Mojekarte

Sistemska platforma za marketing in prodajo produktov industrije prireditev, dogodkov in doživetij

Slovenske nacionalne in regionalne kulturne ustanove zaupajo integrirani platformi Mojekarte

Strukturni rezultati prodaje vstopnic za zadnjih pet let kažejo, da se obiskovalci prireditev in dogodkov z vse manj zadržki in čedalje pogosteje odločajo za on-line nakupe vstopnic. Če je bila on-line prodaja pred desetimi leti še stvar prestiža in so se za takšen način prodaje odločale le redke, praviloma največje kulturne ustanove iz kategorije ‘nacionalk’, medtem, ko je bila velika večina povsem zadovoljna s prodajo na svoji lokalni blagajni, le nekaj izjem pa se je posluževalo tudi prodaje preko klasične distribucije, se je okoli leta 2015 zgodil pomemben preskok v miselnosti in dojemanju stvarnosti, on-line prodaja pa je postala imperativ vsake kulturne ustanove.  

Posledično se je spremenila tudi percepcija vodilnih in spoznanje, da je trženje prireditev in prodajo vstopnic potrebno prenoviti, nadgraditi in posodobiti ter postaviti na informacijsko platformo, ki bo šla v korak s časom, predvsem pa zadovoljila spremenjene potrebe in nova pričakovanja publik, je dobivalo vse večjo veljavo. V teh novo nastalih okoliščinah se je integrirana platforma Mojekarte™ pokazala kot sodobna in celovita rešitev, ki lahko zadovolji pričakovanja ter reši vse ključne izzive sodobnega časa. Koncept večopravilnosti je kulturnim ustanovam omogočil učinkovito upravljanje trženja in prodaje vseh produktov znotraj ene integrirane platforme, ob tem pa jim je  koncept večkanalosti zagotavljal možnost trženja in prodaje na več paralelno in sočasno delujočih prodajnih kanalih, med njimi tudi – gledano iz vidika sodobnega marketinga – strateško najpomembnejšem, to je lastni kustomizirani spletni trgovini.

Mnogim med kustomiziranimi spletnimi trgovinami v kulturnih ustanovah (glej spodaj) v zadnjih letih pripada med prodajnimi kanali absolutni primat po številu prodanih vstopnic, kulturne ustanove, ki posvečajo on-line prodaji še posebno pozornost pa dosegajo povprečne stopnje 60%, 70%, ali celo več od 80% spletne prodaje. On-line prodaja, ki je še okoli leta 2010 predstavljala šibko, celo zanemarljivo konkurenco fizičnim prodajnim mestom, zaradi česar je velika večina deležnikov v kulturi ni jemala resno in ji je pripisovala kvečjemu alternativno vlogo pri prodaji vstopnic, je iz desetletne tihe bitke za prevlado med prodajnimi kanali izšla kot nesporni in – vsaj za sedaj – dokončni zmagovalec, internet pa je postal marketinški in prodajni kanal številka 1. No, odpira se vprašanje kako dolgo bo še tako? 

Mobilna tehnologija, z njo pa sodobne mobilne rešitve postajajo resen konkurent internetu in obstaja velika verjetnost, da bomo že v nekaj letih priče novi veliki spremembi. Ni namreč daleč čas, ko bodo kupci večino nakupov vstopnic opravili preko svojega pametnega telefona. Dvomite v to? Morda, a spomnite se, da ste, še ne tako dolgo tega, napovedovali, da on-line prodaja ne more nikoli postati zmagovalec v borbi s klasičnimi prodajnimi mesti. Poglejte kaj se je zgodilo in kakšen je rezultat! Zdaj nimajo svojih spletnih trgovin samo največje kulturne ustanove, temveč že vsako manjše lokalno gledališče in celo kino.

V nadaljevanju je podan pregled stanja na področju kulture v sezoni 2018/2019. 

Cankarjev dom

Večopravilna integrirana platforma Mojekarte™

Sezona uvedbe: 1991/1992

prodaja vstopnic za posamezne predstave in dogodke na hišni blagajni

medorganizacijska prodaja vstopnic

prodaja darilnih bonov

prodaja abonmajev in upravljanje baze imetnikov abonentskih vstopnic

upravljanje sheme zvestobe kartica Ivan’ka

prodaja artiklov in celovito trgovinsko poslovanje z avtomatskim vodenjem zalog in drugih evidenčnih dokumentov materialnega poslovanja

lastna spletna trgovina za prodajo vstopnic, abonmajev in artiklov

davčna blagajna je sestavni del integrirane platforme

prodaja vstopnic v marketinški in prodajni mreži Mojekarte™

integracija platforme Mojekarte z računovodskim sistemom 

elektronsko preverjanje avtentičnosti in veljavnosti vstopnic ter kontrola vstopa v dvorane z ročnimi skenerji

SNG Drama, Opera in balet Maribor

Večopravilna integrirana platforma Mojekarte™

Sezona uvedbe: 1996/1997 

prodaja vstopnic za posamezne predstave in dogodke na hišni blagajni

prodaja abonmajev in upravljanje baze imetnikov abonentskih vstopnic

lastna spletna trgovina za prodajo vstopnic in abonmajev

davčna blagajna je sestavni del integrirane platforme

prodaja vstopnic v marketinški in prodajni mreži Mojekarte™

integracija platforme Mojekarte z računovodskim sistemom

SNG Opera in balet Ljubljana

Večopravilna integrirana platforma Mojekarte™

Sezona uvedbe: 2007/2008

prodaja vstopnic za posamezne predstave in dogodke na hišni blagajni

prodaja abonmajev in upravljanje baze imetnikov abonentskih vstopnic

lastna spletna trgovina za prodajo vstopnic in abonmajev

davčna blagajna je sestavni del integrirane platforme

prodaja vstopnic v marketinški in prodajni mreži Mojekarte™

integracija platforme Mojekarte z računovodskim sistemom

kustomizirana spletna trgovina Opera in balet Ljubljana

Festival Ljubljana

Večopravilna integrirana platforma Mojekarte™

Sezona uvedbe: 2020/2021 

prodaja vstopnic za posamezne predstave in dogodke na hišni blagajni

vpis v člansko shemo Klub Festivala Ljubljana in upravljanje baze članov

lastna spletna trgovina za prodajo vstopnic

davčna blagajna je sestavni del integrirane platforme

prodaja vstopnic v marketinški in prodajni mreži Mojekarte™

integracija platforme Mojekarte z računovodskim sistemom

elektronsko preverjanje avtentičnosti in veljavnosti vstopnic ter kontrola vstopa na prizorišča z ročnimi skenerji

SiTi Teater BTC

Večopravilna integrirana platforma Mojekarte™

Sezona uvedbe: 2013/2014

prodaja vstopnic za posamezne predstave in dogodke ter prodaja darilnih bonov na hišni blagajni

lastna spletna trgovina za prodajo vstopnic in darilnih bonov

davčna blagajna je sestavni del integrirane platforme

prodaja vstopnic v marketinški in prodajni mreži Mojekarte™

integracija platforme Mojekarte z računovodskim sistemom

Slovensko ljudsko gledališče Celje

Večopravilna integrirana platforma Mojekarte™

Sezona uvedbe: 2017/2018

prodaja vstopnic za posamezne predstave in dogodke na hišni blagajni

prodaja abonmajev in upravljanje baze imetnikov abonentskih vstopnic

lastna spletna trgovina za prodajo vstopnic

prodaja vstopnic v marketinški in prodajni mreži Mojekarte™

davčna blagajna je sestavni del integrirane platforme

integracija platforme Mojekarte z računovodskim sistemom

Slovensko mladinsko gledališče

Večopravilna integrirana platforma Mojekarte™

Sezona uvedbe: 2001/2002

prodaja vstopnic za posamezne predstave in dogodke na hišni blagajni

prodaja abonmajev in upravljanje baze imetnikov abonentskih vstopnic

lastna spletna trgovina za prodajo vstopnic

prodaja vstopnic v marketinški in prodajni mreži Mojekarte™

davčna blagajna je sestavni del integrirane platforme

integracija platforme Mojekarte z računovodskim sistemom

Lutkovno gledališče Ljubljana

Večopravilna integrirana platforma Mojekarte™

Sezona uvedbe: 2001/2002

prodaja vstopnic za posamezne predstave in dogodke na hišni blagajni

upravljanje predplačniške sheme KU-KU kartica

prodaja artiklov v gledališki trgovini in celovito trgovinsko poslovanje z avtomatskim vodenjem zalog in drugih evidenčnih dokumentov materialnega poslovanja

lastna spletna trgovina za prodajo vstopnic, paketov in artiklov

davčna blagajna je sestavni del integrirane platforme

prodaja vstopnic v marketinški in prodajni mreži Mojekarte™

integracija platforme Mojekarte z računovodskim sistemom 

elektronsko preverjanje avtentičnosti in veljavnosti vstopnic ter kontrola vstopa v dvorane z ročnimi skenerji

Mestno gledališče Ptuj

Večopravilna integrirana platforma Mojekarte™

Sezona uvedbe: 2018/2019

prodaja vstopnic za posamezne predstave in dogodke na hišni blagajni

prodaja abonmajev in upravljanje baze imetnikov abonentskih vstopnic

lastna spletna trgovina za prodajo vstopnic

prodaja vstopnic v marketinški in prodajni mreži Mojekarte™

davčna blagajna je sestavni del integrirane platforme

integracija platforme Mojekarte z računovodskim sistemom

Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto

Večopravilna integrirana platforma Mojekarte™

Sezona uvedbe: 2019/2020

prodaja vstopnic za posamezne predstave in dogodke na hišni blagajni

prodaja abonmajev in upravljanje baze imetnikov abonentskih vstopnic

lastna spletna trgovina za prodajo vstopnic

prodaja vstopnic v marketinški in prodajni mreži Mojekarte™

davčna blagajna je sestavni del integrirane platforme

Slovenska kinoteka

Večopravilna integrirana platforma Mojekarte™

Sezona uvedbe: 2003/2004

prodaja vstopnic za posamezne projekcije in filmske cikluse

materialno poslovanje z vodenjem zalog artiklov

prodaja vstopnic v marketinški in prodajni mreži Mojekarte™

davčna blagajna je sestavni del integrirane platforme

Ipavčev kulturni center Šentjur pri Celju

Večopravilna integrirana platforma Mojekarte™

Sezona uvedbe: 2015/2016

prodaja vstopnic za posamezne predstave in dogodke na hišni blagajni

prodaja vstopnic v marketinški in prodajni mreži Mojekarte™

davčna blagajna je sestavni del integrirane platforme

Kulturno društvo Drava - Moj kino

Večopravilna integrirana platforma Mojekarte™

Sezona uvedbe: 2015/2016

prodaja vstopnic za posamezne predstave in dogodke ter prodaja prigrizkov in pijače na mobilni blagajni

lastna spletna trgovina za prodajo vstopnic

evidentiranje članov kluba Mojkino

prodaja vstopnic v marketinški in prodajni mreži Mojekarte™

davčna blagajna je sestavni del integrirane platforme

elektronska validacija vstopnic in kontrola vstopa z ročnimi terminali

Festival Velenje

Večopravilna integrirana platforma Mojekarte™

Sezona uvedbe: 2010/2011

prodaja vstopnic za posamezne predstave in dogodke na mobilni blagajni

lastna spletna trgovina za prodajo vstopnic

prodaja vstopnic v marketinški in prodajni mreži Mojekarte™

davčna blagajna je sestavni del integrirane platforme

Popolna integrirana rešitev za trženje in prodajo vstopnic in drugih produktov v dejavnostih: kulture, zabave, športa, doživetij in drugih

Integrirana, večopravilna in večkanalna platforma Mojekarte™ je celovita in popolna rešitev za trženje in prodajo vstopnic za predstave in prireditve, prodajo abonmajskih vstopnic in upravljanje baze abonentov, prodajo trgovskega blaga (merchandise), prodajo paketov (packages), vpisovanje članstev in obnovo članarin (membership), prodajo storitev s fiksnim terminom izvedbe, kot so na primer vodeni ogledi, prodajo storitev brez fiksnega termina izvedbe, upravljanje shem zvestobe (loyalty), prijavo na dogodke in plačilo prijavnine / kotizacije, elektronsko preverjanje vstopnic in kontrolo vstopa na prizorišče, upravljanje marketinške baze podatkov (CRM), upravljanje človeških virov (HRM), beleženje prisotnosti na delovnem mestu in delovnega časa (Time & Attendance), celovito finančno in materialno poročanje, statistične obdelave podatkov, poglobljene analize podatkov in drugo. 

Integrirana platforma Mojekarte™ je napredno digitalno orodje z najboljšimi referencami in vrhunsko podporo uporabnikom, kar zagotavlja vaše 100% zadovoljstvo.