Le dobro leto po začetku aktivnosti, so med uporabniki informacijske platforme Mojekarte™ vsi ključni akterji trga slovenskih turističnih znamenitosti: Postojnska jama, Ljubljanski grad, Blejski grad, Predjamski grad in Kobilarna Lipica. S tem se odpira izziv in priložnost za njihovo medorganizacijsko mreženje na temelju enovite informacijske podlage, na njej pa bi se v prihodnjih letih lahko razvijala skupna platforma za promocijo, trženje in prodajo turističnih produktov. Ni namreč dovoma glede tega, da je ponudba turističnih produktov na enem mestu za turiste atraktivna, privlačna, cenejša, enostavnejša in konkurenčnejša ter najlažja pot do doživetij, ki jih nudijo medsebojno dopolnjujoče se turistične mikrodestinacije Slovenije.

Enotna promocijsko prodajna platforma bi predstavljala tehnološko in organizacijsko nadgradnjo parcialnih naporov in vlaganj posameznih akterjev ter podlaga za usklajene in sodobno organizirane tržne aktivnosti, kar bi vključenim organizacijam prineslo številne sinergije.

Kot ključni izzivi pri oblikovanju enovite tržne platforme se izpostavljajo:

1. Vzpostavitev medorganizacijske, večopravilne in večkanalne sistemske delovne platforme, ki temelji na naprednih informacijskih in telekomunikacijskih tehnologijah;
2. Skupna platforma omogoči medsebojno promocijo, trženje in prodajo turističnih produktov med deležniki, ki to platformo že uporabljajo;
3. Sestavljanje (paketiranje) produktov posameznih turističnih subjektov v nove, sestavljene turistične produkte prinaša konkurečno prednost in boljše pozicioniranje samih ponudnikov na svetovnem trgu ter višjo dodano vrednost;
4. Prodaja sestavljenih produktov na novih prodajnih poteh poveča prisotnost, dostopnost in razpoložljivost turistične ponudbe Slovenije doma in na svetovnem trgu;
5. Platforma je odprta za vključevanje vseh turističnih ponudnikov.