Mojekarte

Sistemska platforma za marketing in prodajo produktov industrije prireditev, dogodkov in doživetij

Upravitelji slovenskih turističnih atrakcij in doživetij zaupajo večopravilni integrirani platformi Mojekarte

Strukturni rezultati prodaje vstopnic za zadnjih pet let kažejo, da se obiskovalci turističnih atrakcij in drugih doživetij vse pogosteje odločajo za on-line nakupe vstopnic. Če je bila on-line prodaja še pred desetimi leti stvar prestiža, deležniki v tej dejavnosti pa niso prepoznavali in razumeli potenciala novega prodajnega kanala, se je okoli leta 2015 zgodil pomemben preskok v miselnosti in dojemanju stvarnosti, on-line prodaja pa je postala imperativ vodstev, ki razumejo prodajne strategije in gledajo razvojno na trženje in prodajo produktov.  

V novo nastalih okoliščinah se je integrirana platforma Mojekarte™ pokazala kot sodobna in celovita rešitev, ki lahko zadovolji pričakovanja ter reši vse ključne izzive sodobnega časa. Koncept večopravilnosti omogoča namreč učinkovito upravljanje trženja in prodaje vseh produktov znotraj ene same integrirane informacijske platforme, koncept večkanalosti pa zagotavlja možnost trženja in prodaje na več paralelno in sočasno delujočih prodajnih kanalih. Med njimi je seveda tudi lastna prilagojena (kustomizirana) spletna trgovina, ki je iz vidika sodobnega marketinga in prodaje strateško najpomembnejši prodajni kanal.

Postojnska jama in Predjamski grad

Leto uvedbe: 2011


Konfiguracija rezervacijsko – prodajne platforme:


upravljanje rezervacij najavljenih skupin obiskovalcev

upravljanje rezervacij za individualne obiskovalce

upravljanje razpoložljivosti / zasedenosti prostorov v restavracijah (Space management)

prodaja vstopnic za oglede in paketov za kombinirane oglede ter avdio vodnikov na blagajnah Postojnske jame in Predjamskega gradu

on-line prodaja vstopnic za oglede in paketov za kombinirane oglede ter avdio vodnikov v spletni trgovini Postojnske jame

kustomizirane večjezične print@home vstopnice in nematerializirane elektronske vstopnice na mobilnih telefonih 

trgovinsko poslovanje v stalnih trgovinah in na sezonskih stojnicah z vključenim avtomatskim vodenjem zalog in celovito podporo materialnega poslovanja

on-line prodaja spominkov v spletni trgovini Postojnske jame

upravljanje marketinške baze podatkov (CRM)

upravljanje človeških virov (Human Resource Management) z vključeno elektronsko evidenco prisotnosti na delu in opravljenih delovnih ur (Time & Attendance)

priprava podatkov za obračun plač in drugih izplačil iz naslova opravljenega dela

elektronsko preverjanje avtentičnosti in veljavnosti vstopnic ter avtomatska kontrola vstopa obiskovalcev 

celovit nabor materialnih in finančnih poročil

avtomatska izmenjava podatkov z zalednim finančno – računovodskim sistemom na platformi SAP v realnem času

zajemanje dodatnih podatkov o obiskovalcih

poglobljene analize podatkov


Ljubljanski grad

Leto uvedbe: 2011


Konfiguracija rezervacijsko – prodajne platforme 


upravljanje rezervacij najavljenih skupin obiskovalcev

upravljanje rezervacij za individualne obiskovalce

prodaja vstopnic za oglede in paketov za kombinirane oglede na blagajnah Ljubljanskega gradu

on-line prodaja vstopnic za vožnje s tirno vzpenjačo, vstopnic za oglede in paketov za kombinirane oglede v spletni trgovini Ljubljanskega gradu

print@home vstopnice in elektronske vstopnice na pametnih telefonih

elektronsko preverjanje avtentičnosti in veljavnosti vstopnic ter avtomatska kontrola vstopa obiskovalcev

plačilo uporabe sanitarij in kontrola vstopa v sanitarije

avtomat za prodajo vstopnic na spodnji in zgornji vstopni postaji na tirno vzpenjačo 

celovit nabor materialnih in finančnih poročil

izmenjava podatkov z zalednim finančno – računovodskim sistemom

zajemanje dodatnih podatkov o obiskovalcih

poglobljene analize podatkov


Blejski grad

Leto uvedbe: 2014

 

Konfiguracija prodajne platforme:

 

prodaja vstopnic za oglede in paketov za kombinirane oglede na blagajni Blejskega gradu

on-line prodaja vstopnic za oglede in paketov za kombinirane oglede v spletni trgovini Blejskega gradu

celovit nabor materialnih in finančnih poročil

zajemanje dodatnih podatkov o obiskovalcih

poglobljene analize podatkov

 

 

Razgledni stolp Vinaruim Lendava

Leto uvedbe: 2016

 

Konfiguracija platforme:

 

 

prodaja vstopnic na blagajni razglednega stolpa

elektronsko preverjanje avtentičnosti in veljavnosti vstopnic ter avtomatska kontrola vstopa obiskovalcev

avtomatsko omejevanje števila obiskovalcev, ki so sočasno na razglednem stolpu

celovit nabor materialnih in finančnih poročil

zajemanje dodatnih podatkov o obiskovalcih

poglobljene analize podatkov

Regijski promocijski center EXPANO
( Rakičan pri Murski Soboti )

Leto uvedbe: 2019 

 

Konfiguracija rezervacijsko prodajne platforme:


upravljanje rezervacij najavljenih skupin obiskovalcev

upravljanje rezervacij za individualne obiskovalce

prodaja vstopnic za oglede oglede na blagajni EXPANO

prodaja suvenirjev

on-line prodaja vstopnic za oglede in suvenirjev v kustomizirani spletni trgovini EXPANO

print@home vstopnice in elektronske vstopnice na pametnih telefonih

celovit nabor materialnih in finančnih poročil

izmenjava podatkov z zalednim finančno – računovodskim sistemom

zajemanje dodatnih podatkov o obiskovalcih

poglobljene analize podatkov


Park Škocjanske jame

Leto uvedbe: 2021

 

Konfiguracija platforme:

 

upravljanje rezervacij najavljenih skupin obiskovalcev

upravljanje rezervacij za individualne obiskovalce

prodaja vstopnic za oglede in paketov za kombinirane oglede na blagajnah Parka Škocjanske jame

prikazovanje informacij o prostih mestih za posamezni termin ogleda na zunanjem monitorju na blagajni za prodajo vstopnic

on-line prodaja vstopnic za oglede in paketov za kombinirane oglede v spletni trgovini Parka Škocjanske jame

kustomizirane večjezične print@home vstopnice in nematerializirane elektronske vstopnice na mobilnih telefonih 

upravljanje marketinške baze podatkov (CRM)

elektronsko preverjanje avtentičnosti in veljavnosti vstopnic na validatorjih (ticket terminal) proizvajalca COMInfo ter avtomatsko kontrolo vstopa obiskovalcev z omejevalniki vstopa v izvedbi s tremi kraki (tripod) 

štetje obiskovalcev na vstopu v jamo z uporabo naprednih avtomatskih števcev ljudi (people counting) 

celovit nabor materialnih in finančnih poročil

izmenjava podatkov z zalednim finančno – računovodskim sistemom SAOP 

zajemanje dodatnih podatkov o obiskovalcih Parka Škocjanske jame

poglobljene analize podatkov

 

Celovita integrirana rešitev za trženje, rezervacije ter prodajo vstopnic za oglede, prodajo suvenirjev in drugih produktov turističnih atrakcij in doživetij

Integrirana, večopravilna in večkanalna platforma Mojekarte™ je celovita in popolna rešitev za trženje, upravljanje rezervacij in prodajo vstopnic za običajne in vodene oglede, paketov za kombinirane običajne in vodene oglede, prodajo trgovskega blaga (merchandise) z avtomatskim upravljanjem zalog, prodajo dodatnih storitev kot so na primer avdio-vodniki, upravljanje shem zvestobe (loyalty), prijavo na dogodke in plačilo prijavnine / kotizacije, elektronsko preverjanje avtentičnosti in veljavsnoti vstopnic in kontrolo vstopa obiskovalcev, upravljanje marketinške baze podatkov (CRM), upravljanje človeških virov (HRM), beleženje prisotnosti na delovnem mestu in delovnega časa (Time & Attendance), celovito finančno in materialno poročanje, statistične obdelave podatkov, poglobljene analize podatkov in drugo. 


Integrirana platforma Mojekarte™ je napredno digitalno orodje z najboljšimi referencami in vrhunsko podporo uporabnikom, ki zagotavlja 100% zadovoljstvo uporabnikov.