Mojekarte

Sistemska platforma za marketing in prodajo produktov industrije prireditev, dogodkov in doživetij

Park Škocjanske jame

Park Škocjanske jame je na podlagi javnega razpisa »Sistem za prodajo vstopnic« izbral kot najboljšega ponudnika podjetje Programski atelje A&Z, d.o.o. ter z njim sklenil pogodbo za uporabo in vzdrževanje sistemske, večopravilne, večkanalne in integrirane digitalne platforme Mojekarte™ za obdobje od leta 2021 do leta 2026.

Zatečeno stanje

V obdobju od leta 2016 do leta 2021 je v Parku Škocjanske jame za podporo prodaje vstopnic delovala unikatna rešitev, izdelana na temeljih splošne poslovne odprtokodne platforme ODOO. Na temelju izkušenj iz tega obdobja je možno zaključiti predvsem dvoje. 

Prvič, da je profesionalna platforma za prodajo vstopnic preveč specifičen izziv, da bi se ga lahko kvalitetno reševalo s splošnimi informacijskimi rešitvami za podporo poslovanja podjetij (ERP – Enterprise Resource Planning). 

In drugič, da je za reševanje izzivov povezanih s prodajo vstopnic na nivojih, ko letni obisk presega sto in več tisoč obiskovalcev, potrebna vrhunska specializacija ter konkretne izkušnje dobavitelja informacijske rešitve v vsaj primerljivih, še bolje pa v večjih poslovnih okoljih. 

Neadekvatna rešitev ter pomanjkanje specifičnih znanj in izkušenj sta v Parku Škocjanske jame povzročila stagnacijo prodajnega procesa. Isti je, če ga primerjamo s procesi pri deležnikih, ki so že osvojili določene veščine in dosegli napredek pri digitalizaciji rezervacijsko prodajne funkcije, kot na primer Ljubljanski grad, Postojnska jama, Blejski grad, Predjamski grad in Expano, v petletnem obdobju krepko zaostal. Gledano z vidika razvoja in napredka marketinških in prodajnih poslovnih procesov ter njihove postopne tranzicije iz klasičnega analognega koncepta v sodobni digitalni koncept, lahko obdobje od leta 2016 do leta 2021 ocenimo kot čas izgubljenih priložnosti.

Uvajalni projekt

Projekt implementacije je potekal je v več fazah in v grobem obsegal šest glavnih sklopov.

 

 

 1. Posodobitev in nadgradnja obstoječega sistema kontrole vstopa obiskovalcev parka (Access Control).
 2. Uvajanje programske rešitve na blagajno za prodajo vstopnic (Box Office).
 3. Uvajanje programske rešitve v zaledne službe (Back Office).
 4. Izdelavo kastomizirane spletne trgovine in njeno vgradnjo v spletno stran Parka Škocjanske jame (Webshop).
 5. Povezavo rezervacijsko prodajne platforme z računovodskim programom SAOP.
 6. Integracijo vseh programskih rešitev v enovito delujoč sistem.

 

Vsak izmed glavnih sklopov je vključeval večje ali manjše število podsklopov.

1. Kontrola vstopa

Izzivi: nezanesljivo branje kod, predlogi odzivni časi, skenerji ne berejo QR kod, skenerji ne berejo kod na pametnih telefonih

 

Rešitev: dobava nove opreme, predelava obstoječe opreme, nova programska rešitev, integracija v enovit sistem

 

Posodobitev in nadgradnja obstoječega sistema kontrole vstopa obiskovalcev je vključevala:

 • dobavo kompaktnih ročnih skenerjev proizvajalca Zebra s prednameščeno programsko opremo za elektronsko preverjanje vstopnic m.AccessControl;
 • dobavo in montažo sodobnih in več funkcijskih terminalov za elektronsko preverjanje avtentičnosti in veljavnosti vstopnic REA:Ticket terminal proizvajalca COMInfo;
 • vgradnjo naprav REA:Ticket terminal na ustrezno predelane, sicer pa že nameščene in delujoče fizične omejevalnike vstopa v izvedbi trirogov turškega proizvajalca Ozak;
 • namestitev programskega modula Mojekarte Access Control in integracijo sistema kontrole vstopa z večopravilno platformo Mojekarte;
 • dobavo in montažo senzorjev za avtomatsko štetje obiskovalcev (people counting) z zagotavljanjem njihove popolne anonimnosti;
 • edukacijo in trening uporabnikov rešitve;
 • integracijo rešitve v enovito informacijsko platformo naročnika.

Z dobavo in namestitvijo nove opreme ter novo programsko rešitvijo kontrole vstopa so bili uspešno rešeni vsi izzivi naročnika. COMInfo REA:Ticket terminali ter ročni terminalni Zebra zanesljivo berejo vse vrste kod na vseh medijih, torej tako klasične vstopnice, kot print@home vstopnice ter elektronske vstopnice v obliki QR kod na pametnih telefonih, tipični čas validacije pa je pod 0,1 sekunde. Vse skupaj zagotavlja nemoteno delovanje in odlično pretočnost sistema kontrole vstopa.

2. Blagajna za prodajo vstopnic

Izzivi: počasnost sistema, nestabilno delovanje, dolgi odzivni časi, blokiranje programa ob sočasnem delovanju več blagajn, težave s tiskanjem vstopnic

 

Rešitev: uvajanje nove blagajniške rešitve, vzpostavitev nove rešitve v lokalnem (LAN) računalniškem omrežju, dobava novega podatkovnega strežnika, dobava novih termičnih tiskalnikov za hitro tiskanje vstopnic

 

Vodja blagajne: »Ob sočasnem delovanju več blagajn je redno prihajalo do blokad programa. Sistem je včasih zablokiral tudi večkrat dnevno in vsakič je bilo potrebno resetirati vse računalnike ter ponovno zagnati sistem prodaje. To se je najpogosteje dogajalo prav v obdobjih največjega obiska. V času, ki je bil potreben za ponovni zagon prodaje, se je pred blagajno vsakič nabrala več deset, včasih pa tudi več kot sto metrov dolga vrsta čakajočih in nezadovoljnih obiskovalcev. Imeli smo primere, ko se je kolona vlekla vse do glavne ceste in še ob njej, kar je za nas, ob vseh ostalih, predstavljalo tudi zelo velik varnostni problem.«

Mojekarte: »V primeru turističnih znamenitosti obstajata dve vrsti ogledov – samostojni ogledi in vodeni ogledi. V primeru samostojnih ogledov je dnevni obisk, v primerjavi z vodenimi ogledi, bolj enakomerno razporejen preko celega dne. Z vidika dela blagajn to pomeni, da je njihova obremenitev bolj ko ne enakomerna. Odstopanja od statistično ugotovljenega povprečnega števila nakupov vstopnic v eni uri, so namreč v različnih obdobjih dneva majhna. Planiranje dela blagajne za prodajo vstopnic je v takšnih primerih preprosta naloga. Na drugi strani so na turističnih atrakcijah z vodenimi ogledi in fiksnimi urami vodenj značilna izrazita nihanja znotraj delovnega dne. Z uporabo statističnih metod je sicer možno izluščiti dnevne, mesečne in sezonske vzorce pojavljanja dnevnih špic, v katerih so blagajne nadpovprečno obremenjene ter načrtovati njihovo delovanje. Žal pa se v praksi pogosto zgodi, da se dejanski obisk in statistični vzorec ne skladata.

Na blagajnah z izrazitimi prodajnimi špicami se seveda vsaka, tudi najmanjša motnja v delovanju programske opreme takoj in neposredno odrazi na daljših čakalnih vrstah. Prav zato se na blagajnah, za katere so značilne izrazite dnevne, mesečne in sezonske špice, zahteva maksimalna stabilnost delovanja, to pa pomeni delovanje programske opreme v t.i. režimu 99,99% razpoložljivega časa. Zahtevajo se tudi konstantno hitri odzivni časi. Rešitev, ki deluje v oblaku, tako, kot je delovala predhodnica platforme Mojekarte v Parku Škocjanske jame, enostavno ni primerna za lokalne blagajne, ki morajo izvajati veliko število transakcij v relativno kratkih časovnih intervalih. Potrebno stabilnost in kratke odzivne čase je možno doseči le z delovanjem programske opreme v lokalni računalniški mreži. Park Škocjanske jame je zato sprejel naše strokovne argumente ter investiral sredstva v lokalni strežnik, kar se je pokazalo kot absolutno upravičeno.«

Implementacija rešitve Mojekarte Box Office na blagajno Parka Škocjanske jame je vključevala:

 • dobavo, sistemsko konfiguracijo in administracijo ter namestitev podatkovnega strežnika (database server) v lokalno računalniško omrežje;
 • uvajanje Mojekarte Box Office na fizično blagajno za prodajo vstopnic;
 • dobavo novih hitrih in robustnih tiskalnikov STIMARE model SML;
 • implementacijo davčnega potrjevanja računov skladno z zakonodajo;
 • pripravo in prilagoditev standardnih blagajniških poročil;
 • pripravo podatkov ter izvoz podatkov prodaje v računovodski sistem naročnika;
 • usposabljanje in trening uporabnikov rešitve;
 • integracijo rešitve v enovito informacijsko platformo naročnika;
 • druge aktivnosti, ki so bile potrebne za uspešen prehod naročnika na novo rešitev.

S prilagoditvami standardne rešitve naročnikovim specifikam in ter uvedbo prilagojene rešitve so bili vsi zastavljeni cilji doseženi, ali celo preseženi. »Takoj po uvedbi novega blagajniškega sistema na platformi Mojekarte je vse delovalo gladko in brez najmanjših težav. Tako je bilo tudi v času najbolj obiskanih terminov v vrhuncu poletne sezone. Skrbi in stres, ki so bili prej stalni spremljevalci našega dela so pozabljeni. Prodaja zdaj teče hitro in gladko, kar nam omogoča, da se bolj posvetimo obiskovalcem. Res smo zelo zadovoljni.«

3. Zaledne službe

Izzivi: napake v obračunih, velika poraba časa za iskanje in odpravljanje napak v podatkih prodaje, nestabilno delovanje sistema, veliko ročnega dela, pomanjkanje specifičnih znanj na strani izvajalca

 

Rešitev: uvajanje nove rešitve

 

Vodja zalednih služb: »Problemi z napačnimi podatki prodaje so bili stalnica. V iskanje in odpravljanje napak smo v zalednih službah vlagali ogromno ročnega dela. Zaradi nepovezanih rešitev je bilo veliko ročnega dela tudi nasploh. Dodatne obremenitve so nas pripeljale v stanje, ko nismo zmogli več in smo morali v računovodstvu zaposliti novo sodelavko s primarno zadolžitvijo nadzora podatkov prodaje.«

Implementacija rešitve Mojekarte Back Office v zaledne službe Parka Škocjanske jame je vključevala:

 • uvajanje rešitve v načrtovanje obiskov;
 • uvajanje rešitve v proces upravljanja rezervacij za najavljene organizirane skupine obiskovalcev;
 • avtomatski uvoz in knjiženje podatkov prodaje v računovodskem sistemu naročnika;
 • fakturiranje negotovinske prodaje;
 • izdajanje e-računov;
 • integracijo na rešitev za distribucijo e-računov;
 • integracija v enovito informacijsko platformo naročnika;
 • druge aktivnosti, ki so bile potrebne za uspešen prehod naročnika na novo rešitev.

S prilagoditvami standardne rešitve naročnikovim specifikam in ter uvedbo prilagojene rešitve so bili doseženi, ali celo preseženi, vsi zastavljeni cilji. »Počasi že pozabljamo na težave, s katerimi smo se vsakodnevno srečevali pred uvedbo Mojekarte. Zaradi slabih izkušenj smo na na začetku sodelovanja gledali z nezaupanjem tudi na Mojekarte, a ekipa na drugi strani nas je s svojim znanjem, izkušnjami in pristopom kmalu prepričala, da smo lahko mirni. Celotni proces uvajanja je bil speljan tako gladko, da niti sami ne vemo kdaj se je vse skupaj zgodilo. Za nas je to kar imamo sedaj resnično nov svet.«

4. Spletna trgovina

Izzivi: premalo prilagojena rešitev, neintegrirana rešitev, nestabilno delovanje, napake v obračunih, velika poraba časa za iskanje in odpravljanje napak v podatkih spletne prodaje, veliko ročnega dela, pomanjkanje specifičnih znanj na strani izvajalca

 

Rešitev: uvajanje nove, popolnoma prilagojene in integrirane rešitve za spletno prodajo vstopnic

 

Projekt je vključeval:

 • razvoj nove spletne trgovine za prodajo vstopnic na digitalni tehnologiji Mojekarte;
 • integracijo spletne trgovine z bančnim procesorjem;
 • kustomizacijo print@home vstopnic in drugih dokumentov spletne prodaje;
 • vgradnjo spletne trgovine v domačo spletno stran naročnika;
 • implementacijo GDPR;
 • pripravo in prilagoditev standardnih finančnih poročil vezano na spletno prodajo vstopnic;
 • pripravo podatkov in izvoz podatkov spletne prodaje v računovodski sistem naročnika;
 • integracijo programskega sklopa v enovito informacijsko platformo naročnika;

S prilagoditvami standardne rešitve naročnikovim specifikam in ter uvedbo prilagojene spletne trgovine so bili doseženi vsi zastavljeni cilji. »Na nekdanjo spletno prodajo in vse težave povezane z njo smo že pozabili. Čeprav nam laikom navzven niso vidne neke velike razlike med prejšnjo in našo sedanjo spletno prodajo, je očitno, da so te razlike ogromne. To namreč vidimo po rezultatih spletne prodaje vstopnic, ki je že vse od uvedbe nove rešitve v občutnem porastu. Za našo vodniško službo je to seveda zelo dobrodošlo, saj lahko vodniki bistveno lažje in z veliko večjo natančnostjo planirajo svoje delo.«

5. Integracija s SAOP

Izzivi: nepovezana sistema prodaje in računovodstva, nestabilno delovanje, vzdrževanje podatkov na več mestih, neažurni podatki, veliko ročnega dela

 

Rešitev: integracija prodajne rešitve in SAOP

 

Projekt je vključeval:

 • konfiguracija izvoza inkasa in priprava poročil za izvoze;
 • konfiguracija izvoza faktur in priprava poročil za izvoze;
 • priprava testnega sistema in izvažanje produkcijskih podatkov prodaje v tesno okolje SAOP;
 • priprava in nastavitev produkcijskega sistema za pošiljanje podatkov v SAOP;
 • pregled in končna potrditev XML;
 • edukacija uporabnikov.

 

S prilagoditvami protokola in vsebine izmenjave podatkov med platformo Mojekarte in SAOP so bili doseženi vsi zastavljeni cilji. »Sistem avtomatske izmenjave podatkov deluje odlično, kar nam prihrani ogromno ročnega dela.«

6. Enovita integrirana platforma

Integrirana platforma Mojekarte deluje v Parku Škocjanske jame v vseh ključnih segmentih že od meseca maja 2021 in je uspešno prestala ognjeni krst prve sezone, zaposleni pa najpogosteje izpostavljajo stabilnost in zanesljivost sistema ter strokovnost in ažurnost podpore. 

 

Splošno mnenje sodelujočih v projektu implementacije je, da je bil s prehodom na integrirano večopravilno platformo Mojekarte v Parku Škocjanske jame narejen pomemben in viden napredek prav na vseh področjih – od marketinga, preko prodaje do računovodstva in kontrolinga. »Zdaj lahko končno spet zaupamo podatkom iz sistema in se nam ni potrebno ves čas ukvarjati z mukotrpnim iskanjem odpravljanjem napak.«

 

V jesenskih je bila dokončana še zadnja faza projekta, to je integracija marketinško prodajne platforme z računovodsko rešitvijo SAOP, narejenih pa je bilo tudi nekaj kontrolnih poročil, ki jih je želela finančna služba. Decembra meseca je bilo zaključeno poskusno obratovanje, platforma pa s potrditvijo primopredajnega zapisnika o izvedenih delih predana naročniku v rutinsko uporabo.

 

Mojekarte - prva izbira turističnih atrakcij

Po Ljubljanskem gradu, Postojnski jami, Blejskem gradu, Predjamskem gradu, Paviljonu Expano , Razglednem stolpu Vinarium in nekaterih muzejih, je Park Škocjanske jame nova v nizu turističnih znamenitosti Slovenije, ki prodaja vstopnice za oglede in druge produkte s pomočjo večopravilne digitalne platforme Mojekarte.   


Platforma Mojekarte procesira v segmentu  turističnih znamenitosti že več kot 4.000.000 vstopnic letno, kar jo po tem kriteriju uvršča na vodilno mesto med informacijskimi rešitvami na domačem trgu. Temu primerna je seveda tudi odgovornost celotne ekipe za njeno stabilno in zanesljivo delovanje v tako imenovanem režimu 99,99% razpoložljivega časa. Prav stabilnosti in zanesljivosti delovanja sistema ter njegovi odpornosti na vplive okolja dajemo izjemen poudarek, zato se vseh posegov, vezano na delovanje platforme, kot so dodatni razvoj novih funkcionalnosti, nadgradnje, vzdrževalna dela in podobno, lotevamo z najvišjo stopnjo odgovornosti in jih načrtujemo do najmanjše podrobnosti. 


Uporabniki platforme Mojekarte ta naš trud prepoznajo  in cenijo, prav zaupanje v ekipo in rešitev pa je temelj za lojalnost in dolgoletna partnerstva. 

Ljubljana, december 2021