Mojekarte

Sistemska platforma za marketing in prodajo produktov industrije prireditev, dogodkov in doživetij

Uvedba platforme Mojekarte v zagrebška gledališča

Zagrebška gledališča, ki so v sezoni 2017/2018 uvedla večopravilno integrirano digitalno platformo Mojekarte™, to so: Satirično gledališče Kerempuh, Zagrebško gledališče mladih, Dramsko gledališče Gavella in Center mladih Ribnjak, podaljšujejo svoje pogodbe tudi za sezono 2019/2020. To je priložnost, da povzamemo bistvene rezultate sodelovanja v prvih dveh sezonah.

Ob izbiri večopravilne digitalne platforme Mojekarte™, ki je bila na razpisu izbrana kot najprimernejša rešitev za potrebe marketinga in prodaje v omenjenih zagrebških gledališčih, smo si kot glavni strateški cilj sodelovanja zadali izgradnjo kvalitetnih temeljev za postopno transformacijo klasične promocije, marketinga in prodaje gledaliških produktov – ne govorimo torej samo o vstopnicah, temveč tudi o drugih produktih, kot so darilni boni, vrednostne kartice in podobno – v sodobno ter z učinkovitimi in naprednimi informacijskimi orodji podprto e-promocijo, e-marketing in e-prodajo. Poglejmo na kratko kakšne so razlike med klasičnim in sodobnim pristopom.

Klasični (ročni) in sodobni (informatizirani) procesi

Če skušamo pojasniti na najkrajši možni način, je dovolj reči, da so razlike prav v vsem. Razlik med klasičnimi procesi in sodobnimi in informacijsko podprtimi e-procesi je namreč toliko in so takšne narave, da bi morali napisati knjigo, če bi želeli vse skupaj pregledno popisati, pojasniti ter narediti neposredne kvantitativne in kvalitativne primerjalne analize med klasičnimi in sodobnimi e-procesi. Fenomeni in izzivi preoblikovanja klasičnih in v pretežni meri ročno vodenih procesov, česar posledica je seveda subjektivnost upravljanja, v sodobne in z naprednimi informacijskimi tehnologijami vodene e-procese, česar posledica je objektivnost, lahko bi rekli tudi standardizacija njihovega upravljanja, so predmet strokovnih raziskav in analiz, hkrati pa sodobna tematika, ki je našla pot v edukativne programe visokošolskih ustanov. 

Prve raziskave na področju Business Process Re-engeneering (BPR) so se začele že v zgodnjih devetdesetih letih minulega stoletja, da bi na prehodu v novo tisočletje to področje znatno pridobilo na veljavi in pomembnosti ter zavzelo osrednje mesto v fokusu vseh, ki se na kateri koli način ukvarjajo s fenomenom organizacije kot živega organizma ter učinkovitostjo njegovega upravljanja.

 

Ker ima vsako gledališče neke svoje specifike, je potrebno metode BPR prilagoditi vsakemu deležniku posebej, kar v končni fazi pripelje do prilagoditev vsakemu posamezniku znotraj organizacije. Razumljivo je, da je za to potrebno daljše časovno obdobje, toda dobro vodene aktivnosti z jasno postavljenimi cilji, bi morale v obdobju treh do petih letih pripeljati vključena gledališča do novega nivoja, na katerem organizacija na področju promocije, marketinga in prodaje sprejme in ponotranji novo digitalno paradigmo, imenujmo jo kar novi digitalni mind-set organizacije. 

Skladno s to novo digitalno paradigmo e-marketing in e-prodaja nagovarjata in ciljata vsakega gledalca osebno – torej individualno, posledično pa dobivajo njegovi podatki v tej novi digitalni paradigmi neko na novo definirano vrednost ter postajajo temelj sodobnega, direktnega in v največji možni meri personaliziranega e-marketinga in e-prodaje. V tej novi digitalni paradigmi poteka večina komunikacije s potencialnim gledalcem preko sodobnih digitalnih komunikacijskih poti, kot so: elektronska pošta, družabna omrežja, sms, Viber in druge.

Temelji sodobne paradigme trženja in prodaje vstopnic so: lastna spletna trgovina, kvalitetna baza podatkov o kupcih vstopnic in večkanalna digitalna komunikacija

Prva značilnost in hkrati nekakšna rdeča nit prvih dveh sezon je vezana na spletno prodajo. Vsa vključena gledališča so namreč v drugi sezoni sodelovanja povečala spletno prodajo in jo dvignila na raven, ki je bil za vse njih pred prehodom na digitalno platfomo Mojekarte™ povsem nepredstavljiv. Poglejmo konkretne podatke:

– Dramsko gledališče Gavella +3%,
 
– Zagrebško gledališče mladih +19%,
 
– Satirično gledališče Kerempuh +25%,
 
– Center mladih Ribnjak +281%.

 

Ker se največji delež spletne prodaje vrši v kustomiziranih spletnih trgovinah, katere smo v okviru projekta uvajanja izdelali za vsako gledališče, lahko gledališča podatke registriranih kupcev ob upoštevanju odredbe GDPR učinkovito koristijo in jih vključujejo v procese sodobnega e-marketinga. Število zbranih elektronskih naslovov v marketinški bazi podatkov (CRM) je iz tega vidika seveda pomemben, lahko rečemo celo ključen podatek, zato poglejmo kakšni so prirastki marketinških baz v posameznem gledališču:

 

– Center mladih Ribnjak +260 e-naslovov,

– Zegrebško gledališče mladih +2.700 e-naslovov,

– Dramsko gledališče Gavella +6.500 e-naslovov,

– Satirično gledališče Kerempuh +15.700 e-naslovov.

 

Vsak elektronski naslov v marketinški bazi podatkov (CRM) seveda povečuje njeno uporabno vrednost, a hkrati tudi njeno nominalno vrednost, saj je posamezni naslov možno denarno vrednotiti, neka splošno sprejeta vrednost pa je nekje od 3 do 5 EUR. Če torej ovrednotimo marketinške baze podatkov (CRM) v posameznem gledališču po srednji vrednosti 4 EUR, pridemo do sledečih rezultatov:

 

– vrednost CRM v Center mladih Ribnjak je 1.040 EUR,

– vrednost CRM v Zegrebškem gledališču mladih je nekaj manj kot 10.800 EUR,

– vrednost CRM v Dramskem gledališču Gavella je 26.000 EUR,

– vrednost CRM v Satiričnem gledališču Kerempuh je 62.800 EUR.

 

Nadaljnja rast marketinških baz podatkov v prihodnjih sezonah, ob hkratnem učenju in pridobivanju veščin optimalnega izkoriščanja tega potenciala ter razvijanjem kreativnega e-marketinga, je naslednja ključna naloga, ki se je bodo gledališča s pomočjo našega znanja lotila in jo izvajala v sezoni 2019/2020. Koliko bodo pri tem uspešna bodo pokazali prodajni rezultati.

Digitalna platforma Mojekarte je glasnik sprememb

Digitalna platforma Mojekarte™ je glasnik sprememb in promotor sodobnega koncepta digitalizacije in kvalitetnega ter dinamičnega upravljanja procesov promocije, trženja in prodaje, kar vključuje tudi nove prodajne strategije, nove komunikacijske in prodajne poti, sodobni e-marketing na osnovi kvalitetnega CRM-ja, analizo podatkov kot temelja za merjenje učinkovitosti promocije in marketinga in drugo. 


Napredna digitalna orodja za podporo tega sodobnega koncepta so vgrajena v večopravilno digitalno platformo Mojekarte™ in pripravljena za takojšnjo uporabo. Dobre poslovne prakse v različnih okoljih in različnih dejavnostih za katere je značilna prodaja vstopnic kažejo, da je platforma Mojekarte™ že pustila globoke korenine v kulturi, športu, zabavi, turizmu in drugih dejavnostih.


Ljubljana, julij 2019


Zoran Bistrički, svetovalec za e-poslovanje