Mojekarte

Sistemska platforma za marketing in prodajo produktov industrije prireditev, dogodkov in doživetij

Športni klubi spoznavajo dodano vrednost platforme Mojekarte

V minulih sezonah je prišlo v dejavnosti ticketinga v slovenskih športnih klubih do opaznih sprememb. To lahko pripišemo več dejavnikom, med katerimi je tudi boljše razumevanje dodane vrednosti, ki jo prinaša uvajanje informacijske podpore v procese promocije, trženja in prodaje klubskih produktov. Če je bilo to razumevanje v minulih letih omejeno le na največje športne klube, so ga v zadnjih letih sprejela tudi manjša okolja.

Ime projekta: Uvajanje integrirane platforme Mojekarte v  športne klube

Naročnik: športni klubi

Obdobje  2017 – 2020

Naša strategija

Dobre poslovne prakse vezane na utrjevanje športnih blagovnih znamk s pomočjo know-how in tehnologije Mojekarte, oblikovane v skozi časovno obdobje 2010 – 2020, prenašati v nova okolja in na ta način širiti ozaveščenost uporabnikov ter jim pomagati graditi in utrjevati vezi z navijači in simpatizerji.   

Naši izzivi

S posluhom za specifike in razumevanjem širšega konteksta posameznega okolja v katerem delujejo klubi prilagajati naše univerzalne rešitve in jih v največji možni meri kustomizirati tako, da dosegajo maksimalni učinek in ustvarjajo zadovoljstvo na strani klubov ter WOW efekte na strani publik.   

V minulih dveh sezonah je prišlo na področju elektronskega tiketinga v slovenskih športnih klubih do opaznih sprememb, kar lahko pripišemo več dejavnikom, med drugimi tudi povečanju splošne ozaveščenosti o dodani vrednosti, ki jo prinaša učinkovita in sistemska informacijska podpora promociji, trženju in prodaji produktov športnih klubov. Iz slovenskih klubov z najbolj prepoznavnimi blagovnimi znamkami, s katerimi ustvarjamo skupne zgodbe že vrsto let, se je ozaveščenost o pomenu učinkovite podpore v zadnjih letih postopoma širila tudi v manjša klubska okolja. Ob tem je dobivala platforma Mojekarte™ nove uporabnike, doživeli pa smo tudi povratek nekaterih klubov, ki so v prejšnjih sezonah koristili konkurenčne storitve, pri tem pa zanemarjali in celo zapostavljali lastno klubsko blagovno znamko, saj je bila le-ta podrejena blagovni znamki distributerja. Pokazalo se je namreč, da model ekskluzivne prodaje vstopnic skozi prodajne kanale klasičnega distributerja ne prinaša dodane vrednosti in je celo škodljiv za prepoznavnost blagovne znamke kluba, posledično pa tudi za blagovne znamke njegovih sponzorjev.

Za klube je seveda najboljša alternativa vzpostavitev lastne, sodobne in napredne prodajne poti za klubske produkte. Sodobno oblikovana klubska spletna trgovina za prodajo vseh vrst vstopnic, letnih kart, artiklov iz klubskega programa, članstev in drugih produktov sodobnega športnega kluba, je zagotovo odlična in v prihodnost usmerjena rešitev, ne samo za blagovno znamko kluba, temveč tudi za sponzorje, prav tako pa tudi za privržence kluba.

Razumevanje klubskih potreb, želja in pričakovanj

Spremembe, ki so se v minulih dveh sezonah zgodile na slovenskem trgu elektronskega tiketinga in se navzven kažejo kot dvig ozaveščenosti klubov glede pomena in vrednosti njihove blagovne znamke, kakor tudi blagovnih znamk njihovih sponzorjev, so dosegle tudi Nogometni klub Olimpija.

Po več mesecih skupnih sestankov, na katerih so bile predstavljene konkretne in merljive prednosti sodobne integrirane platforme v primerjavi s klasičnimi rešitvami za prodajo vstopnic, prav tako pa obdelani tudi primeri dobrih praks doma in v tujini, je v Nogometnem klubu Olimpija dozorelo spoznanje, da nadaljnje odlašanje in vztrajanje pri starem načinu dela klubu ne koristi ter da je potrebno sprejeti odločitev in narediti ključni korak. Logično nadaljevanje tega procesa je bila odločitev, da se prične z uvajanjem večopravilne platforme za podporo promocije, trženja in prodaje klubskih produktov Mojekarte™. Ne gre namreč le za najbolj razširjeno, temveč tudi za najbolj domišljeno in dodelano integrirano platformo, ki je brez konkurence najboljši produkt na domačem trgu. 

Pomembni argumenti pri odločanju za ali proti so bili seveda še drugi: prednosti, ki jih prinaša lokalna prisotnost avtorjev programske opreme; razvojni oddelek, ki zagotavlja hitro prilagajanje specifikam posameznih uporabnikov; odlična podpora končnim uporabnikom, kar zagotavlja pogoje za učinkovit prenos specifičnih multidisciplinarnih znanj v okolje kluba ter hitro reševanje sprotnih uporabniških izzovov; garancija popolne skladnosti programske opreme s slovensko zakonodajo; zagotavljanje ažurnega prilagajanja zakonodajnim spremembam in še bi lahko naštevali. Ne nazadnje so svojo vlogo odigrale tudi odlične reference produkta in ekipe, ki sežejo onkraj meja domačega trga.

Uvajanje intergirane večopravilne platforme poteka v fazah, ki si bodo sledile skozi daljše časovno obdobje, zaključek prvega cikla pa je načrtovan za konec sezone 2016/17. V prvi fazi uvajalnega projekta so tako postavljene le osnove, ki bodo omogočile klubu hitro, a hkrati regulirano in varno opustitev starega sistema prodaje vstopnic ter prehod na novo večopravilno prodajno platformo. S tem ciljem je bilo najprej zagotovljeno sistemsko infrastrukturno okolje, nato pa je bila na tej osnovi uvedena sodobna in napredna programska podpora za upravljanje prodaje vseh vrst vstopnic in paketov vstopnic. Postavljena je bila tudi klubska spletna trgovina http://nkolimpija.mojekarte.si/si/celotna-ponudba.html, katere ponudba je v prvi fazi omejena le na pakete in vstopnice, že do spomladanskega dela sezone pa bo ponudba spletne trgovine nadgrajena in dopolnjena še z drugimi produkti, kot so: artikli, darilne kartice, darilni kuponi in podobno.

Tilen Trotovšek, direktor za komunikacije in marketing

 

“Ko je potencialni partner v pogovorih tako suveren in odgovarja na postavljena vprašanja direktno, konkretno in jasno, svoje odgovore pa zlahka umešča v širši kontekst predstavljenih ciljev kluba ter vse skupaj podpre še z delujočimi primeri dobrih praks na njegovih rešitvah, je na dlani, da se na zadeve odlično spozna. Prav to smo iskali in potrebovali, saj smo želeli stopiti na novo pot. Potrebovali smo partnerja, ki bi nas znal usmerjati in voditi tako, da bi lahko izstopili iz kalupov ter presegli stereotipe in omejitve, ki so se na področju klubske prodaje izoblikovali kot rezultat dolgoletnega prakticiranja klasičnega distributerskega modela. Želeli smo nekaj sodobnega, naprednega, skratka nekaj podobnega tistemu, kar se lahko vidi v tujih in dobro organiziranih nogometnih klubih.”

“Za ekipo Mojekarte™ se je izkazalo, da združuje in ponuja vse, kar smo potrebovali: odlično in mednarodno uveljavljeno digitalno platformo Mojekarte™, napredno distribucijo Mojekarte.si™, široka in poglobljena strokovna znanja na različnih področjih, bogate izkušnje in operativne veščine ter, kar je morda še najpomembneje, kompetentno, izkušeno in zelo odzivno strokovno ekipo, ki sodeluje z uporabniki in jim pomaga udejanjati njihove ideje. Verjamemo, da bomo skozi sodelovanje z Mojekarte ter s črpanjem njihovih izkušenj in specifičnih znanj, sposobni relativno hitro odpraviti zastarele koncepte in navade ter postaviti zdrave in trdne temelje za celostno, ne samo tehnološko, temveč tudi organizacijsko, zlasti pa vsebinsko prenovo trženja in prodaje klubskih produktov. Postopoma si namreč želimo dvigniti naš nivo znanj, veščin in usposobljenosti na takšno kvalitativno raven, da nam bo omogočen razvoj novih prodajnih produktov, saj smo prepričani, da bi se današnje publike na njih dobro odzvale. Prve korake na tej poti sprememb bomo naredili že v zadnjih kolih jesenskega dela domačega prvenstva in trdno smo prepričani, da bodo uvedene novosti pri navijačih in simpatizerjih kluba sprejete z naklonjenostjo.”

Zoran Bistrički, svetovalec: NK Olimpija je brez dvoma ena od najbolj prepoznavnih slovenskih športnih blagovnih znamk, ki skriva v sebi veliko potenciala. Prav zaradi tega je bilo zame zelo nenavadno opazovati neinventivno delovanje klubskega trženja in prodaje, ki sta dolgi niz sezon ostajala vklenjena v spone zastarelega in postopoma izginjajočega modela klasične distribucije vstopnic. Dnevna karta in sezonska karta sta bila tako vrsto let edina klubska produkta, čeprav so posamezni slovenski športni klubi v tem istem obdobju že ustvarjali novo dodano vrednost s prodajo navijaških artiklov (merchandising) ter prakticiranjem predplačniških shem, shem zvestobe (loyalty), članskih shem in nekaterih drugih produktov sodobnega marketinga. Okoliščine za spremembo stanja zaspanosti – lahko bi rekli kar hibernacije – klubskega marketinga na področju oblikovanja novih produktov ter njihovega trženja in prodaje so nastopile z okrepitvijo klubske uprave na začetku sezone 2016/17. Le-ta je bila odločena poiskati kompetentnega partnerja, katerega naloga bi bila, da s specifičnim znanjem in dobro tehnološko rešitvijo podpre področje osmišljanja, oblikovanja ter trženja in prodaje novih klubskih produktov. Klasično distribucijo vstopnic je tako zamenjala večkanalna, večopravilna, integrirana platforma za podporo promocije, trženja in prodaje Mojekarte™, ki ponuja celovit in preverjen nabor sodobnih uporabniških možnosti. Prvi in lahko rečemo celo ključni korak na poti uvajanja sprememb, ki je jasno pokazal spremembo klubske paradigme trženja, je bila postavitev kustomizirane klubske spletne trgovine, ki deluje pod blagovno znamko NK Olimpija. S tem je dobil klub prvič v svoji pestri zgodovini lastni in sodobni digitalni prodajni kanal za promocijo in prodajo svojih produktov, kar je bilo jasno znamenje, da bo klubska blagovna znamka tudi na področju promocije, trženja in prodaje v prihodnje postavljena v ospredje, s tem pa bodo bolje promovirane tudi blagovne znamke klubskih sponzorjev. S postopnim vključevanjem različnih, tudi zelo naprednih uporabniških možnosti, ki jih ponuja večopravilna platforma Mojekarte™, bomo skupaj z osebjem NK Olimpija, ki deluje na področju marketinga, v prihodnjih mesecih postavili kvalitetne temelje, na katerih bo v nadaljevanju – približno v eni do dveh sezonah – možno izgraditi sodoben in učinkovit sistem promocije, trženja in prodaje klubskih produktov, ki bo primerljiv z razvitimi klubi.

Večopravilni integrirani platformi Mojekarte, spletni tehnologiji Mojekarte™  WEBShop ter distribuciji Mojekarte.si pripadajo vodilne vloge v slovenskem klubskem športu. Večopravilna platforma Mojekarte  je nepogrešljivo delovno orodje v: NK Maribor, NK Olimpija, NŠ Mura, NK Celje, NK Bravo, ND Gorica, NK Aluminij, NK Triglav, NK Krka in NK Rudar. Med ostalimi športnimi panogami ima platforma uporabnike  v košarki: KK Cedevita Olimpija, KK Primorska Koper, KK Tajfun Šentjur, KK Rogaška, KK Ilirija 1911, v rokometu: RK Celje PL, RK Gorenje Velenje, RK Riko Ribnica, RK Trimo Trebnje, RK Koper2013, Rokometna zveza Slovenije in v hokeju na ledu: HK SŽ Olimpija, HDD Jesenice. Napredna spletna tehnologija Mojekarte™  WEBShop poganja uspešne in s strani publik odlično sprejete klubske spletne trgovine: NK Maribor, NK Olimpija, NŠ Mura, NK Bravo, NK Triglav, KK Cedevita Olimpija, RK Celje PL, HK SŽ Olimpija. Marketinška in prodajna platforma Mojekarte.si zagotavlja s sodobnimi pristopi velik domet digitalnega oglaševanja tekem ter omogoča nakupe vstopnic vedno in povsod.   

Prepričani smo, da se bo zavedanje o pomenu klubskih blagovnih znamk ter njihove tesne povezanosti z lokalnim poslovnim, socialnim in medijskim okoljem krepilo tudi v prihodnje. Logična posledica tega bo naraščajoča potreba klubov po sodelovanju s kompetentnimi strokovnjaki za področje trženja in prodaje klubskih produktov na eni strani, na drugi pa potreba po profesionalni informacijski platformi, ki ponuja možnost kustomizacije in postavlja v ospredje blagovno znamko kluba in blagovne znamke njegovih sponzorjev.

Že hiter in površen pregled trga nazorno kaže, da lahko Mojekarte™ zadovolijo obe potrebi in v prihodnjih sezonah bo še zelo zanimivo spremljati dogajanja na področju oblikovanja, trženja in prodaje klubskih produktov in to ne samo na domačem trgu, temveč tudi v širši regiji. Nekdanji evropski klubski prvak in nogometna inštitucija FC Crvena zvezda je v sodelovanju z Mojekarte™ naredil v minulih dveh sezonah z uvedbo nekaterih novosti, med katerimi je potrebno izpostaviti zlasti uvedbo spletne prodaje vstopnic ter uvedbo spletne rešitve za vpisovanje in obnovo članstev, pomemben preboj na sicer tradicionalnem trgu. Zato ga lahko zagotovo uvrstimo med znanilce sprememb.

Ljubljana, marec 2018