Leto 2011 smo sklenili z mislijo: »Želimo si, da bi bilo ‘zmajevo leto’ 2012 kreativno in uspešno ter da bi v sodelovanju z uporabniki DRAGON Venue™ nadaljevali s postavljanjem novih mejnikov v procesu razvoja sodobnega ‘tiketinga’ v Sloveniji, katerega dinamiko narekujemo ter ga vsebinsko sooblikujemo že več kot 20 let.« In ‘zmajevo’ leto 2012 je bilo resnično radodarno ter nam je postreglo z mnogimi in tudi raznovrstnimi izzivi.

Med vrhunce leta uvrščamo prejem Srebrne plakete Gospodarske zbornice Slovenije območne zbornice Postojna za najboljše inovacije v letu 2011, ki je bila podeljena ekipama Postojnske jame in Programskega ateljeja A&Z za projekt »Implementacije DRAGON Venue™ v poslovni sistem Postojnska jama«. Nagrada nam ne pomeni le priznanja za opravljeno delo, temveč je tudi potrditev, da smo idejno in konceptualno na pravi razvojni poti, ter da je potrebno po njej nadaljevati. Le tako bomo tudi v prihodnje sooblikovali razvojne trende v mednarodni industriji elektronskega ‘tiketinga’ ter utrjevali mednarodno konkurenčnost sistemske informacijske platforme in prepoznavnost blagovne znamke DRAGON Venue™.

NOVI UPORABNIKI DRAGON Venue™ IN ŠIRITEV PLATFORME V NOVE DEJAVNOSTI

Vse več deležnikov v dejavnostih kulture, turizma, športa in zabave ugotavlja, da klasični načini promocije in marketinga ne delujejo več, ter da je potrebno nekaj spremeniti. Žal se večina uči na lastnih napakah, kar je neprijetno in tudi drago. A očitno je to cena, ki jo je potrebno plačati, da bi končno spoznali dejansko vrednost osnovnih programov za prodajo vstopnic in si priznali, da le-ti v sedanjih razmerah in zaostrenih tržnih pogojih več ne zadovoljujejo niti dnevnih potreb, kaj šele razvojnih izzivov. Razkorak, ki nastaja med željami in pričakovanji ciljnih publik, potrebami uporabnikov, ter funkcijskimi možnostmi osnovnih programov, se veča iz leta v leto. To je za uporabnike frustrirajoče in na koncu poiščejo sebi in svojim potrebam primerno rešitev. Prav nezadovoljstvo z osnovnimi programi je verjetno glavni razlog, da smo v letu 2012 zaznali povečan interes za rešitev DRAGON Venue™ ter bili priča znatnemu porastu števila novih uporabnikov.

Veseli nas tudi, da se obrestuje večletno vlaganje v razvoj večopravilnosti in se platformi DRAGON Venue™ odpira pot v dejavnost turizma. Rešitev koristijo že domala vsi deležniki, ki so ključni za oblikovanje slovenskega trga turističnih znamenitosti: Postojnska jama, Predjamski grad, Ljubljanski grad, Blejski grad in Park Škocjanske jame, pridružili pa so se tudi nekateri, ki šele oblikujejo svoje turistične produkte in pozicionirajo lastno blagovno znamko. Takšna primera sta recimo Park vojaške zgodovine v Pivki ter Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij KSEVT na Vitanjah.

Podoben model se razvija v hrvaški Istri, ključni vlogi pa imata Istarska županija in Istarska razvojna turistična agencija (IRTA). Zanimivo je, da so potrebe in izzivi uporabnikov platforme na obeh straneh meje zelo podobni, kar vodi do razmišljanj o priložnostih za povezovanje in sodelovanje na tehnoloških temeljih informacijske platforme DRAGON Venue™. Z nekaj optimizma si upamo napovedati, da bodo prvi koraki v tej smeri narejeni že kmalu.

Verjamemo, da bo v okoljih, kjer največ vlagamo v širjenje strokovnega znanja in ozaveščanje deležnikov, postopoma dozorelo spoznanje o prednostih sistemskih rešitev in se bodo za uporabo DRAGON Venue™ odločili tudi tisti, ki v tem trenutku še ne prepoznajo dodane vrednosti, ki jo prinaša uporaba sistemske platforme.

PROJEKTI

Med projekti v letu 2012 želimo izpostaviti:

– posodobitev sistema avtomatske kontrole vstopa na štadionu Ljudski vrt v Mariboru in njegovo delovanje na evropskih tekmah NK Maribor;

– aktivnosti povezane s Postojnsko jamo, med njimi: nadgradnja avtomatske kontrole vstopa DRAGON Venue™ Access Control in namestitev novih terminalov za validacijo vstopnic, nadgradnja DRAGON Venue™ Analytics & Business Intelligence, ki je nepogrešljivo delovno orodje uprave ter pričetek uvajanja DRAGON Venue™Human Resource Management (HRM);

– uspešno izvedbo strokovne konference, na kateri smo predstavili svetovne razvojne trende v industriji elektronskega tiketinga;

– posodobitev in oblikovno prenovo spletnega portala www.mojekarte.si, kateri se vse bolj utrjuje v vlogi glavnih vstopnih vrat v ponudbo slovenske kulture, zabave, športa, vsebin za otroke, mladino in družine ter drugih vsebin za preživljanje prostega časa;

– podporo prodaje za »Istra Inspirit«, ki je znanilec strateških preusmeritev v dejavnosti hrvaškega turizma in skuša z inovativnimi pristopi spreminjati motive prihoda gostov na turistične mikrodestinacije v hrvaški Istri. Kar štiri podeljena priznanja za inovativnost, med njimi »Zlata koza« Istarske županije ter »Simply the best« Združenja hrvaških turističnih potniških agencij (UHPA), kažejo na izjemen interes in pozitiven odziv strokovne javnosti, Istra Inspirit pa ima ambiciozen cilj, da postane krovna blagovna znamka kulturnega turizma v hrvaški Istri.

DINAMIČNI RAZVOJ TER USPEŠNO UVAJANJE NOVIH INFORMACIJSKIH ORODIJ V ŽIVLJENJE

Tako, kot že vrsto let, se je tudi v 2012 nadaljeval intenzivni razvoj platforme in rezultati so obetavni.

DRAGON Venue™ Analytics & Business Intelligence je napredno programsko orodje za dinamično analizo podatkov in podatkovno modeliranje, uporabnikom pa omogoča poglobljen vpogled v njihove podatke ter izvajanje dinamičnih in primerjalnih podatkovnih analiz. Za uporabo rešitve je potrebno poznavanje Excel-a, ki je standardno orodje za delo s preglednicami, zato lahko uporabniki hitro pridobijo veščine, potrebne za učinkovito delo. Obdelave so hitre tudi pri velikih količinah podatkov, numerične in grafične interpretacije podatkov pa zagotavljajo razumljivost, informativnost, preglednost in uporabniško prijaznost, kar omogoča nov pristop k procesom odločanja in njihov prehod na višjo kakovostno raven. Posebno moč pokaže orodje pri napovedovanju dogodkov, saj postajajo napovedi prihodnjih dogajanj z naraščanjem količine zbranih in obdelanih podatkov vse bolj zanesljive. Na takšnih temeljih postane planiranje potrebnih virov za nek časovni okvir v prihodnosti (npr. določen dan, vikend, teden, mesec) zelo natančno, vsaj v primerjavi z rezultati, ki jih daje klasično planiranje. Uporabniki DRAGON Venue™ dobijo s tem orodjem kvaliteten vir podatkov in osnovo za optimizacijo svojega poslovanja.

DRAGON Venue™ Human Resource Management (HRM) je programski modul za podporo planiranja človeških virov po delovnih mestih in delovnih nalogah ter evidentiranje realiziranih delovnih aktivnosti in porabljenega delovnega časa. Avtomatizacijo planiranja ter konsistentnost računalniško izdelanih planov zagotavlja sistem logičnih parametrov, ki jim je možno nastavljati vrednosti po željah in potrebah uporabnikov. Razumljiv, enostaven in prijazen uporabniški vmesnik je prilagojen za delo na ekranih, občutljivih na dotik, zato je delo s programom hitro in preprosto, za prilagoditev končnih uporabnikov pa je potrebnega le malo časa. Poglobljene obdelave podatkov iz DRAGON Venue™ HRM omogoča modul DRAGON Venue™ Analytics & Business Intelligence, kjer je možno podatke ‘pokrižati’ s podatki drugih modulov.

DRAGON Venue™ Retail je programska podpora za dejavnost trgovine na drobno in celostno pokriva delovne procese, od nabave, prevzemov in kalkulacij, preko skladiščenja in medskladiščnega poslovanja, konsignacijskega poslovanja, inventur, vse do prodaje, izdelave poročil ter izmenjave podatkov z materialnim in finančnim računovodstvom. Razumljiv, enostaven in prijazen uporabniški vmesnik je prilagojen za delo na ekranih, občutljivih na dotik, zato je delo s programom hitro in preprosto, za prilagoditev končnih uporabnikov pa je potrebnega le malo časa, kar je njegova pomembna konkurenčna prednost za tiste uporabnike, ki najemajo za delo v trgovinah sezonske delavce. Poglobljene obdelave podatkov iz DRAGON Venue™ Retail omogoča modul DRAGON Venue™ Analytics & Business Intelligence, kjer je možno podatke ‘pokrižati’ s podatki drugih modulov.

NEKAJ NAPOVEDI ZA LETO 2013

Če sodimo po začetku leta, se nam obeta dinamično in razvojno intenzivno 2013. Že januarja gresta v Postojnski jami v uporabo dva programska modula. DRAGON Venue™ Retail bo nadomestil program, ki ga je Postojnska jama uporabljala v minulih letih, s čimer se bo tudi trgovinska dejavnost povezala v enovito sistemsko informacijsko platformo. Modul DRAGON Venue™ HRM bo po več kot 100-tih letih!! ročnega planiranja in evidentiranja dela turističnih vodnikov in drugih jamskih delavcev, uvedel planiranje in evidentiranje s pomočjo računalniškega programa, klasično dežurno knjigo pa bo nadomestila njena digitalna različica. V Parku Škocjanske jame se planira zamenjava starejše različice sistema z novo platformo, v Parku vojaške zgodovine v Pivki pa nadgradnja delujoče rešitve in uvajanje sistema avtomatske kontrole vstopa obiskovalcev. Tudi na Reki je planirano uvajanje platforme DRAGON Venue™, ki bo nadomestila rešitev tretje generacije SI Ticketing, katera odlično deluje že vse od leta 2004.

V prihodnjem letu načrtujemo tudi razvoj novih modulov in platforma DRAGON Venue™ bo uporabnikom kmalu ponudila še več e-orodij za učinkovito delo v promociji, trženju in prodaji. Z uvajanjem le-teh se bo nadaljevalo posodabljanje delovnih procesov v prireditvenih in sorodnih dejavnostih ter njihov postopni prehod na novo kakovostno raven, ki jo prinaša uvajanje e-poslovanja, ob sočasnem opuščanju stereotipov in ukoreninjenih navad iz prejšnjega tisočletja.

ekipa DRAGON Ticketing & Mojekarte.si™