Mojekarte

Sistemska platforma za marketing in prodajo produktov industrije prireditev, dogodkov in doživetij

Medijska skupina Hanza Media uvaja tehnologijo in know-how Mojekarte

Ali lahko ustvari strateška povezava med medijsko dejavnostjo in dejavnostjo distribucije vstopnic win-win kombinacijo, je vprašanje, na katero še ne poznamo odgovora. Priložnost za odgovor na to vprašanje odpira podpis pogodbe med družbo Programski atelje A&Z d.o.o., vodilnim podjetjem na področju razvoja in uvajanja digitalnih platform za trženje prireditev ter prodajo vstopnic in medijsko skupino Hanza Media, vodilno medijsko družbo na trgih Hrvaške in jugovzhodne Evrope. Iskanje sinergij in njihova aktivacija, če se seveda izkaže, da le-te obstajajo, bo zanimiva in poučna iz več vidikov, saj lahko ob določenih pogojih sproži bistvene spremebe na regionalnem trgu distribucije vstopnic ter pripelje do novega prerazporejanja tržnih deležev.

Hanza Media je vodilna hrvaška medijska družba v jugovzhodni Evropi. Skupina izdaja več kot trideset tiskanih medijev in dvajset digitalnih medijev, med katerimi je pet dnevnih časopisov ter več kot dvajset revij.

Na hrvaškem trgu dnevnih izdaj ima Hanza Media z dnevnikoma Jutarnji list in Slobodna Dalmacija 30-40 odstotni tržni delež, »Jutarnji« in »Slobodna« pa sta že nekaj desetletij pomembna sooblikovalca hrvaškega javnega mnenja. Tudi tedenska revija Globus in ženska revija Gloria sta že vrsto let v samem vrhu najbolj branih revij.

Slobodna Dalmacija, pomemben del medijske skupine Hanza Media, je leta 2014 prepoznala poslovno priložnost v dejavnosti distribucije vstopnic ter zagnala projekt croatia-tickets.com.

 

Ivana Vladović, direktorica marketinga Slobodne Dalmacije, je na predstavitvi projekta za novinarje povedala: “Portal bo gostom ponudil vstopnice za vse hrvaške nacionalne parke pa tudi za muzeje, koncerte in druge prireditve, rezervacije za restavracije in podobno. Prav tako bodo gostom na voljo informacije o celotni ponudbi destinacije in tudi širše. Croatia tickets je zamišljen kot rešitev za turiste sedanjega časa – sodobne, radovedne in dinamične. To je multi-funkcionalna storitev, ki bo zagotovila dodatno promocijo že znanih produktov hrvaškega turizma ter gostom odkrivala tudi manj znane.”

Razkorak med medijsko najavo projekta in dejansko realizacijo kaže na pomanjkanje politične volje

Ambiciozno postavljeni načrt je seveda odprl niz organizacijskih, kadrovskih, finančnih, logističnih, tehničnih, tehnoloških in drugih vprašanj, med njimi tudi vprašanje izbire najprimernejše tehnologije in rešitve za informacijsko podporo dinamične dejavnosti distribucije vstopnic.

 

Zoran Bistrički, svetovalec za e-poslovanje: »Poslovna ideja je imela, gledano iz zornega kota dobrega poznavalca razmer na hrvaškem trgu, vgrajenih nekaj sistemskih spregledov, med njimi pa sta bila za nadaljnji razvoj dogodkov pomembna zlasti dva. Predpogoj za uspešnost tako široko in ambiciozno zastavljenega projekta je politična podpora na vseh nivojih. Če ne že prej, se namreč pomanjkanje politične volje pokaže v fazi novačenja ponudnikov in pridobivanja kvalitetnih vsebin, v kateri je potrebno za uporabo sistema nagovoriti in prepričati čim večje število referenčnih uporabnikov. Velik razkorak med medijsko najavljenim in dejansko pridobljenim številom uporabnikov ter realiziranim obsegom ponudbe na portalu croatia-tickets.com nas navajajo na zaključek, da je potrebna politična volja izostala.

Spoznanje o neprimernosti "custom made" rešitve

Drugi spregled se nanaša na izjemno skromno informacijsko podporo dejavnosti. Custom made programska rešitev – brez ene same reference – je ponujala izvajalcem le najbolj osnovne funkcije vezane ozko na prodajo vstopnic, medtem, ko so preostali poslovni procesi ostali informacijsko nepodprti in so se izvajali s pomočjo ročno vodene dokumentacije. Kaj se zgodi, ko je potrebno vsako prodano vstopnico in vsako bančno transakcijo v nadaljnjih fazah delovnega procesa obdelovati ročno, lahko razumemo le tisti, ki delamo v tej dejavnosti in jo poznamo do najmanjših podrobnosti. Kot slabo lahko ocenimo tudi uporabniško izkušnjo spletnega nakupa. S skromno informacijsko podporo ter številnimi omejitvami in pomanjkljivostmi programske opreme se je bilo seveda nemogoče ustrezno odzvati na izzive sodobne distribucije vstopnic. Samo vprašanje časa je bilo kdaj bo nastopilo spoznanje, da je hišna rešitev neprimerna in bo potrebno poiskati alternativo.«

Za čuda je moralo do spoznanja o neprimernosti rešitve preteči celih pet let kar je, gledano skozi prizmo dinamike v dejavnosti distribucije vstopnic, veliko časa. V petih letih se namreč stvarne potrebe organizatorjev prireditev in dogodkov na eni strani ter pričakovanja kupcev vstopnic na drugi strani spremenijo do te mere, da je treba prav vsako programsko rešitev nadgraditi z novimi možnostmi. Če te nadgradnje in posodobitve zamujajo, ali pa celo izostanejo, se razkorak med potrebami uporabnikov in možnostmi, ki jih ponuja določena rešitev, poveča do stopnje, ki jo vključeni v delovne procese dojemajo kot vsakodnevno frustracijo.

 

Zoran Bistrički: »Ko nastopi situacija s katero ni več nihče zadovoljen je najtežji, hkrati pa tudi najpomembnejši korak priznati si storjeno napako in se z njo soočiti. Potrebna je seveda določena mera poguma, da si priznamo, da smo zadevo zavozili in da bomo morali poiskati primernejšo rešitev. Ker tega poguma pogosto zmanjka, se lahko neprijetni status quo vleče tudi več let. V tem obdobju podaljšane agonije posel stagnira, objektivno gledano pa celo nazaduje, kar seveda odpira prostor konkurentom. Prav to se lahko opazi tudi v tem primeru. Namesto, da bi se spletni portal croatia-tickets.com ob močni medijski podpori Slobodne Dalmacije in celotne skupine Hanza Media pozicioniral kot vodilni regionalni digitalni medij za prireditveno področje in prevzemal kliente konkurentom, se je zgodilo ravno nasprotno. Kljub drugačnim najavam in željam vodilnih, ni portal croatia-tickets.com v nobenem obdobju svojega preteklega delovanja uspel ustvariti preboja blagovne znamke in je ostal zelo daleč od dominantne vloge v regiji ter povsem na obrobju hrvaškega trga distribucije vstopnic.«

Izbira tehnologije in ekspertnega znanja Mojekarte

Kot najprimernejšo rešitev za aktualne in nadaljnje razvojne potrebe dejavnosti distribucije vstopnic in spletnega portala croatia-tickets.com je skupina Hanza Media izbrala tehnološko platformo Mojekarte™, skozi to izbiro pa si je odprla tudi pot do vrhunskega multidisciplinarnega strokovnega znanja in 30-letnih mednarodnih izkušenj razvojnega in podpornega tima družbe Programski atelje A&Z, d.o.o..

 

Zoran Bistrički: “Ideja, da stoji za dejavnostjo distribucije vstopnic medijska hiša, je zanimiva in po svoje vznemirljiva. Če pustimo ob strani vse drugo, je dejstvo, da potrebujejo prav vsi organizatorji prireditev in dogodkov promocijo in oglaševanje. Nekateri nekoliko več in drugi spet nekoliko manj, a dejstvo je, da brez uspešne promocije in oglaševanja ni uspešne prodaje vstopnic in dobrega obiska. Na drugi strani potrebuje seveda tudi vsaka medijska hiša atraktivne vsebine, ki zanimajo čim širši krog bralcev. Medijsko sponzorstvo nad nekim zanimivim dogodkom ali prireditvijo, ali pa recimo nekim športnim klubom, ali pa kulturno ustanovo, je lahko ključ, ki na stežaj odpira vrata do uspešnega novačenja organizatorjev dogodkov in prireditev ter drugih ponudnikov vstopnic, posledično pa oblikovanja obsežne in žanrsko pestre ponudbe vstopnic po načelu za vsakogar ponujamo nekaj. Razmišljanje, da lahko sodobna in zanesljiva tehnologija na eni strani, ustrezna medijska podpora organizatorjem na drugi strani ter usposobljena in motivirana ekipa zaposlenih v Slobodni Dalmaciji na tretji strani ustvarijo zmagovito kombinacijo, ki lahko lansira blagovno znamko croatia-tickets.com v vrh dejavnosti distribucije vstopnic, se ponuja kar samo. Toda pot do tja ni ne hitra in ne enostavna, dodatno pa jo otežuje še pandemija Covid-19, ki je celotno prireditveno industrijo spravila na kolena, čas za njeno ponovno oživitev in povratek na primerljiv nivo kot pred epidemijo pa se zelo verjetno meri v letih.”

»Brendiranje« tehnologije Mojekarte za potrebe croatia-tickets.com ter uvajanje nove prodajne platforme v redno uporabo je za Programski atelje A&Z, d.o.o. rutinski projekt, ki bo zaključen v dveh do treh tednih, za popoln prehod iz stare na novo rešitev pa bo potreben še kakšen dodatni teden. Če ne bo posebnih presenečenj, bi moral portal croatia-tickets.com avgusta 2020 že delovati na novi tehnološki platformi.

Močna medijska podpora je ključen dejavnik uspeha

Tehnologija sama po sebi pa seveda ne bo povečala prepoznavnosti blagovne znamke croatia-tickets.com. Prav tako se zaradi nje ne bo povečala uspešnost in učinkovitost novačenja organizatorjev prireditev in dogodkov ter drugih ponudnikov vstopnic, kar bi morala biti trajnostna naloga marketinškega oddelka Slobodne Dalmacije. Tovrstna razmišljanja in pričakovanja so nerealna. Nič od navedenega se ne bo zgodilo samo od sebe. Za preskok na novo kvalitativno raven storitev bo morala ekipa Slobodne Dalmacije osvojiti povsem nova znanja in veščine ter pridobiti mnogo dodatnih izkušenj. Programski atelje A&Z lahko v tem procesu ponudi potrebno znanje, izkušnje in operativno pomoč, toda na tej poti ni bližnjic.


Zoran Bistrički: “Zelo zanimivo bo spremljati kako se bodo razvijali dogodki po uspešnem lansiranju nove digitalne prodajne platforme. Logično razmišljanje nas seveda navaja na domnevo, da obstajajo med medijsko in distributersko dejavnostjo sinergije, ki lahko ustvarijo win-win situacijo, nimamo pa za to, vsaj za zdaj še ne, nobenih trdnih dokazov, kaj šele konkretnih izkušenj. Slobodna Dalmacija in portal croatia-tickets.com na novi tehnološki platformi bi lahko že v nekaj mesecih ponudila odgovor na vprašanje kako je s tem. Če bo obstoj sinergij potrjen, bomo priča unikatnemu in odličnemu primeru dobre prakse ne samo na hrvaškem trgu, temveč tudi na trgih širše regije.”


Ljubljana, julij 2020