Mojekarte

Sistemska platforma za marketing in prodajo produktov industrije prireditev, dogodkov in doživetij

Mednarodno znane blagovne znamke deležnikov v slovenski ponudbi turističnih atrakcij in doživetij zaupajo večopravilni integrirani platformi Mojekarte

Strukturni rezultati prodaje vstopnic za zadnjih pet let kažejo, da se obiskovalci turističnih atrakcij in drugih doživetij vse pogosteje odločajo za on-line nakupe vstopnic. Če je bila on-line prodaja še pred desetimi leti stvar prestiža, deležniki v tej dejavnosti pa niso prepoznavali in razumeli potenciala novega prodajnega kanala, se je okoli leta 2015 zgodil pomemben preskok v miselnosti in dojemanju stvarnosti, on-line prodaja pa je postala imperativ vodstev, ki razumejo prodajne strategije in gledajo razvojno na trženje in prodajo produktov.  

V novo nastalih okoliščinah se je integrirana platforma Mojekarte™ pokazala kot napredna in celovita rešitev, ki lahko zadovolji pričakovanja ter reši vse ključne izzive sodobnega časa. Koncept večopravilnosti je omogočil učinkovito upravljanje trženja in prodaje vseh produktov znotraj ene integrirane platforme, hkrati s tem pa je koncept večkanalosti zagotavljal možnost trženja in prodaje na več paralelno in sočasno delujočih prodajnih kanalih, med njimi tudi – gledano iz vidika sodobnega marketinga in prodaje strateško najpomembnejšem – lastni kustomizirani spletni trgovini.

V nadaljevanju je podan pregled stanja v letu 2019. 

Postojnska jama in Predjamski grad

Večopravilna integrirana platforma Mojekarte™

Leto ponovne uvedbe: 2011

V Postojnski jami d.d. so v redni uporabi programski moduli za:

upravljanje rezervacij najavljenih skupin obiskovalcev

upravljanje rezervacij za individualne obiskovalce

upravljanje razpoložljivosti / zasedenosti prostorov v restavracijah (Space management)

prodajo vstopnic za oglede in paketov za kombinirane oglede na blagajnah Postojnske jame in Predjamskega gradu

on-line prodajo vstopnic za oglede in paketov za kombinirane oglede v spletni trgovini Postojnske jame

kustomizirane večjezične [email protected] vstopnice in nematerializirane elektronske vstopnice na mobilnih telefonih 

trgovinsko poslovanje v stalnih trgovinah in na sezonskih stojnicah z vključenim avtomatskim vodenjem zalog in celovito podporo materialnega poslovanja

on-line prodajo spominkov v spletni trgovini Postojnske jame

upravljanje marketinške baze podatkov (CRM)

upravljanje človeških virov (Human Resource Management) z vključeno elektronsko evidenco prisotnosti na delu in opravljenih delovnih ur (Time & Attendance)

pripravo podatkov za obračun plač in drugih izplačil iz naslova opravljenega dela

elektronsko preverjanje avtentičnosti in veljavnosti vstopnic ter avtomatska kontrola vstopa obiskovalcev

izdelavo celovitega nabora materialnih in finančnih poročil

izmenjavo podatkov z zalednim finančno – računovodskim sistemom na platformi SAP v realnem času

zajemanje dodatnih podatkov o obiskovalcih

poglobljene analize podatkov

Ljubljanski grad

Večopravilna integrirana platforma Mojekarte™

Leto uvedbe: 2011

V javnem zavodu Ljubljanski grad so v redni uporabi programski moduli za:

upravljanje rezervacij najavljenih skupin obiskovalcev

upravljanje rezervacij za individualne obiskovalce

prodajo vstopnic za oglede in paketov za kombinirane oglede na blagajnah Ljubljanskega gradu

on-line prodajo vstopnic za vožnje s tirno vzpenjačo, vstopnic za oglede in paketov za kombinirane oglede v spletni trgovini Ljubljanskega gradu

[email protected] vstopnice in elektronske vstopnice na pametnih telefonih

elektronsko preverjanje avtentičnosti in veljavnosti vstopnic ter avtomatska kontrola vstopa obiskovalcev

plačilo uporabe sanitarij in kontrolo vstopa v sanitarije

avtomat za prodajo vstopnic na spodnji in zgornji vstopni postaji na tirno vzpenjačo 

izdelavo celovitega nabora materialnih in finančnih poročil

izmenjavo podatkov z zalednim finančno – računovodskim sistemom

zajemanje dodatnih podatkov o obiskovalcih

poglobljene analize podatkov

Blejski grad

Večopravilna integrirana platforma Mojekarte™

Leto uvedbe: 2014

V javnem zavodu Zavod za kulturo Bled, ki upravlja Beljski grad so v redni uporabi programski moduli za:

prodajo vstopnic za oglede in paketov za kombinirane oglede na blagajni Blejskega gradu

on-line prodajo vstopnic ga oglede in paketov za kombinirane oglede v spletni trgovini Blejskega gradu

izdelavo celovitega nabora materialnih in finančnih poročil

zajemanje dodatnih podatkov o obiskovalcih

poglobljene analize podatkov

Razgledni stolp Vinaruim Lendava

Večopravilna integrirana platforma Mojekarte™

Leto uvedbe: 2016

V javnem zavodu Vinarium Lendava so v redni uporabi programski moduli za:

prodajo vstopnic za ogled blagajni razglednega stolpa Vinarium

elektronsko preverjanje avtentičnosti in veljavnosti vstopnic ter avtomatska kontrola vstopa obiskovalcev

avtomatsko omejevanje števila obiskovalcev, ki so sočasno na razglednem stolpu

izdelavo celovitega nabora materialnih in finančnih poročil

zajemanje dodatnih podatkov o obiskovalcih

poglobljene analize podatkov

Regijski promocijski center EXPANO
( Rakičan pri Murski Soboti )

Večopravilna integrirana platforma Mojekarte™

Leto uvedbe: 2019 

V Regijskem promocijskem centru EXPANO so v redni uporabi programski moduli za:

upravljanje rezervacij najavljenih skupin obiskovalcev

upravljanje rezervacij za individualne obiskovalce

prodajo vstopnic za oglede oglede na blagajni EXPANO

on-line prodajo vstopnic za oglede v kustomizirani spletni trgovini EXPANO

[email protected] vstopnice in elektronske vstopnice na pametnih telefonih

izdelavo celovitega nabora materialnih in finančnih poročil

izmenjavo podatkov z zalednim finančno – računovodskim sistemom

zajemanje dodatnih podatkov o obiskovalcih

poglobljene analize podatkov

Park Škocjanske jame

Večopravilna integrirana platforma Mojekarte™

Leto ponovne uvedbe: 2021

V Parku Škocjanske jame so v redni uporabi programski moduli za:

upravljanje rezervacij najavljenih skupin obiskovalcev

upravljanje rezervacij za individualne obiskovalce

prodajo vstopnic za oglede in paketov za kombinirane oglede na blagajnah Parka Škocjanske jame

prikazovanje informacij o prostih mestih za posamezni termin ogleda na zunanjem monitorju na blagajni za prodajo vstopnic

on-line prodajo vstopnic za oglede in paketov za kombinirane oglede v spletni trgovini Parka Škocjanske jame

kustomizirane večjezične [email protected] vstopnice in nematerializirane elektronske vstopnice na mobilnih telefonih 

upravljanje marketinške baze podatkov (CRM)

elektronsko preverjanje avtentičnosti in veljavnosti vstopnic z njihovim skeniranjem na naprednih validatorjih (ticket terminal) proizvajalca COMInfo ter avtomatsko kontrolo vstopa obiskovalcev z omejevalniki vstopa v izvedbi s tremi kraki (tripod) 

štetje obiskovalcev na vstopu v jamo z uporabo naprednih avtomatskih števcev ljudi (people counting) 

izdelavo celovitega nabora materialnih in finančnih poročil

izmenjavo podatkov z zalednim finančno – računovodskim sistemom SAOP 

zajemanje dodatnih podatkov o obiskovalcih Parka Škocjanske jame

poglobljene analize podatkov

Popolna integrirana rešitev za trženje, rezervacije ter prodajo vstopnic za oglede in drugih produktov v dejavnostih: turističnih atrakcij in doživetij, kulture, zabave, športa in drugih

Integrirana, večopravilna in večkanalna platforma Mojekarte™ je celovita in popolna rešitev za trženje,  upravljanje rezervacij in prodajo vstopnic za običajne in vodene oglede, paketov za kombinirane običajne in vodene oglede, prodajo trgovskega blaga (merchandise) z avtomatskim upravljanjem zalog, prodajo dodatnih storitev kot so na primer avdio-vodniki, upravljanje shem zvestobe (loyalty), prijavo na dogodke in plačilo prijavnine / kotizacije, elektronsko preverjanje avtentičnosti in veljavsnoti vstopnic in kontrolo vstopa obiskovalcev, upravljanje marketinške baze podatkov (CRM), upravljanje človeških virov (HRM), beleženje prisotnosti na delovnem mestu in delovnega časa (Time & Attendance), celovito finančno in materialno poročanje, statistične obdelave podatkov, poglobljene analize podatkov in drugo. 

Integrirana platforma Mojekarte™ je napredno digitalno orodje z najboljšimi referencami in vrhunsko podporo uporabnikom, ki zagotavlja vaše 100% zadovoljstvo.