Mojekarte

Sistemska platforma za marketing in prodajo produktov industrije prireditev, dogodkov in doživetij

Slovenske kulturne ustanove zaupajo integrirani platformi Mojekarte

Strukturni rezultati prodaje vstopnic za zadnjih pet let kažejo, da se obiskovalci prireditev in dogodkov z vse manj zadržki in čedalje pogosteje odločajo za on-line nakupe vstopnic. Še pred desetimi leti je bila on-line prodaja stvar prestiža, za takšen način prodaje pa so se odločale le redke, praviloma največje kulturne ustanove iz kategorije ‘nacionalk’. Preostala večina je bila povsem zadovoljna s prodajo na svoji lokalni blagajni, le nekaj izjem pa se je posluževalo tudi prodaje preko klasične distribucije. Okoli leta 2015 se je zgodil pomemben preskok v miselnosti in dojemanju stvarnosti, on-line prodaja pa je postala imperativ vsake kulturne ustanove. 

Posledično se je spremenila tudi percepcija vodilnih. Spoznanje, da je trženje prireditev in prodajo vstopnic potrebno prenoviti, nadgraditi in posodobiti ter postaviti na informacijsko platformo, ki bo šla v korak s časom ter zadovoljila spremenjene potrebe in nova pričakovanja publik, je dobivalo vse večjo veljavo. V teh novih okoliščinah se je integrirana platforma Mojekarte™ pokazala kot sodobna in celovita rešitev, ki lahko zadovolji pričakovanja ter reši vse ključne izzive sodobnega časa. Koncept večopravilnosti je kulturnim ustanovam omogočil učinkovito upravljanje trženja in prodaje vseh produktov znotraj ene integrirane platforme, koncept večkanalosti pa je zagotavljal možnost trženja in prodaje na več paralelno in sočasno delujočih prodajnih kanalih, med njimi tudi – gledano iz vidika sodobnega marketinga – strateško najpomembnejšem, to je lastni kustomizirani spletni trgovini.

Mnogim kustomiziranim spletnim trgovinam v kulturnih ustanovah (glej spodaj) pripada v zadnjih letih absolutni primat po številu prodanih vstopnic med vsemi prodajnimi kanali, kulturne ustanove, ki posvečajo on-line prodaji posebno pozornost pa dosegajo povprečne stopnje 60%, 70%, ali celo več kot 80% spletne prodaje vstopnic. On-line prodaja je še okoli leta 2010 predstavljala šibko, celo zanemarljivo konkurenco fizičnim prodajnim mestom. Zato je velika večina deležnikov v kulturi ni jemala resno in ji je pripisovala kvečjemu alternativno vlogo pri prodaji vstopnic. V desetletni tihi bitki za prevlado med prodajnimi kanali je on-line prodaja postala nesporni in – vsaj za sedaj – dokončni zmagovalec, internet pa je postal marketinški in prodajni kanal številka 1. Odpira se seveda vprašanje kako dolgo bo še tako?

Mobilna tehnologija, z njo pa sodobne mobilne rešitve postajajo vse bolj resen konkurent. Velika je verjetnost, da bomo že v nekaj letih priče novi veliki spremembi. Ni namreč daleč čas, ko bodo kupci večino nakupov vstopnic opravili preko svojega pametnega telefona. Dvomite v to? Morda, a spomnite se, da ste, še ne tako dolgo tega, napovedovali, da on-line prodaja ne more nikoli postati zmagovalec v borbi s klasičnimi prodajnimi mesti. Poglejte kaj se je zgodilo in kakšen je rezultat! Zdaj nimajo svojih spletnih trgovin samo največje kulturne ustanove, temveč že vsako manjše lokalno gledališče in celo kino.

Cankarjev dom

Leto uvedbe: 1991

 

prodaja vstopnic za posamezne predstave in dogodke na hišni blagajni

medorganizacijska prodaja vstopnic

prodaja darilnih bonov

prodaja Video-On-Demand dogodkov

prodaja abonmajev in upravljanje baze imetnikov abonentskih vstopnic

upravljanje sheme zvestobe kartica Ivan’ka

prodaja artiklov

lastna spletna trgovina za prodajo vstopnic, abonmajev in artiklov

davčna blagajna je sestavni del integrirane platforme

prodaja vstopnic v marketinški in prodajni mreži Mojekarte™

integracija platforme Mojekarte z računovodskim sistemom 

elektronsko preverjanje avtentičnosti in veljavnosti vstopnic ter kontrola vstopa v dvorane z ročnimi skenerji

 

 

SNG Drama, Opera in balet Maribor

Leto uvedbe: 1996

 

prodaja vstopnic za posamezne predstave in dogodke na hišni blagajni

prodaja abonmajev in upravljanje baze imetnikov abonentskih vstopnic

lastna spletna trgovina za prodajo vstopnic in abonmajev

davčna blagajna je sestavni del integrirane platforme

prodaja vstopnic v marketinški in prodajni mreži Mojekarte™

integracija platforme Mojekarte z računovodskim sistemom

 

Slovensko mladinsko gledališče

Leto uvedbe: 2001

 

prodaja vstopnic za posamezne predstave in dogodke na hišni blagajni

prodaja abonmajev in upravljanje baze imetnikov abonentskih vstopnic

lastna spletna trgovina za prodajo vstopnic

prodaja vstopnic v marketinški in prodajni mreži Mojekarte™

elektronska validacija vstopnic s pametnimi telefoni

davčna blagajna je sestavni del integrirane platforme

integracija platforme Mojekarte z računovodskim sistemom

 

Lutkovno gledališče Ljubljana

Leto uvedbe: 2001

 

prodaja vstopnic za posamezne predstave in dogodke na hišni blagajni

upravljanje predplačniške sheme KU-KU kartica

prodaja artiklov v gledališki trgovini in celovito trgovinsko poslovanje z avtomatskim vodenjem zalog in drugih evidenčnih dokumentov materialnega poslovanja

lastna spletna trgovina za prodajo vstopnic, paketov in artiklov

davčna blagajna je sestavni del integrirane platforme

prodaja vstopnic v marketinški in prodajni mreži Mojekarte™

integracija platforme Mojekarte z računovodskim sistemom 

elektronsko preverjanje avtentičnosti in veljavnosti vstopnic ter kontrola vstopa v dvorane z ročnimi skenerji

 

 

Slovenska kinoteka

Sezona uvedbe: 2003

 

prodaja vstopnic za posamezne projekcije in filmske cikluse

materialno poslovanje z vodenjem zalog artiklov

prodaja vstopnic v marketinški in prodajni mreži Mojekarte™

davčna blagajna je sestavni del integrirane platforme

SNG Opera in balet Ljubljana

Leto uvedbe: 2007

 

prodaja vstopnic za posamezne predstave in dogodke na hišni blagajni

prodaja abonmajev in upravljanje baze imetnikov abonentskih vstopnic

lastna spletna trgovina za prodajo vstopnic in abonmajev

davčna blagajna je sestavni del integrirane platforme

prodaja vstopnic v marketinški in prodajni mreži Mojekarte™

integracija platforme Mojekarte z računovodskim sistemom

 

kustomizirana spletna trgovina Opera in balet Ljubljana

Festival Velenje

Leto uvedbe: 2010

 

prodaja vstopnic za posamezne predstave in dogodke na mobilni blagajni

lastna spletna trgovina za prodajo vstopnic

prodaja vstopnic v marketinški in prodajni mreži Mojekarte™

davčna blagajna je sestavni del integrirane platforme

SiTi Teater BTC

Leto uvedbe: 2013

 

prodaja vstopnic za posamezne predstave in dogodke ter prodaja darilnih bonov na hišni blagajni

lastna spletna trgovina za prodajo vstopnic in darilnih bonov

davčna blagajna je sestavni del integrirane platforme

prodaja vstopnic v marketinški in prodajni mreži Mojekarte™

integracija platforme Mojekarte z računovodskim sistemom

 

Kulturno društvo Drava - Moj kino

Leto uvedbe: 2015

 

prodaja vstopnic za posamezne predstave in dogodke ter prodaja prigrizkov in pijače na mobilni blagajni

lastna spletna trgovina za prodajo vstopnic

evidentiranje članov kluba Mojkino

prodaja vstopnic v marketinški in prodajni mreži Mojekarte™

davčna blagajna je sestavni del integrirane platforme

elektronska validacija vstopnic in kontrola vstopa z ročnimi terminali

 

Ipavčev kulturni center Šentjur pri Celju

Leto uvedbe: 2015

 

prodaja vstopnic za posamezne predstave in dogodke na hišni blagajni

prodaja vstopnic v marketinški in prodajni mreži Mojekarte™

davčna blagajna je sestavni del integrirane platforme

Slovensko ljudsko gledališče Celje

Leto uvedbe: 2017


prodaja vstopnic za posamezne predstave in dogodke na hišni blagajni

prodaja abonmajev in upravljanje baze imetnikov abonentskih vstopnic

lastna spletna trgovina za prodajo vstopnic

prodaja vstopnic v marketinški in prodajni mreži Mojekarte™

davčna blagajna je sestavni del integrirane platforme

integracija platforme Mojekarte z računovodskim sistemom

 

Mestno gledališče Ptuj

Leto uvedbe: 2018


prodaja vstopnic za posamezne predstave in dogodke na hišni blagajni

prodaja abonmajev in upravljanje baze imetnikov abonentskih vstopnic

lastna spletna trgovina za prodajo vstopnic

prodaja vstopnic v marketinški in prodajni mreži Mojekarte™

davčna blagajna je sestavni del integrirane platforme

integracija platforme Mojekarte z računovodskim sistemom

 

Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto

Leto uvedbe: 2019


prodaja vstopnic za posamezne predstave in dogodke na hišni blagajni

prodaja abonmajev in upravljanje baze imetnikov abonentskih vstopnic

lastna spletna trgovina za prodajo vstopnic

prodaja vstopnic v marketinški in prodajni mreži Mojekarte™

davčna blagajna je sestavni del integrirane platforme

 

Festival Ljubljana

Leto uvedbe: 2020 

 

prodaja vstopnic za posamezne predstave in dogodke na hišni blagajni

vpis v člansko shemo Klub Festivala Ljubljana in upravljanje baze članov

lastna spletna trgovina za prodajo vstopnic

davčna blagajna je sestavni del integrirane platforme

prodaja vstopnic v marketinški in prodajni mreži Mojekarte™

integracija platforme Mojekarte z računovodskim sistemom

elektronsko preverjanje avtentičnosti in veljavnosti vstopnic ter kontrola vstopa na prizorišča z ročnimi skenerji

Narodni dom Maribor

Leto uvedbe: 2021

 

prodaja vstopnic za posamezne predstave in dogodke

prodaja abonmajev in upravljanje baze abonentov

prodaja festivalskih vstopnic za festival Lent

lastna spletna trgovina za prodajo vstopnic

elektronska validacija vstopnic s pametnimi telefoni

prodaja vstopnic v marketinški in prodajni mreži Mojekarte™

davčna blagajna je sestavni del integrirane platforme

Celovita integrirana rešitev za trženje in prodajo vstopnic in drugih produktov

Integrirana, večopravilna in večkanalna platforma Mojekarte™ je celovita in popolna rešitev za trženje in prodajo:

 

  • vstopnic za predstave in prireditve
  • prodajo abonmajskih vstopnic in upravljanje baze abonentov,
  • prodajo trgovskega blaga (merchandise),
  • prodajo paketov (packages),
  • vpisovanje članstev in obnovo članarin (membership),
  • prodajo storitev s fiksnim terminom izvedbe, kot so na primer vodeni ogledi,
  • prodajo storitev brez fiksnega termina izvedbe,
  • upravljanje shem zvestobe (loyalty),
  • prijavo na dogodke in plačilo prijavnine / kotizacije,
  • elektronsko preverjanje vstopnic in kontrolo vstopa na prizorišče,
  • upravljanje marketinške baze podatkov (CRM),
  • upravljanje človeških virov (HRM),
  • beleženje prisotnosti na delovnem mestu in delovnega časa (Time & Attendance),
  • celovito finančno in materialno poročanje,
  • statistične obdelave podatkov,
  • poglobljene analize podatkov in drugo. 

 

Integrirana platforma Mojekarte™ je napredno digitalno orodje z najboljšimi referencami in vrhunsko podporo uporabnikom, kar zagotavlja 100% zadovoljstvo uporabnikov.