Hiša umetnosti Arsen v Šibeniku, katero upravlja Javni zavod Trdnjava kulture Šibenik (TKŠ), je izbrala kot najustrezenjšo rešitev za informacijsko podporo prodaji vstopnic, članskih izkaznic in artiklov večnamensko in večkanalno digitalno platformo Mojekarte. Osnovni in za zdaj edini cilj uvedbe digitalne platforme Mojekarte je zadovoljiti internim potrebam prodajne funkcije v Hiši umetnosti Arsen, kar vključuje:

  • prodajo vstopnic, članskih izkaznic in artiklov na fizični blagajni Hiše umetnosti Arsen,
  • prodajo vstopnic na dislociranih fizičnih blagajnah,
  • prilagojeno spletno prodajo vstopnic, članskih izkaznic in artiklov v spletni trgovini kucaarsen.mojekarte.hr,
  • avtomatsko elektronsko preverjanja vstopnic in nadzor vstopa ter
  • izdelavo finančnih obračunov in poročil za računovodske namene.

Za izkušeno ekipo hrvaškega hčerinskega podjetja Mojekarte je implementacija osnovnega nabora uporabniških možnosti platforme, z razširitvijo na upravljanje članstva (Membership management), rutinski projekt, ki bo tako kot drugi projekti v zadnjih mesecih – POU Daruvar, Center za kulturo Korčula, POU Gospić, POU Velika Gorica in Športni center Višnjik Zadar – opravljen na daljavo in brez fizične prisotnosti na lokaciji.

Na prvi pogled rutinski projekt, brez nekih posebnosti in superlativov, skriva v sebi, gledano seveda s širšega informacijskega vidika, potencial velike dodane vrednosti. Skozi implementacijo platforme Mojekarte v TKŠ se namreč oblikuje sodobna in zmogljiva informacijska infrastruktura, katera je zmožna v enovit sistem prodaje povezati vse objekte s katerimi upravlja TKŠ.

Na enotni prodajni sistem, vse pa z namenom neposredne prodaje vstopnic in vseh drugih produktov TKŠ, je mogoče v nadaljevanju povezati deležnike na področju kulture in turizma, ne le v samem Šibeniku, ampak tudi širše. V perspektivi bi lahko vsaka hotelska ali kamp recepcija, vsak TIC in celo vsak zasebni najemodajalec postal prodajno mesto za ponudbo TKŠ. Po grobi oceni se skupno število omenjenih deležnikov v Šibeniku in bližnji okolici giba med 350 in 400, kar je seveda odličen potencial.

Ali bo ta dodana vrednost prepoznana, evalvirana in izkoriščana, je na strani vodstva TKŠ in morda tudi mestne uprave. No, v kolikor do tega pride, imamo vse potrebne kompetence, da delovanje platforme Mojekarte razširimo iz Hiše umetnosti Arsen na vse objekte s katerimi upravlja TKŠ, ob tem pa ponudimo še niz drugih profesionalnih rešitev, ko so: avtomatska kontrola vstopa s fizičnimi omejevalniki prehoda, avtomatsko štetje obiskovalcev ob zagotavljanju njihove popolne anonimnosti, upravljanje človeških virov, upravljanje shem zvestobe, celovito trgovinsko poslovanje in mnoge druge. Vse rešitve so integrirane in delujejo kot enovita celota, kar ugodno vpliva na stroške produkcije, tehničnega vzdrževanja, podpore uporabnikom in druge stroške, povezane z uporabo informacijskega sistema.

Sistemi za informacijsko podporo za upravljanje ponudbe destinacij, ki jih lahko vidimo v razvitih turističnih okoljih, kažejo in dokazujejo, da se z izvedbo takšnih drznih idej odpira prostor in neslutene priložnosti za oblikovanje, razvoj in prodajo novih (sestavljenih) produktov z visoko dodano vrednostjo.

Ljubljana, april 2021