica za priredbe, događaje, posjete, obilaske, doživljaje i slično. Softver često radi čak i u najzahtjevnijim uvjetima velike potražnje za ulaznicama, što je tipično za posebno istaknute događaje, poput koncerata poznatih izvođača ili, na primjer, međunarodnih utakmica sportskih klubova. Kod djelatnika u turizmu takav je primjer visoka sezona, u kojoj može dnevni posjet dostići ili čak premašiti 10.000 posjetitelja. U tako zahtjevnim okolnostima samo specijalizirana rješenja renomiranih proizvođača mogu zadovoljiti potrebe korisnika i posjetitelja.

Programske mogućnosti prilagođene su specifičnostima ugostiteljstva, trgovine ili jedne od uslužnih djelatnosti u kojima se blagajna najviše koristi. Generičke blagajne ne nude softverske opcije koje su karakteristične za područje ‘ticketinga’.

Namjenske platforme za prodaju ulaznica imaju ugrađene softverske opcije koje su specifične za aktivnosti u kojima se izdaju ulaznice, kao što su: prodaja prema redoslijedu sjedenja, upravljanje rezervacijama, masovni tisak ulaznica, prodaja godišnjih ulaznica ili pretplata, prodaja po različitim cjenovnim kategorijama, prodaja s različitim režimima popusta, prodajne akcije i još mnogo toga.

Opća blagajna namijenjena je tzv. prodaji ‘licem u lice’ (face-to-face), odnos-no prodaji u nazočnosti kupca. Iz tog razloga ne nudi danas vrlo važne, a u nekim slučajevima čak i ključne programske opcije, kao što su: podrška za telefonske rezervacije i prodaju, podrška za e-promotivne aktivnosti, podrška za e-marketing, mogućnost on-line rezervacija, mogućnost izravne on-line prodaje i drugih.

Napredne namjenske platforme obično sadrže specifična sučelja za povezivanje s drugim rješenjima, kao što su: automatska kontrola ulaska posjetitelja, mrežna prodaja, prodaja u poslovnicama agencija, analitički alati za praćenje prodaje i slično.

Namjenske platforme za prodaju ulaznica nisu namijenjene samo prodaji ‘licem u lice’ (face-to-face), već nude i napredne mogućno-sti za podršku promocije i marketinga ponude (CRM), za rezerva-cije i prodaju produkata putem on-line (WEB Shop), za promociju i prodaju prodrukata putem distribucijske mreže i druge. Za učinkovitost i uspiješnost promocije, marketinga i prodaje danas su spomenute mogućnosti od ključne važnosti.

Zbog fokusa na ugostiteljske, trgovinske i uslužne djelatnosti, koje uvijek djeluju lokalno, nenamjenska blagajna nije namijenjena integriraciji s drugim rješe-njima. Integracija je ili potpuno nemogu-ća, ili traži ista značajna dodatna finan-cijska ulaganja, a u fazi korištenja pove-ćavaju se i troškovi redovnog održavanja.

 

Napredna namjenska rješenja obično uključuju specifična sučelja za integraciju s drugim rješenjima, kao što su: elektronička validacija ulaznica i automatska kontrola ulaza posjetitelja, on-line prodaja, prodaja u agencijskim poslovnica-ma, analitički alati za praćenje prodaje i druga.

Izravna integracija s marketinškim i prodajnim kanalima suvremene distribucije, koja je danas ključna za uspjeh marketinga i prodaje produkata industrije priredbi, događaja i doživljaja, nije moguća.

Namjenska rješenja moguće je izravno povezati s marketinškim i prodajnim mrežama tzv. trećih pružatelja usluga, na primjer s mrežom Mojekarte.hr. To omogućava korisniku platforme da bude prisutan na velikom broju prodajnih mjesta diljem Hrvatske s ponudom svojih produkata 365 dana u godini, istodobno iskorištavajući sinergije stvorene ponudom različitih žanrova događaja i raznolikost ostalih proizvoda u mreži distributera. Također je moguće povezati blagajne lokalnih korisnika s drugim modernim distribucijskim kanalima, poput društvenih mreža, web portala i slično.

Gotovo svaki djelatnik u industriji priredbi, događaja i doživljaja ima, naravno, svoje specifične izazove, pa je zato najbolje obratiti se za savjet stručnjacima koji znaju pronaći i savjetovati optimalna rješenja. Na taj je način moguće izbjeći stres uzrokovan pogrešnim odlukama, a moguće je i uštedjeti značajna financijska sredstva. Odluka budućeg korisnika da rješenja za svoje izazove traži od stručnjaka koji su dobro upoznati s njegovom aktivnošću, a istodobno pokazuju međunarodne reference i relevantan ‘pedigre’, definitivno je korak u dobrom smjeru, koji se višestruko isplati. U zadnje vrijeme vrlo popularna rješenja start-up tvrtki  mogu biti na prvi pogled financijski povoljna, ali što kad 90% tih istih tvrtki propadne u prvih tri do pet godina. To je važno znati jer će odabrani softver zastarjeti u sličnom vremenskom okviru. Održavanje kvalitete, koje uključuje ažuriranja i nadogradnje softvera, može produžiti ovo razdoblje, štiteći tako vaše ulaganje.

Tri ključna pojma za razumijevanje naprednog koncepta suvremenih platformi

Polivalentnost

U praksi polivalentnost znači koncept jednog informacijskog rješenja za potporu specifičnim potrebama različitih poslovnih procesa, kao što su: promocija, marketing, CRM, rezervacije, prodaja, elektronička validacija ulaznica i kontrola ulaza posjetitelja, trgovina odnosno prodaja trgovačke robe, ugostiteljstvo, planiranje ljudskih resursa i radnih zadataka, evidencija prisustva na radnom mjestu i evidencija radnog vremena i drugo.

Višekanalnost

Višekanalnost omogućava prisutnost ponude ulaznica i drugih produkata na tržištu 24 sata dnevno i 365 dana u godini na svim danas dostupnim prodajnim kanalima, ali isto tako i na prodajnim kanalima koji će se pojaviti u bliskoj budućnosti kao rezultat nekih budućih tehnologija. Takav primjer iz naše nedavne prošlosti je uvođenje Interneta, bez kojeg je danas apsolutno nemoguće zamisliti modernu i učinkovitu prodaju.

Integralnost

Integralnost u praksi znači da su sva rješenja (moduli) informacijske platforme međusobno kompatibilna i povezana u jednoj cjelini te da djeluju na jednoj (obično centraliziranoj) bazi podataka.

Pregled ključnih korisničkih mogućnosti modularnog integriranog rješenja Ticket BOX

 • Rezervacije za individualne posjetitelje i grupe posjetitelja
 • Ugrađeni alati za promociju i marketing
 • Prodaja svih vrsta ulaznica s ili bez rasporeda sjedenja, s ili bez ograničenja količine raspoloživih ulaznica, prodaja paketa, prodaja poklon bonova, prodaja usluga s fiksnim terminom izvedbe i usluga bez fiksnog termina izvedbe, drugo
 • Trgovinsko poslovanje (maloprodaja trgovačke robe s uključenom potporom za robno poslovanje prema računovodstvanim standardima, što uključuje i automatsko vođenje zaliha)
 • Upravljanje prostorom (Space management)
 • CRM (Customer Relationship Management / upravljanje odnosa s kupcima)
 • HRM (planiranje radnih zadataka i upravljanje ljudskim resursima)
 • Time & Attendance (evidentiranje prisustva na radnom mjestu uz evidenciju radnog vremena te pripremu obračuna za izračun plaća i ostalih isplata na osnovu rada)
 • Distribucija (prodaja proizvoda na fizičkim prodajnim mjestima i/ili drugim prodajnim kanalima partnerskih mreža)
 • On-line rezervacije za idividualne posjetitelje i grupe posjetitelja
 • On-line prodaja svih vrsta ulaznica prema svim poznatim režimima 
 • On-line prodaja sezonskih ulaznica / pretplata, paketa, usluga, artikala, darovnih kartica, poklon bonova, članstva i obnove članstva, drugo
 • Upravljanje programima vjernosti (Loyalty management)
 • Upravljanje članskim programima (Membership management)
 • Elektronička validacija ulaznica i kontrola ulaska posjetitelja (stacionarna odnosno fiksna opcija sustava, mobilna opcija sustava, kombinirana fiksno – stacionarna opcija sustava)
 • Sustav financijskog i materijalnog izvještavanja
 • Statističke, strukturne i dinamičke analize podataka
 • Sučelja za povezivanje platforme s pozadinskim (back office) poslovnim rješenjima, kao što je recimo program financijskog računovodstva
 • Programska sučelja (API) za povezivanje prodajne platforme s rješenjima tzv. trećih strana, kao što su platne usluge banaka, servis za upravljanje virutalnog reda čekanja, video-on-demand platforme, isl.

Tvrtka Moje karte d.o.o. može pokazati 20. godišnji kontinuitet na projektima u djelatnostima event menadžmenta i elektroničkog ticketinga, kako na domaćem tržištu tako i u široj regiji, ali i na najrazvijenijim tržištima. Na temelju dugogodišnjeg iskustva kompetentni smo vam ponuditi:

 

 • specijalistično strukovno znanje (know how) i operativne vještine (say how) s međunarodnim referencama,
 • cjelovita rješenja, što uključuje hardver, softver i prateće usluge,
 • izvedbeni projekt,
 • konzultantske usluge koje rezultiraju novostvorenom dodanom vrijednošću,
 • strukovno i kvalitetno održavanje platforme, što uključuje i njezina ažuriranja te nadogradnje.

 

Rijeka, ožujak 2018