Mojekarte

Sistemska platforma za marketing in prodajo produktov industrije prireditev, dogodkov in doživetij

30 let partnerstva s Cankarjevim domom

Zgodba, ki smo jo začeli pisati z osrednjo slovensko kulturno ustanovo leta 1990 še ni sklenjena. Njena poglavja kot so: prva uporaba termalne tehnologije pri tiskanju vstopnic, prva spletna trgovina za on-line prodajo vstopnic, prva delujoča shema zvestobe v slovenski kulturi, prvi kartomat, prva medorganizacijska prodajna mreža in druga, povezuje prepoznavna rdeča nit – vizionarstvo, inovativnost in nenehni razvoj.

Ime projekta: Cankarjev dom

Naročnik: Cankarjev dom

Obdobje: 1990 – 2020

Spletna stran: https://www.cd-cc.si/

Naša strategija

Skozi uvajanje novih digitalnih orodij za podporo marketinga dogodkov in prireditev ter prodajo vstopnic oblikovati referenčne poslovne prakse v osrednji slovenski kulturni ustanovi ter s postavljanjem novih tehnoloških, organizacijskih in drugih mejnikov vezano na trženje in prodajo začrtati nadaljnje trende razvoja.

Naši izzivi

S pretanjenim posluhom za želje,  potrebe in pričakovanja naročnika in njegovih publik ter 360 stopinjskim pogledom na problematiko, oblikovati rešitve, ki so vedno korak pred konkurenco.

S poglobljenim razumevanjem potreb, želja in pričakovanj
do dolgoletnega in uspešnega partnerstva.

V letu 2020 se zaokrožuje 30 let nepretrganega partnerstva med Cankarjevim domom in podjetjem Programski atelje A&Z, d.o.o.. Obdobje tesnega poslovnega sodelovanja se je pričelo v letu 1990, ko je Cankarjev dom podpisal pogodbo za razvoj in uvajanje računalniško podprtega sistema prodaje vstopnic, v jeseni leta 1991 pa kot prva kulturna ustanova v Sloveniji na svoji blagajni uvedel računalniško podprto rešitev za prodajo vstopnic. Računalniški program z imenom Kriza’n’Tema (ime za programsko rešitev je nastalo kot kombinacija rock’n’roll-a in dela Ivana Cankarja Bela krizantema), avtorski izdelek družbe Programski atelje A&Z, d.o.o., je bil za tiste čase neverjetno napredno in zmogljivo orodje, ki je v popolnosti zadovoljevalo takratne potrebe blagajne za prodajo vstopnic Cankarjevega doma. Še dobrih deset let po tistem, ko je program uvedel Cankarjev dom, je bila Kriza’n’Tema še vedno edina profesionalna rešitev na slovenskih blagajnah za prodajo vstopnic. To dejstvo zgovorno ilustrira takratne razmere na domačem trgu. 

Iz današnjega zornega kota lahko ocenimo program Kriza’n’Tema kot inovativno in pionirsko razvojno delo na področju rešitev za računalniško podprto prodajo vstopnic, hkrati pa je to bila prva generacija rešitev za področje elektronskega tiketinga, ki so bile zasnovane, oblikovane in razvite v družbi Programski atelje A&Z, d.o.o.. Z rešitvijo Kriza’n’Tema je družba vstopila v nišno dejavnost elektronskega tiketinga, v kateri je prisotna še danes. Prvi računalniški program za prodajo vstopnic na slovenskih tleh so v prihodnjih letih zamenjale sodobnejše integrirane rešitve. Druga generacija programske opreme SI Ticketing System (SiTi) je bila v uporabi od leta 2000 pa nekje do 2008. S tretjo generacijo integriranih programskih rešitev z imenom DRAGON Venue, ki je bila v uporabi od leta 2009 pa nekje do leta 2015, si je družba utrla tudi pot na mednarodni trg. Četrta generacija programske opreme – napredna, večopravilna, integrirana platforma se trži pod blagovno znamko Mojekarte in je najbolj razširjeno podporno orodje za marketing in prodajo produktov industrije prireditev, dogodkov, doživetijv širši regiji.

Mitja Rotovnik, direktor Cankarjevega doma v letih 1982 – 2014

 

“Rešitev, ki smo jo v sezoni 1991/92 pričeli uporabljati za prodajo vstopnic v Cankarjevem domu, je bila ena od zelo redkih, ki so takrat delovale v Evropi. Med srečanji in izmenjavo mnenj z drugimi direktorji evropskih kulturnih hiš sem namreč ugotovil, da Cankarjev dom na področju uvajanja novih tehnologij ne orje ledine le v Sloveniji, temveč jo orje tudi v Evropi, saj je v tistih letih velika večina evropskih kulturnih hiš prodajala vstopnice ročno. Mnogi kolegi, ki so poskusili uvesti računalniške programe in posodobiti prodajo vstopnic v svojih hišah, so bili razočarani in so se zaradi slabih izkušenj vrnili na preverjen način ročnega dela.”

“Pri nas nismo imeli takšnih neprijetnih izkušenj, celo nasprotno. V naši hiši je vse delovalo dobro in le redki so mi verjeli, da nimamo težav in da blagajna Cankarjevega doma prodaja naše vstopnice izključno s pomočjo računalniškega programa. Na dlani je torej, da smo skupaj s Programskim ateljejem A&Z opravili ne samo pionirsko, temveč tudi izjemno kvalitetno delo ter skozi tesno sodelovanje, v katerem so njihovi razvojni inženirji sledili potrebam in željam naše blagajne za prodajo vstopnic, skupaj prišli do sodobne in učinkovite rešitve, ki je bila v tistih časih seveda brez vsakršne domače konkurence. Slovenske kulturne hiše so se na tem področju učile prav od Cankarjevega doma in od nas postopoma prevzemale tiste prakse, ki so se pri nas pokazale kot najboljše in najbolj učinkovite. Čeprav takrat to ni bilo v naših načrtih, je iz današnje perspektive seveda jasno, da smo z uvedbo programa Kriza’n’Tema postavljali skupaj s Programskim ateljejem A&Z temelje in oblikovali tudi nekakšne panožne standarde, kar je v nadaljevanju omogočilo širjenje računalniško podprte prodaje vstopnic v druge slovenske kulturne hiše, kasneje pa tudi neposredno povezovanje njihovih blagajn in mrežno medorganizacijsko prodajo vstopnic. Cankarjev dom je v tem procesu nastajanja in oblikovanja domačega elektronskega tiketinga odigral pomembno partnersko vlogo, saj bi bil brez vseh naših idej in sugestij program zagotovo drugačen in zelo verjetno manj prilagojen potrebam drugih kulturnih hiš. Na drugi strani pa je seveda res tudi to, da smo imeli veliko srečo z razvojno ekipo, ki je znala našim sugestijam tako dobro prisluhniti in jih razumeti ter pretvoriti v delujočo rešitev.”

Zoran Bistrički, soustanovitelj družbe Programski atelje A&Z in njen direktor v letih 1996 – 2010: Tako, kot se to pogosto dogaja v življenju, nas je v nišno dejavnost elektronskega tiketinga pripeljalo naključje. Za Cankarjev dom smo namreč razvili in tudi uspešno uvedli računalniški program za podporo njihove kongresne dejavnosti. S pretanjenim posluhom za potrebe uporabnikov in s kvaliteto opravljenega dela smo si prislužili povabilo, da razvijemo še rešitev za prodajo vstopnic. Tega smo bili seveda zelo veseli, saj bi si želela za osrednjo slovensko kulturno inštitucijo delati prav vsaka programska hiša. Ne da bi natančno vedeli v kaj se spuščamo, smo se lotili tega pionirskega razvojnega dela in z veliko vnemo v nekaj več kot enem letu razvili prvo verzijo programa za prodajo vstopnic z imenom Kriza’n’Tema, ki je deloval na operacijskem sistemu DOS. Program je šel v redno produkcijo na začetku sezone 1991/92, sledile pa so njegove nadgradnje in vsaka je prinesla nove izboljšave in dodatne uporabniške možnosti. Rešitev je bila očitno zasnovana zelo napredno, saj je vzdržala v uporabi celih deset let, kar je za takšno vrsto programske opreme relativno dolga doba, ob tem pa je uspešno preživela tudi tako imenovani ‘milenijum bug’, ki je sicer dodobra pretresel računalniško industrijo. Program je bil dokončno opuščen šele leta 2001, ko ga je zamenjala naslednja generacija programske opreme z imenom SI Ticketing (SITI), ki je bila najprej uvedena prav tako v Cankarjevem domu. Ko se danes ozrem na to razburljivo pionirsko obdobje, ko smo z našo programsko opremo šele ustvarjali domači trg, hkrati s tem pa tudi oblikovali in postavljali standarde slovenskega elektronskega tiketinga, je na dlani, da smo s Kriza’n’Temo zakoličili nadaljno pot in razvoj družbe Programski atelje A&Z. Po 30-tih letih lahko s ponosom gledamo na opravljeno delo, kot tudi na domači in mednarodni položaj podjetja ter njegovega glavnega produkta v nišni industriji elektronskega tiketinga. Naš tim pa še ni izčrpal vsega svojega razvojnega potenciala in zelo verjetno je, da bo sedanja četrta generacija programske opreme, ki jo tržimo pod blagovno znamko Mojekarte™, kmalu dobila naslednico. Na tej poti, ki smo jo prehodili od prvega delujočega programa za prodajo vstopnic v letu 1991, do napredne, zmogljive in mednarodno uveljavljene integrirane platforme, s katero je mogoče početi še marsikaj drugega, kot pa samo prodajati vstopnice, je Cankarjev dom naš zvesti in v mnogih pogledih tudi ključni partner, ki je imel vedno obilo posluha, pa tudi odprtosti in volje za preizkušanje in uvajanje ne samo tehnoloških, temveč tudi organizacijskih novosti. Nekakšna zvezda stalnica skratka, brez katere bi bil domači trg elektronskega tiketinga zagotovo manj razvit, kot je danes, ko je povsem primerljiv z razvitimi trgi.

Danes lahko večopravilna in večkanalna integrirana platforma Mojekarte™ v celoti zadovolji želje, pričakovanja in potrebe: gledališč, opernih hiš, kulturnih domov, muzejev in galerij, kinodvoran, športnih klubov, športnih zvez, organizatorjev večdnevnih športnih dogodkov (turnirji, mednarodna prvenstva, itd.), organizatorjev večdnevnih festivalov, organizatorjev koncertnih dogodkov, upraviteljev turističnih in zgodovinskih znamenitosti ter drugih atrakcij in ponudnikov doživetij.