Mojekarte

Sistemska platforma za marketing in prodajo produktov industrije prireditev, dogodkov in doživetij

Športni center Višnjik v Zadru uvedel platformo Mojekarte

V Športnem centru Višnjik Zadar je zaključen projekt implementacije platforme Mojekarte. Izvedbeni projekt, v katerem je večopravilna, večkanalna, digitalna platforma Mojekarte zamenjala prejšnji program za prodajo vstopnic, je obsegal uvedbo popolnoma integriranih rešitev za:

upravljanje prodaje vseh vrst dnevnih in sezonskih vstopnic na lokalnih blagajnah Športnega centra Višnjik,

upravljanje z bazo imetnikov sezonskih vstopnic,

avtomatsko elektronsko validacijo vseh vrst vstopnic,

povezovanje lokalne prodajne platforme s portalom Slobodne Dalmacije croatia-tickets.com.

V zadnjih desetih mesecih je to skupno že peti, po stopnji zahtevnosti pa drugi izvedbeni projekt, ki ga je ekipa hčerinskega podjetja Moje karte d.o.o. z Reke oddelala na daljavo, to pomeni brez fizične prisotnosti na lokaciji naročnika. Po uspešno zaključeni implementaciji je platforma Mojekarte zdaj stalno prisotna v Zagrebu, Splitu, Puli, Veliki Gorici, Opatiji, Daruvarju, Bjelovarju, Gospiću, Kastvu, Kostreni, Malem Lošinju, Šibeniku, Našicah, Korčuli, Krku, na Reki in sadaj tudi v Zadru.

Pripravljalna faza projekta

Priprava izvedbenega projekta je obsegala:

kreiranje in sistemsko administracijo inicialne baze podatkov za novega uporabnika platforme,

instalacijo baze podatkov na informacijsko in telekomunikacijsko infrastrukturo profesionalnega podatkovnega centra,

administracijo uporabnikov in pravic dostopa do platforme,

uvoz inicialnih podatkov v bazo,

prenos in uvoz revidiranih in  prečiščenih podatkov imetnikov sezonskih vstopnic,

instalacijo in nastavitev parametrov produkcijskega aplikativnega certifikata za davčno potrjevanje računov,

pripravo predlog za izpise vstopnic in računov,

prilagoditve finančnih poročil in drugih operativnih dokumentov,

izris 3D izgleda dvorane in

programiranje sedežnega reda dvorane Krešimirja Čosića.

Zadnje dejanje je bila namestitev programske opreme Mojekarte na opremo ŠC Višnjik ter edukacija uporabnikov za uporabo programske opreme.

Nova platforma podpira 5 vrst vstopnic

Novo uvedena platforma Mojekarte podpira pet vrst vstopnic:

klasične vstopnice tiskane na termalnem papirju na blagajnah ŠC Višnjik,

sezonske vstopnice na brezkontaktnih plastičnih karticah z RFID,

klasične vstopnice tiskane na prodajnih mestih distributerja in njegovih zaščitenih blanketih,

[email protected] vstopnice prodane na spletnem portalu croatia-tickets.com in

nematerializirane elektronske vstopnice shranjene na pametnih telefonih.

Če, oziroma ko obstaja takšna potreba, to pa so primeri dogodkov z visokim varnostnim tveganjem, so vstopnice lahko tudi personalizirane.

Kontrola avtentičnosti in veljavnosti tako velikega števila različnih vstopnic je za varnostno službo velik izziv, zato se njihovo preverjanje izvaja na elektronski način, z namensko aplikacijo Mojekarte Access Control, ki je nameščena na sodobnih ročnih terminalih Zebra. Le-te krasi robustnost, enostavno rokovanje, odlična ergonomija in stabilno delovanje ter izjemno hitro in učinkovito odčitavanje kod s povprečno kapaciteto od 20 do 30 vstopnic v minuti, kar pomeni od 1.200 do 1.800 vstopnic na uro. Rešitev kontrole vstopa je premišljena do najmanjših podrobnosti, službi varovanja prireditve pa omogoča on-line spremljanje podatkov kontrole vstopa v realnem času.

Prodaja vstopnic na lokalnih blagajnah ŠC Višnjik

Za prodajo vseh vrst vstopnic na blagajnah ŠC Višnjik se uporablja programski modul Mojekarte BoxOffice. Fleksibilnost in logično zaporedje korakov v intuitivnem uporabniškem vmesniku modula m.BoxOffice osebju na blagajni olajša delo in pohitri delo blagajne, katere prepustnost se je z uvedbo nove rešitve povečala na 600 do 800 vstopnic na uro na vstakem prodajnem okenčku, če se vrši prodaja v režimu oštevilčenih vstopnic, oziroma na približno 1.200 vstopnic, če se vrši prodaja v režimu neoštevilčenih vstopnic. Vstopnice se izpisujejo na starejši model termičnih tiskalnikov Star, ki so bili nabavljeni pred več kot desetimi leti in več ne zadovoljujejo današnjih standardov. Davčna blagajna integralni je del blagajniške rešitve, računi pa se izpisujejo na standardni POS tiskalnik.

Spletna prodaja na portalu croatia-tickets.com

Lokalna prodajna platforma je integrirana s spletnim portalom croatia-tickets.com, ki je v lastništvu medijske hiše Slobodna Dalmacija (skupina Hanza media) ter zagotavlja on-line prodajo vstopnic za prireditve in dogodke v v ŠC Višnjik. Kupljene vstopnice lahko kupci natisnejo na svojem tiskalniku ([email protected]), ali pa jih v obliki kode prenesejo na svoj pametni telefon v obliki nematerializiranih elektronskih vstopnic. Nekupe je možno plačati s kreditnimi karticami Mastercard, Visa i Diners ter s plačilnimi karticami Maestro.

Elektronska validacija vstopnic

Avtomatsko elektronsko preverjanje vseh vrst vstopnic, kar vključuje vstopnice prodane na lokalni blagajni ŠC Višnjik, [email protected] vstopnice in elektronske vstopnice na pametnih telefonih, se vrši s pomočjo namenske aplikacije Mojekarte™ Access Control, ki je nameščena na ročnih terminalih Zebra model TC26. Sodobne terminale krasi robustnost, zanesljivost in velika hitrost skeniranja kod. Programska rešitev omogoča delo v dveh načinih. V on-line načinu se vrši avtomatsko preverjanje vstopnic v centralni bazi podatkov in poteka v realnem času, za takšen način delovanja pa morajo biti terminali povezani na stabilno delujoči internet. V on-line načinu dela imajo uporabniki sistema možnost spremljanja validacije vstopnic s pomočjo spletne rešitve, ki deluje v realnem času. V off-line načinu dela terminali niso povezani z internetom ter ne izmenjujejo podatkov s centralno bazo, ampak izvajajo validacijo vstopnic lokalno, podatke skeniranih vstopnic pa shranjujejo v svojem notranjem  spominu.

Obdelave in analiza podatkov

On-line pristop do statističnih in analitičnih obdelav podatkov omogoča spletna rešitev Mojekarte™ Alpha Analytics, ki deluje v realnem času, rezultati obdelav pa so prikazani v numerični in grafični obliki.

30-letne mednarodne izkušnje ekipe Mojekarte

Družba Programski atelje A&Z, d.o.o. je specializirana za razvoj, uvajanje in vzdrževanje informacijskih rešitev za podporo marketinga in prodaje vstopnic ter drugih povezanih produktov, značilnih za industrijo prireditev, dogodkov in doživetij. Večnamenska, večkanalna, digitalna platforma je enako uporabna in učinkovita v majhnih kinodvoranah z vsega stotimi sedeži, koncertnih ali večnamenskih dvoranah z 10.000 in več sedeži, kot tudi na nogometnih štadionih s kapaciteto do 55.000 sedežev (toliko jih ima trenutno največji objekt na katerem deluje platforma Mojekarte). Programsko opremo je mogoče prilagoditi vsem potrebam in specifikam ter vsakemu obsegu poslovanja, 30-letne mednarodne izkušnje naše ekipe pa so jamstvo za 100% zadovoljstvo uporabnikov.

Ljubljana, marec 2021