Naše podjetje na domačem prireditvenem trgu že več let promovira tržno strategijo, katera gradi uspešnost prireditev in dogodkov tudi na prepoznavnosti in tržni poziciji blagovne znamke prireditelja in/ali upravitelja prireditvene infrastrukture. Sledeč tej usmeritvi smo v zadnjem času uspešno zaključili projekte »branding«-a (znamčenja) spletnih trgovin za prodajo vstopnic, paketov in artiklov SNG Opera in baleta Ljubljana (http://opera.mojekarte.si) in Gospodarskega razstavišča Ljubljana (http://vstopnice.gr-sejem.si).

Večje število investicij uporabnikov platforme DRAGON Venue™ v »branding« njihovih lokalnih spletnih trgovin kaže, da ozaveščenost prirediteljev in upraviteljev prireditvene infrastrukture narašča. S tem, ko v realnem okolju hitrih sprememb in zaostrenih razmer ter na konkretnih primerih spoznavajo neposredno povezavo med lastno prepoznavnostjo in poslovno uspešnostjo svojih projektov, se prireditelji in upravitelji prireditvene infrastrukture vse bolj zavedajo vloge in pomena lastne blagovne znamke.

Manjša kupna moč ciljnih publik zmanjšuje število obiskovalcev prireditev že sama po sebi, razmere na trgu kulture, športa zabave in preživljanja prostega časa pa dodatno zaostruje tudi naraščajoča konkurenca med samimi prireditelji. Mnogi prireditelji so v časih »debelih krav« opustili delo s publikami, obiskovalce svojih prireditev pa so obravnavali kot nekaj danega in samo po sebi umevnega. V sedanjih razmerah se takšni prireditelji soočajo z neprijetnim dejstvom in spoznavajo, da njihova publika odhaja (oziroma je že odšla) drugam ali pa prireditev sploh več ne obiskuje. Izpad prihodka od vstopnin je boleča in morda najbolj očitna, a nikakor ne edina posledica. Manjše zanimanje obiskovalcev nujno vodi v manjše zanimanje medijev, to pa rezultira v manjšem zanimanju sponzorjev …

Če ne prej, se alarmi sprožijo v trenutkih, ko zanimanje publik in obisk očitno in dobesedno padata iz dogodka v dogodek. V okoliščinah, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje, s katerim bi v čim krajšem času ustavili trend upadanja in izboljšali prepoznavnost in pozicijo blagovne znamke, ni časa za podrobno načrtovanje, optimiranje projektnih stroškov in podobno. Dobro je, da se prireditelji takšni stresni situaciji izognejo, svoje aktivnosti, vezane na prepoznavnost in pozicijo lastne blagovne znamke ter komunikacijo s ciljnimi publikami pa načrtujejo pravočasno.

Napredna tehnologija DRAGON Venue™ zagotavlja odlično razmerje med ceno in funkcionalnostjo lokalne spletne trgovine prireditelja (price performance), zato ne preseneča, da se v zadnjih mesecih večata interes uporabnikov in število uspešnih »brandingov«. Odkar smo razvili inovativni programski vmesnik, ki omogoča, da se lokalna spletna trgovina poveže s Facebook profilom prireditelja in omogoči obiskovalcem direktni nakup vstopnic preko popularnega »Fejsa«, je dodana vrednost lokalne spletne trgovine še večja. Ko kupijo karte za nek dogodek vaši »Fejs« prijetelji, je velika verjetnost, da jih bodo kupili tudi njihovi prijatelji in prijatelji njihovih prijateljev, … Po podatkih za leto 2011 ima Facebook profil že več kot 600.000 Slovencev, kar je brez dvoma izjemen tržni potencial.

http://lgl.mojekarte.si | http://rkgorenje.mojekarte.si | http://sngmb.mojekarte.si | http://smglj.mojekarte.si | http://www.mojekarte.si